Методичний вісник | Атестація педагогічних працівників 2017/2018
Атестація педагогічних працівників 2017/2018

План проведення атестації педагогічних працівників

(витяг із річного плану роботи)

 

Заходи

Тиждень/ місяць

Відповідальні

1. Підготовка та видання наказу «Про проведення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році»

до 20.09.2017

завідувач

2. Створення  атестаційної комісії, узгодження її    складу  з профспілковим комітетом та радою закладу, видання наказу по ДНЗ про її призначення

до 20.09.2017

завідувач

3. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

- розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії;

- планування роботи атестаційної комісії;

- складання графіку засідання атестаційної комісії.

вересень

завідувач

 4. Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників.

вересень

Заступник голови атестаційної комісії

5. Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників.

вересень

Голова, члени атестаційної комісії

6. Прийом заяв від педагогічних працівників на чергову та позачергову атестацію, подання адміністрації (ради закладу).

До 10.10.2017

Секретар атестаційної комісії

7. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

- затвердження списків педагогічних працівників, що атестуються;

- затвердження графіка роботи атестаційної комісії

- співбесіда з педагогічними працівниками з приводу складання індивідуального плану.

підготовки і проходження атестації.

 

До 20.10.2017

 

 

Голова, члени атестаційної комісії

8. Підготовка та видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників».

До 20.10.2017

Завідувач

9. Закріплення членів атестаційної комісії за педагогами, які атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці й проведенні атестації.

До 20.10.2017

Голова атестаційної комісії

10. Складання планів індивідуальної підготовки і проведення атестації педагогів, які атестуються.

До 30.10.2017

Голова атестаційної комісії

11. Відвідування навчально – виховних заходів в ході вивчення системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічних працівників до атестації)

листопад – березень

(до 15.03)

Члени атестацій-ної комісії

12. Засідання атестаційної комісії (за потребою)

листопад - березень

Голова атестаційної комісії

13. Провести засідання педагогічної ради, виробничої наради з розгляду атестаційних матеріалів

січень

завідувач

14. Оцінювання системи і досвіду роботи педагога, що атестується, педагогічним колективом, батьками

лютий

Члени атестаційної комісії

 

15. Подання до атестаційної комісії характеристик педагогічних працівників, що атестуються

До 01.03.2018

Члени атестаційної комісії

16. Оформлення атестаційних листів

До 20.03.2018

Секретар атестаційної комісії

17. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття рішень встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій, присвоєння (підтвердження) педагогічних звань, порушення клопотання перед атестаційними комісіями вищого рівня

До 01.04.2018

Голова та члени атестаційної комісії

18. Остаточне оформлення атестаційних листів за підсумками засідання атестаційної комісії

До 01.04.2018

Секретар атестаційної комісії

19.  Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів

квітень

Голова атестаційної комісії

20. Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року

квітень

Секретар атестаційної комісії

 

Перспективний план-графік атестації педагогічних працівників

             

№ з/п

П. І. Б.

Категорія

Дата

попередньої

атестації

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/2022

 

Логвіненко І.І.

вища, вихователь-методист

04.04.16

06.04.17

 

 

 

+

+

 

Мірошниченко Н.А.

вища, «Старший вихователь»

04.04.16

 

 

 

+

 

 

Коломайко Н. О.

І категорія

25.03.17

 

 

 

 

+

 

Кравцова О. А.

9 т. р.

28.03.16

 

 

 

+

 

 

Шаповал Т. В.

9 т. р.

25.03.13

+

 

 

 

 

 

Бутенко Н.І.

9 т. р.

25.03.15

 

 

+

 

 

 

Зудова Л. В.

вища

04.04.16

 

 

 

+

 

 

Загоруйко Т. Ю.

9 т. р.

04.04.16

25.03.17

 

 

 

+

+

 

Рябець О.Ф.

9 т. р.

28.03.16

 

 

 

+

 

 

Бондаренко С.М.

спеціаліст

01.06.16

 

 

 

+

 

 

Лелека О.В.

спеціаліст

02.09.14

 

+

 

 

 

 

Соболь О.В.

спеціаліст

25.03.13

+

 

 

+

 

 

Кузніченко М.В.

ІІ категорія

28.03.16

 

 

 

+

 

 

Діхтієвська Т.О.

спеціаліст

30.06.16

 

 

 

+

+

 

Буцік Л.В.

9 т.р.

25.03.15

 

 

+

 

 

 

Пономаренко О.О.

9 т.р.

25.03.14

 

+

 

 

+

 

Козак М.В.

ІІ категорія

22.03.13

+

 

 

+

 

 

Вінніченко Р.П.

І категорія

25.03.14

 

+

 

 

 

 

Пукаляк І.С.

спеціаліст

03.04.2017

 

 

 

 

+

 

Мартинова І.В.

9 т.р.

25.03.13

+

 

 

+

 

 

Гутнікова Д.В.

8 т.р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

Логвіненко Ірина Іванівна

Стаття 30 Закону України "Про освіту"
Інклюзивна освіта
Пошук