ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОШТОРИС на 2017 рік ДНЗ №8

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ КОШТОРИС (зі змінами)
на 2017 рік

37327699  Купянський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №8 комбінованого типу Купянської міської ради Харківської області

(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)

м.Купянськ, Харківської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  10  Орган* з питань освіти і науки, молоді та спорту

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    1011010  Дошкільна освіта)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн.)

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

х

4 642 102,00

720 961,00

5 363 063,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

х

4 642 102,00

х

4 642 102,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

х

-

720 961,00

720 961,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

х

343 121,00

343 121,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

25010100

Х

340 996,00

340 996,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

25010200

Х

-

-

Плата за оренду майна бюджетних установ

25010300

Х

-

-

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25010400

Х

2 125,00

2 125,00

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

х

188 772,00

188 772,00

Благодійні внески, гранти та дарунки

25020100

Х

176 405,00

176 405,00

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

25020200

Х

12 367,00

12 367,00

Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право

25020300

Х

-

-

Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки

25020400

Х

-

-

(розписати за підгрупами)

 

 

-

-

інші надходження, у тому числі:

 

х

189 068,00

189 068,00

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

х

-

-

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)

 

х

-

-

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

х

 

 

 

х

**

**

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

х

4 642 102,00

720 961,00

5 363 063,00

Поточні видатки

2000

4 642 102,00

515 182,00

5 157 284,00

Оплата праці

2110

2 897 785,00

-

2 897 785,00

Заробітна плата

2111

2 897 785,00

-

2 897 785,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

641 662,00

-

641 662,00

Використання товарів і послуг

2200

1 100 893,00

515 182,00

1 616 075,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

35 250,00

172 348,00

207 598,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

3 835,00

-

3 835,00

Продукти харчування

2230

298 061,00

340 996,00

639 057,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

25 548,00

1 838,00

27 386,00

Видатки на відрядження

2250

3 041,00

-

3 041,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

733 658,00

-

733 658,00

Оплата теплопостачання

2271

-

-

-

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

51 492,00

-

51 492,00

Оплата електроенергії

2273

148 305,00

-

148 305,00

Оплата природного газу

2274

533 861,00

-

533 861,00

Оплата інших енергоносіїв

2275

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

1 500,00

-

1 500,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

1 500,00

-

1 500,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

-

-

-

Поточні трансферти

2600

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

-

-

-

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

-

-

-

Стипендії

2720

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

1 762,00

 

1 762,00

Капітальні видатки

3000

-

205 779,00

205 779,00

Придбання основного капіталу

3100

-

205 779,00

205 779,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

-

6 760,00

6 760,00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

-

199 019,00

199 019,00

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

-

-

-

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

-

-

Реконструкція та реставрація

3140

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

-

-

-

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

-

-

-

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

3240

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів 

4110

-

-

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

4111

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

4112

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів 

4113

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів 

4210

-

-

-

Нерозподілені видатки

9000

-

-

-

 

Переглядів: 105
Дата публікації: 09:54 01.12.2017
Директор

Логвіненко Ірина Іванівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Стаття 30 Закону України "Про освіту"
Інклюзивна освіта
Пошук