Стаття 30 Закону України "Про освіту" | Використання коштів загального та спеціального фонду бюджету ДНЗ №8 на 2017 рік
Використання коштів загального та спеціального фонду бюджету ДНЗ №8 на 2017 рік
Використання коштів загального та спеціального фонду бюджету
2017 рік 
02146239  Відділ освіти Куп’янської міської ради
( Код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи )
м.Купянськ, вул.Студентська,2
( найменування міста, району, області )
Вид бюджету ТКВМБ ,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Відділ освіти Куп’янської міської ради ,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) ДНЗ 8
              (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього Х 3416376,89 187953,57 3604330,46
Надходження коштів із загального фонду бюджету Х 3416376,89 Х 3416376,89
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: Х Х 187953,57 187953,57
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього Х 3416376,89 187953,57 3604330,46
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2000 3416376,89   3416376,89
Заробітна плата 2111 2292205,10   2292205,10
Нарахування на оплату праці 2120 507115,06   507115,06
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 22409,85   22409,85
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 3835,20   3835,20
Продукти харчування 2230 228570,08   228570,08
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 15249,56   15249,56
Видатки на відрядження 2250 2587,73   2587,73
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 32111,04   -   32111,04
Оплата електроенергії 2273 98228,22   -   98228,22
Оплата природного газу 2274 210902,99   -   210902,99
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 1400,00   -   1400,00
Інші поточні видатки 2800 1762,06   -   1762,06
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3000 0,00 187953,57 187953,57
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0,00 187953,57 187953,57
 
Переглядів: 202
Дата публікації: 09:55 01.12.2017
Директор

Логвіненко Ірина Іванівна

Стаття 30 Закону України "Про освіту"
Інклюзивна освіта
Пошук