Жовтень 2017

                                                                                                                                                                               Затверджую

                                                                                                                                                                                          Завідувач ДНЗ №8

                                                                                                                                                                                                       _________І.І.Логвіненко

 

 

ПЛАН РОБОТИ НА ЖОВТЕНЬ 2017/2018

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

 

Форма роботи

Тема,

зміст заходів

Термін

Відповідальний

Доповнення,  корекція

Відмітка про виконання

 

Підвищення рівня професійної компетентності педагогів

Школа педагога-початківця

 

 

-Технологія визначення мети заняття: навчальної, розвивальної, виховної.

- Ознайомлення з психолого-педагогічними аспектами адаптації дітей до дошкільного навчального закладу. Створення ситуації успіху під час роботи з дітьми

05.10.17

Мірошниченко Н.А.

Пономаренко О.О.

Загоруйко Т.Ю.

Гутнікова Д.В.

Левига В.Ю.

Пукаляк І.С.

 

 

 

Методичний турнір для вихователів

 «Мовлення вихователя – один з основних чинників мовленнєвого розвитку дітей»

11.10.17

Кузніченко М.В.

Матеріали

методичного турніру

 

 

Семінар-практикум для педагогів

«Літературний проект: що, як і навіщо»

26.10.17

Мірошниченко Н.А

Соболь О.В

Пономаренко О.О

Матеріали

семінару-практикуму

 

 

Методичне об’єднання для вихователів молодшого віку

Розвиток предметної діяльності в ознайомлені з довкіллям

20.10.17

Мірошниченко Н.А

Бутенко Н.І.

Діхтієвська Т.О.

Соболь О.В.

Рябець О.Ф.

Лелека О.В.

План проведення

 

 

Консультації

Логоритміка як засіб удалої співпраці

15.10.17

Зудова Л.В.

Матеріали

 

 

Співбесіди

Про роботу з дітьми пільгового контингенту

06.10.17

20.10.17

 

І-IV тижд.

 

03.10.17

Логвіненко І.І.

Логвіненко І.І.

 

Мірошниченко Н.А.

 

Мірошниченко Н.А.

 

 

 

 

 

 

 

Про стан батьківської плати

 

Про вивчення досвідів роботи з проблемних тем Пономаренко О.О, Бондаренко С.М.

 

Про проведення осінніх ранків

 

Відкриті покази, взаємо відвідування

Осінні ранки всіх вікових груп

 

23-27.10

 

Вініченко Н.П.

Козак М.В.

Пономаренко О.О.

Сценарії

 

 

Удосконалення професійної творчості

Засідання творчої групи

1. Визначення поточного рівня знань, вмінь, навичок дітей зарахованих до інклюзивних груп.

2. Заповнення  індивідуальних програм розвитку

дітей.

12.10.17

Мірошниченко Н.А.

Кравцова О.А.

Кузніченко М.В.

Коломайко Н.О

Нагайцева Т.М.

Зудова Л.В

Дорошенко Н.Л.

Левига .В.Ю.

Проект індивідуальних програм розвитку

 

 

Конкурси, огляди

Виставка дитячих малюнків на осінню тематику «Жовтобагряні барви осені»

16.10.17

 

Педагоги

Буцік Л.В.

Малюнки

 

 

 

Самоосвіта

 

1. Вивчення нормативно правових документів у сфері дошкільної освіти

2. Ознайомлення з методичною літературою затвердженою МОН України на 2017/2018

4. Вивчення матеріалів періодичної преси в ДНЗ.

5.  Ознайомлення з новинками методичної літератури у сфері інклюзивної освіти.

6. Відвідування методичних об’єднань за віковими групами

 

Педагоги

 

Педагоги

 

Педагоги

Педагоги

Мірошниченко Н.А.

Педагоги

 

 

 

 

 Нарада при завідувачу

 

 

1. Про виконання Інструкції з обліку дітей та охоплення різними формами дошкільної освіти дітей 5-річного віку.

ІV тижд.

 

 

 

 

 

 

2. Про підсумки тематичної перевірки «Стан ведення ділової документації».

 

 

 

3. Про організацію роботи щодо підвищення кваліфікації та атестації педпрацівників

 

 

 

4. Про виконання норм харчування дітей у ДНЗ за ІІІ квартал.

 

 

 

5. Про стан захворюваності дітей за ІІІ кв.

 

 

 

6. Про проведення протиепідемічних заходів у закладі.

 

 

 

7. Про результати обстеження дітей інклюзивних груп.

 

 

 

Педагогічна година при вихователеві-методистові

1. Аналіз результатів обстеження  звуковимови дітей середніх і старших груп.

2. Охоплення дітей 5 річного віку, які не відвіду-вали заклад, підготовкою до навчання в школі.

 

3. Організація роботи консультаційного центру

4. Наочно-інформаційний матеріал для батьків по художньо-мовленнєвому розвитку. Презентація папок-пересувок, ширм, нових інформаційних форм роботи з батьками з художньо-мовленнєвого розвитку

 5. Результати медико-педагогічного обстеження дітей дошкільного віку гр.№10,1,12

 

18.10.17

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователі

Зудова Л. В

Левига В.Ю.

 

 

Мірошниченко Н.А.

Вихователі

 

 

 

 

Погуляй Л. В.

Мірошниченко Н.А.

 

 

Відомості про дітей та їх батьків

Інформація

      Ширми,

папки,

метод. картка,

 

Протокол  медико-педагогічного контролю

 

 

Атестація педагогічних кадрів

 

1. Прийом заяв від педагогічних працівників на чергову та позачергову атестацію, подання адміністрації (ради закладу)

До 10.10.17

 

До   20.10.17

 

 

 

 

До   20.10.17

 

До  20.10.17

 

До  30.10.17

Секретар атестаційної комісії

 

Голова, члени атестаційної комісії

 

 

 

 

Логвіненко І.І.

 

Голова атестаційної комісії

 

 

Голова атестаційної комісії

Заяви

 

 

Протокол

 

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

Індивідуаль-ний план

 

 

2. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

- затвердження списків педагогічних працівників, що атестуються;

- затвердження графіка роботи атестаційної комісії

- співбесіда з педагогічними працівниками з приводу складання індивідуального плану

 

3. Підготовка та видання наказу «Про атестацію педагогічних працівників»

 

4. Закріплення членів атестаційної комісії за педагогами, які атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці й проведенні атестації.

 

5. Складання планів індивідуальної підготовки і проведення атестації педагогів, які атестуються

 

Курси

 

1. Ознайомити педагогічних працівників з графіком проходження курсів підвищення кваліфікації

2. Внесення коректив в заявку на проходження курсів підвищення кваліфікації у 2017/2018 н.р.

3. Забезпечити участь слухачів на курси згідно графіка, надання інформації до відділу освіти

До 02.10.17

 

 

Згідно графіка

Мірошниченко Н.А.

 

 

Мірошниченко Н.А.

 

 

 

 

 

Участь у методичній роботі міста, області

Відвідування засідань методичних об’єднань на базі закладів міста Куп’янськ

Згідно графіка

Мірошниченко Н.А.

 

 

 

 

Діагностика, моніторингові дослідження

Вивчення сформованості Базових компетентностей дітей на початок навчального року

Вивчення рівня знань, вмінь, навичок дітей зарахованих до інклюзивних груп.

До 12.10.17

Мірошниченко Н.А.

педагоги

спеціалісти

Картки аналізу, щоденники спостережень

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

Форма роботи

Тема,

зміст заходів

Термін

Відповідальний

Доповнення,  корекція

Відмітка про виконання

Вивчення,

узагальнення і поширення педагогічного

досвіду

(нововведення, педагогічні

технології)

1. Складання картотеки методичної літератури, пов’язаної з досвідом роботи вихователя

Пономаренко О.О., інструктора з фізичної культури Бондаренко С.М., комплектування у методичному кабінеті виставки літератури з даної теми

До 25.10.17

 

 

 

До 15.10.17

Мірошниченко Н.А.

 

 

 

 

Педагоги

Картотека

 

 

 

 

 

 

2. Виставка-огляд новинок методичної літератури щодо нововведень, педагогічних технологій

Складання анотацій, оформлення тематичних

стендів, виставок

Оформлення виставки педагогічних надходжень, методичної літератури

 

Жовтень

Мірошниченко Н.А.

 

 

 

 

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

Форма роботи

Тема, зміст заходів

Термін

Відповідальний

Доповнення,  корекція

Відмітка про виконання

Внутрішньо садовий контроль

 

 

 

Тематичний контроль «Результативність роботи з художньо-мовленнєвого розвитку дітей у групах молодшого дошкільного віку»

Контроль документації

1. Перевірка  планів навчально-виховної роботи педагогів

09-13.10

 

 

І-ІV т

 

ІІІ-ІV т

Логвіненко І.І.,

Мірошниченко Н.А.

 

 

  

 

 

 

2. Документація керівника музичного, практичного психолога, асистентів вихователя інклюзивних груп

 

 

Персональний контроль

Якість роботи педагогів, які атестуються.

Медико-педагогічний контроль  занять з фізичного розвитку

Якість роботи молодих педагогів

 

І-ІV т

І-ІV т

І-ІV т

Логвіненко І.І.,

Мірошниченко Н.А.

 

 

 

Оперативний контроль

1. Дотримання режиму  та організація роботи чергових груп

 

І- тиж.

Логвіненко І.І.,

Мірошниченко Н.А.

 

 

 

2. Рівень мовленнєвої активності дітей на заняттях

І-ІІІ тиж

 

 

3. Рівень художньо-мовленнєвої активності дітей під час режимних моментів

ІV т

 

 

4. Планування індивідуальної роботи з художньої літератури

ІІ т

 

 

5. Підготовка дидактичного матеріалу до занять

І-ІV тижд.

 

 

6. Якість проведення  осінніх свят у всіх вікових групах.

ІІ тижд.

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

Форма роботи

Тема,

зміст заходів

Термін

Відповідальний

Доповнення,  корекція

Відмітка про виконання

Робота з батьками

Організація взаємодії з батьками

Забезпечити змінність інформаційних матеріалів щодо безпеки життєдіяльності на залізниці,та попередження отруєнь грибами у групових батьківських куточках

До 02.10.17

Мірошниченко Н.А.

Вихователі

 

 

Організувати групові виставки дитячої та сімейної творчості.

Протягом місяця

Вихователі

 

 

Провести батьківський всеобуч: «Увиразнення мовлен-ня батьків — шлях до збагачення мовлення дітей»

19.10.17

Зудова Л.В.

Мірошниченко Н.А

 

 

Виступи  у засобах масової інформації, наочна пропаганда

Поповнення матеріалів сайту закладу, своєчасне розміщення інформації

Щовівторка

Зудова Л.В.

 

 

 

Робота консультаційного центру

І-ІV тижд

Адміністрація, спеціалісти

 

 

Проведення консультації «Дитина взяла чужу річ. Що робити?»

11.10.17

Мірошниченко Н.А.

 

 

Інші форми роботи з родинами

1. Поповнення інформаційного матеріалу в батьківські куточки «Їстівні і отруйні гриби».

2. Консультація для батьків:

«Їстівні та отруйні гриби», «Дії у разі виникнення симптомів отруєння грибами та дикорослими рослинами».

3. Робота консультаційного центру:

- анкета-запрошення батькам дітей, які не відвідують дошкільний заклад;

- організація залучення дітей 5-р віку, які не відвідують ДНЗ дошкільним навчанням;

- створення умов для надання освітніх послуг на базі ДНЗ для дітей 5-р віку, які не охоплені дошкільним навчанням;

- проведення Дня відкритих дверей для батьків дітей 5-р. віку, які не відвідують заклад.

4. Організація роботи соціально-педагогічного патронату з дітьми м-ну Ювілейний).

5. Доукомплектування чергової групи.

6. Організація рейдів в сім’ї дітей з метою вивчення умов проживання, виховання та надання батькам консультативної допомоги.

7. Складання актів-обстеження дітей пільгового контингенту

До 05.10.17

 

І-ІІ тижд.

 

 

 

До 16.10.17

 

18.10.17

 

01.10.17

 

 

До 25.10.17

 

Жовтень

 

Жовтень

До 15.10.17

 

 

До 15.10.17

Вихователі

 

Гриценко А.А.

 

 

 

Мірошниченко Н.А.

Левига В.Ю.

 

Левига В.Ю.

Логвіненко І.І.

 

 

Логвіненко І.І.

 

Логвіненко І.І., Мірошниченко Н.А.

 

Логвіненко І.І.

Левига В.Ю.

Вихователі

 

Левига В.Ю.

Вихователі

Батьківські куточки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

 

Наказ

 

 

 

Акти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музичні розваги

Театралізована вистава «Як їжачок надбав голочок»

Всі вікові групи

 

Вініченко Н.П.

План-конспект

 

Осінні свята

Спортивні розваги

«Веселка»

«Маленькі стрибунці»

молодші

За графіком

Бондаренко С.М.

План роботи

 

«Разом із сонечком ми граємо» 

«Сильним, спритним виростай»                                 

середні

«Козачата – цвіт української землі» (до дня збройних сил України)

«Футбольні мрії»

старші

Співпраця зі школою

1. Провести зустріч вчителів перших класів з вихователями дошкільного закладу з метою якісного проведення підготовки дітей до школи

2. Провести виставку дитячих робіт: «Жовтобагряні барви осені».

Жовтень

 

 

 

Вихователі старших груп, вчителі

Діти,учні

 

 

Взаємодія з установами, організаціями

1. Своєчасне надання інформації до відділу освіти,

до  управління праці та соціального захисту населення

За потребою

 

 

Адміністрація

 

 

 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧА РОБОТА

 

Форма роботи

Тема, зміст заходів

Термін

Відповідальний

Доповнення,  корекція

Відмітка про виконання

Створення розвивального життєвого простору дитини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створити інвентаризаційну комісію в ДНЗ

І тижд.

 

Логвіненко І.І.

Наказ

 

Передплатити періодичні видання на 2018 рік

Нікітенко З.В.

Квитанція

 

Складання перспективної мережі

Логвіненко І.І.

Погуляй Л.В.

Мережа

 

Скласти звіт ДНЗ за рік (форма85-к).

Мірошниченко Н.А.

Звіт за формою 85-к

 

Внести корективи до графіків роботи працівників.

Логвіненко І.І.

Графік

 

Встановити контроль за температурним режимом у закладі.

Нікітенко З.В.

 

 

Перевірка топкової до опалювального сезону

Нікітенко З.В.

 

 

Вжити заходів щодо підготовки ДНЗ до роботи в осінньо - зимовий період.

ІІ тижд.

Нікітенко З.В.

 

 

Проконтролювати оновлення інформації на сайті ДНЗ.

Мірошниченко Н.А.

 

 

Перевірити виконання ухвалених управлінських рішень.

Логвіненко І.І.

 

 

Контроль за використанням енергоносіїв.

ІІІ тижд.

 

 

 

Нікітенко З.В.

 

 

Прибирання на території закладу квітників та опалого листя.

Нікітенко З.В.

 

 

Підключення системи опалення:

- оформлення документації.

Нікітенко З.В.

Документація

 

Проведення протиепідемічних заходів.

Погуляй Л.В.

Гриценко А.А.

 

 

Провести інвентаризацію майна ДНЗ.

ІV тижд.

Нікітенко З.В.

Протоколи

 

Організувати навчання відповідальних з ЦЗ.

Мірошниченко Н.А.

Списки

 

Здійснити за потреби переведення дітей на короткотривалий режим перебування.

Логвіненко І.І.

 

 

Придбати господарче обладнання (возики).

Нікітенко З.В.

 

 

Виготовлення пісочниці.

Нікітенко З.В.

 

 

Профілактика комп’ютерної техніки.

Мірошниченко Н.А.

Саєнко Л.Л.

Погуляй Л.В.

Гриценко А.А.

 

 

Інструктажі

 

 

 

Розробити інструкції з пожежної безпеки.

 

Логвіненко І.І.

Нікітенко З.В

 

 

Проведення вступних інструктажів з новими працівниками

 

Жовтень

Логвіненко І.І.

Мірошниченко Н.А.

Нікітенко З.В.

 

 

Проведення бесід з безпеки життєдіяльності з батьками дошкільників, вихованцями

Жовтень

 

Вихователі

 

 

 

 

МЕДИЧНА РОБОТА

 

Форма роботи

Тема, зміст заходів

Термін

Відповідальний

Доповнення, корекція

Відмітка про виконання

 

Проведення аналізу стану захворюваності та причин відсутності

щоденно

Погуляй Л.В.

Аналіз

 

Скласти та подати до відділу освіти:

- інформацію про аналіз стану відвідування дітей дошкільного підрозділу;

- акт списання використаних ліків;

- інформація про вільні місця в групах закладу;

До КМЛ:

- звіт по санітарно-просвітницькій роботі

 

до 05.10

 

до 25.10

до 25.10

 

 

до 25.10

 

Погуляй Л.В.

 

Погуляй Л.В.

Погуляй Л.В.

 

 

Гриценко А.А.

 

Інформація

 

Акт

Інформація

 

 

Звіт

 

Скласти графік проходження працівниками ДНЗ №8 обов’язкового профілактичного медичного огляду на листопад

до 22.10

Гриценко А.А.

 

Графік проходження

 

Провести огляд дітей для виявлення педикульозу, корости, грибкових захворювань та інших захворювань шкіри

1 раз на місяць

Гриценко А.А.

Журнал

 

Проводити приготування дезинфікуючих розчинів. Ведення необхідної документації.

Щоденно

Гриценко А.А.

Журнал

 

Контроль здійснюється згідно планів контролю

Протягом місяця

Погуляй Л.В.

Гриценко А.А.

Картки контролю

 

Санітарно-просвітницька робота

Провести санітарно-просвітницьку роботу  згідно плану

Протягом місяця

Гриценко А.А.

 

Матеріали бесід, консультацій

 

Підготувати проект наказу про проведення профілактичних заходів щодо ГРВІ та грипу. Розробити та ознайомити працівників закладу з планом заходів щодо профілактики ГРВІ та грипу

до 10.10

Погуляй Л.В.

Гриценко А.А.

 

Проект наказу

План заходів

 

Організація харчування дітей

Провести антропометричні вимірювання дітей груп раннього віку

І тиждень

Погуляй Л.В.

Журнал

 

Скласти та подати до відділу освіти:

- аналіз виконання норм харчування;

- накопичувальні відомості про виконання норм харчування.

 

до 03.10

 

Погуляй Л.В.

Гриценко А.А.

 

 

Акт

Відомості

 

Проведення обліку і аналізу виконання норм харчування

Подекадно

Погуляй Л.В.

Накопичувальні відомості, журнал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 132
Дата публікації: 11:21 14.11.2017
Директор

Логвіненко Ірина Іванівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Стаття 30 Закону України "Про освіту"
Інклюзивна освіта
Пошук