Статут ДНЗ №8

       СТАТУТ

КУП’ЯНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – ЯСЛА-САДОК-8 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                    УХВАЛЕНО

                                                                                    Загальними зборами трудового колективу

                                                                                    КУП’ЯНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО

                                                                                    НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ –

                                                                                    ЯСЛА-САДОК №8 КОМБІНОВАНОГО

                                                                                    ТИПУ КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

                                                                                    ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                    Протокол № 3   від   14.06.2013 р.                

                                                                                    Завідувач ДНЗ №8      

                                                                                   Логвіненко І.І.

І. Загальні положення

 

1.1. КУП’ЯНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД – ЯСЛА-САДОК – №8 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – дошкільний навчальний заклад) створено на підставі рішення VIII сесії VI скликання  Куп’янської міської ради Харківської області від 06.05.2011 №331-VI

 

1.2. Місце знаходження дошкільного навчального закладу: 63707, Харківська область, місто Куп’янськ, вулиця Цюрупи, телефон (05742) 7-86-67.

 

1.3. Засновник  дошкільного навчального закладу  -  Куп’янська міська рада Харківської області. Форма власності – комунальна. Засновник здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

1.4. Дошкільний навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305, Змінами до Положення, затвердженими постановою  Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

 

1.5. Дошкільний навчальний заклад  є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний номер.

 

1.6. Головною метою дошкільного навчального закладу  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреби громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, формування її життєвої компетентності.

 

1.7. Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

 

1.8. Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

 

1.9. Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 

1.10. Взаємовідносини між дошкільним навчальним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. Комплектування дошкільного навчального закладу

 

2.1. Заклад розрахований на 220 місць.

2.2. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими ознаками, передбачають перебування у них дітей однакового віку або з різницею у віці та з вадами мовлення.

 

2.3.  У дошкільному навчальному закладі можуть функціонувати групи загального розвитку, спеціальні, санаторні, соціально-педагогічного патронату, чергові. 

 

2.4. У дошкільному навчальному закладі можуть функціонувати групи з денним, короткотривалим режимом перебування дітей.

 

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

       В групах раннього віку      -                15 дітей

       В групах дошкільного віку –               20 дітей  

       В групах санаторного та спеціального призначення  -   до 20 дітей

 

2.6. Для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад  необхідна заява від батьків або осіб, які їх замінюють; направлення  відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області; медична довідка про стан здоров’я  дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;  медична довідка про епідеміологічне оточення; свідоцтво про народження дитини; для зарахування дитини до групи компенсуючого типу додається направлення  відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області.

 

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 

2.8. Відрахування дітей із дошкільного навчального закладу може здійснюватись: за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі;  у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

 

2.9. Термін повідомлення батьків про відрахування дитини з дошкільного навчального закладу   не менш, як за 10 календарних днів, письмово.

 

2.10. Соціально-педагогічний патронат дітей ,які не відвідують дошкільний навчальний заклад здійснюється на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 № 1/9- 811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»

 

ІІІ. Режим роботи дошкільного навчального закладу

 

3.1. Дошкільний навчальний заклад  працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5  годин.  Вихідні дні субота, неділя, святкові, тощо.

 

3.2.   Щоденний графік роботи дошкільного навчального закладу   з 7.00 до 17.30.

 

Щоденний графік роботи груп дошкільного закладу з 7.00 до 17.30.

 

Діти в групах з короткотривалим перебуванням відвідують заклад з 9.00 до 12.00.

 

ІV. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі  починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (літній оздоровчий період) у дошкільному навчальному закладі  проводиться оздоровлення дітей.

 

4.2. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на літній оздоровчий період.

 

4.3. План роботи дошкільного навчального закладу  схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного навчального закладу і погоджується з відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області. План роботи на літній оздоровчій  період (розділ річного плану або додаток) погоджується з  відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області та з відповідними органами санітарно-епідеміологічного контролю.

 

4.4. У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

 

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі  здійснюється згідно переліку навчальних програм та навчально-методичних посібників, рекомендованих та затверджених Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах.

 

4.6. Дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за фізкультурно-оздоровчим напрямком.

 

4.7. Дошкільний навчальний заклад може надавати додаткові освітні послуги за запитом батьків платні або безоплатні, на підставі угоди.

 

V. Організація харчування у дошкільному навчальному закладі

 

5.1. Організація та відповідальність за харчування дітей у дошкільному навчальному закладі покладається на відділ освіти Куп’янської міської ради Харківської області та завідувача дошкільного навчального закладу.

       Продукти харчування постачаються в дошкільний навчальний заклад централізовано, на підставі укладених відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області угод – договорів, відповідно до санітарно-гігієнічних правил і норм, за наявності сертифікатів якості.

 

5.2. У дошкільному навчальному закладі встановлено триразове харчування. Діти в групах з короткотривалим перебуванням харчування не отримують.

 

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного навчального закладу.

 

5.4. Оплата за харчування дітей пільгового контингенту (діти, постраждалі в результаті аварії на ЧАЕС, з багатодітних та малозабезпечених сімей, під опікою, сироти) здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

VІ. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

 

6.1. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі  здійснюється   медичними працівниками, які входять до штату закладу та на безоплатній основі лікарями комунального закладу охорони здоров’я «Куп’янська центральна міська лікарня» Куп’янської міської ради Харківської області та передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичним щепленнями; проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень; надання невідкладної медичної допомоги, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

 

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі  контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм і правил, режимом та якістю харчування.

 

6.3. Дошкільний навчальний заклад  надає приміщення, забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VІІ. Учасники навчально-виховного процесу

 

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі є: діти дошкільного віку, завідувач, вихователь-методист, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

 

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального і морального заохочення: грошові премії, подяки, грамоти.

 

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

7.3.1. право на  безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

7.3.2. право на захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

7.3.3. право на  захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

7.3.4. право на здоровий спосіб життя.

 

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

7.4.1.   право обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

право звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

право брати участь у покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

право відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

право захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

 

7.5. Батьки або особи, що їх замінюють,  зобов’язані:

7.5.1. своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку;

7.5.2. своєчасно повідомляти дошкільний навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

7.5.3. слідкувати за станом здоров'я дитини;

7.5.4. інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.6. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу  призначається особа, яка має відповідну вищу фахову педагогічну освіту, фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.

 

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими, актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 

7.8. Педагогічні працівники мають право:

7.8.1. на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

7.8.2. брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

7.8.3. на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;

7.8.4. проводити у встановленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

7.8.5. вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

7.8.6. на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

7.8.7. об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

7.8.8. на захист професійної честі та власної гідності;

7.8.9. інші права, що не суперечать законодавству України.

 

7.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

7.9.1. виконувати статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

7.9.2. дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

7.9.4. брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

7.9.5. виконувати накази та розпорядження завідувача;

7.9.6. інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

 

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного навчального закладу   завідувачем.

 

7.11. Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством.

 

7.12. Працівники дошкільного навчального закладу  у відповідності до статті 26 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік.

 

7.13. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу  підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010  № 930  та Змін  до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді  та спорту України  від 20.12.2011  № 1473.

 

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного навчального закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. Управління дошкільним навчальним закладом.

 

8.1. Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється Куп`янською міською радою Харківської області та уповноваженим нею відділом освіти Куп'янської міської ради Харківської області.

 

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу  здійснює його завідувач, який призначається й звільняється з посади начальником відділу освіти Куп'янської міської ради Харківської області.

      Завідувач дошкільного навчального закладу:

8.2.1. відповідає за реалізацію положень дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту" та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

8.2.2. здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу;

8.2.3. діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

8.2.4. розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного навчального закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

8.2.5. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу;

8.2.6. видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

8.2.7. затверджує штатний розклад за погодженням із відділом освіти Куп'янської міської ради Харківської області;

8.2.8. контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

8.2.9. затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

8.2.10. забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

8.2.11. контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

8.2.12. підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

8.2.13. організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

8.2.14. щороку звітує про навчальну-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, що їх замінюють.

8.2.15. здійснює прийом дітей до дошкільного закладу протягом навчального року.

 

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному навчальному закладі  - педагогічна рада. До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники та інші спеціалісти. Може входити голова батьківського комітету. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, що їх замінюють. Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного навчального закладу.

Педагогічна рада закладу:

розглядає питання навчально-виховного процесу  та приймає відповідні рішення;

організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить чотири на рік.

 

 8.4.  Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, що їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного навчального закладу - не менше 50%, батьків - не менше 15%. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

приймають статут, зміни і доповнення;

обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

заслуховують звіт завідувача закладу, голови ради дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу;

затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу.

 

8.5.  У період між загальним зборами діє рада дошкільного навчального закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного навчального закладу, батьки, засновники, спонсори та інші). Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

 

IX. Майно дошкільного навчального закладу

 

9.1. Майном дошкільного навчального закладу є:

            -    будинки, споруди, машини, устаткування, обладнання, земельна ділянка та інші матеріальні цінності, передані закладу засновником у користування;

                грошові кошти;

                благодійні внески фізичних і юридичних осіб;

а також інше майно, набуте у спосіб, не заборонений діючим законодавством України.

                              Дошкільний навчальний заклад не має права здійснювати правочин з майном, без згоди засновника.

 

X. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу

 

10.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу проводиться на основі кошторису, затвердженого відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області.

 Джерелами формування кошторису  є:

кошти відповідного місцевого бюджету;

кошти, одержані від громадян за надання платних послуг у галузі освіти;

дотації органів державної виконавчої влади та місцевого регіонального самоврядування;

добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування установ, організацій та окремих громадян.

 

  Дошкільний навчальний заклад  за погодженням із засновником та відділом освіти Куп'янської міської ради Харківської області має право:

придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або інших фізичних осіб;

здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для проведення освітньої діяльності згідно із законодавством.

 

10.3. Статистична звітність про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

10.4. Порядок ведення діловодства в дошкільному навчальному закладі  визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської області.

10.5. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Куп’янської міської ради Харківської області.

 

 ХІ. Контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки  України.

 

11.2. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється засновником та уповноваженим ним відділом освіти Куп'янської міської ради Харківської області.

 

11.3. Зміст, форма та періодичність контролю, не пов'язаного з навчально-виховним процесом,  встановлюється  Куп’янською міською радою Харківської області.

 

ХІI. Порядок ліквідації та реорганізації дошкільного навчального закладу.

         12.1.  Рішення про ліквідацію або реорганізацію дошкільного навчального закладу приймає Куп’янська міська рада Харківської області. Реорганізація здійснюється шляхом злиття, приєднання, виділення, перетворення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження по керуванню дошкільним навчальним закладом .

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, складає ліквідаційний баланс і рекомендує його засновнику.

12.3. Ліквідація дошкільного навчального закладу здійснюється у формах позбавлення її статусу установи освіти і статусу юридичної особи органом державної виконавчої влади чи установи.

12.4.  При  реорганізації або ліквідації дошкільного навчального закладу працівникам, які звільняються або переводяться гарантується збереження їх прав і інтересів згідно із законодавством про працю України.

 

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ  РАДИ                                                                                        Ю.І.МАРТИНОВ

 

погоджено: юридичний відділ

виконавець: Пасічник

 

 

Переглядів: 187
Дата публікації: 11:31 07.12.2017
Директор

Логвіненко Ірина Іванівна

Стаття 30 Закону України "Про освіту"
Інклюзивна освіта
Пошук