Вересень 2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Затверджую

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Завідувач ДНЗ №8

                                                                                                                                                                                                                                                                                   __________І.І.Логвіненко

 

 

ПЛАН РОБОТИ НА ВЕРЕСЕНЬ 2017/2018

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ

 

Форма роботи

Тема,

зміст заходів

Термін

Відповідальний

Доповнення,  корекція

Відмітка про виконання

Підвищення рівня професійної компетентності педагогів

Консультації

«Значення занять у формуванні мовленнєвої компетенції дошкільників»

07.09.2017

Мірошниченко Н.А.

 

 

Співбесіди

Про організацію атестації у закладі

18.09.2017

 

01.09.2017

01.09.2017

 

17.09.2017

Логвіненко І.І.

 

Логвіненко І.І.

Гриценко А.А.

 

Мірошниченко Н.А.

Наказ

 

Наказ

Наказ

 

Інформація

 

 

Про організацію роботи чергових груп

Про проходження медогляду працівниками (з медичною частиною)

Про вибір проблемних тем для опрацювання вихователями дошкільних груп

Школа педагога початківця

 

1. Ознайомлення з метою та завданнями Школи педагога-початківця

2. Планування роботи педагога. Навчальні програми. Документація»

3.Ознайомлення з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо впровадження інваріантної складової змісту дошкільної освіти за освітніми лініями.

4. Складання плану з урахуванням особливостей груп

11.09.2017

 

25.09.2017

Мірошниченко Н.А.

 

Мірошниченко Н.А.,

педагоги наставники

 

 

 

 

педагоги наставники

Наказ

 

План

 

 

 

 

 

Плани

 

Відкриті покази, взаємо відвідування

Внести корективи у графік відкритих колективних переглядів на 2017/2018 навчальний рік.

15.09.2017

Педагоги

Графік

 

Інші форми

Ознайомитись з  циклограмою  проведення методичних об’єднань на базі закладу.

Планування програм  проведення на 2017/2018навчальний рік.

07.09.2017

Мірошниченко Н.А.,

педагоги

Циклограма

 

Удосконалення професійної творчості

Засідання творчої групи

«Формування життєвої компетентності дошкільника шляхом використання індексу інклюзії»

13.09.2017

Педагоги

 

 

Конкурси, огляди

 

1. Конкурс на кращу стінну газету до Дня дошкілля

2. Виставка-огляд поробок з природного матеріалу на тему «Осінній дивограй»

3. Конкурс малюнків на асфальті «Безпечне дитинство»

27.09.2017

 

26.09.2017

 

14.09.2017

Педагоги

 

Педагоги, батьки

 

Педагоги, батьки

 

 

Самоосвіта

 

1. Вивчення нормативно-правової бази щодо організації роботи ДНЗ у 2017/2018 навчальному році

2. Поглиблене вивчення оновленої  програми «Українське дошкілля»,системи планування за програмою.

3. Ознайомлення з методичною літературою затвердженою МОН України на 2017/2018навчальний рік..

4. Вивчення матеріалів періодичної преси в ДНЗ.

5. Складання графіку методичного дня для ознайомлення з новинками методичної літератури, освоєння ІКТ

6. Ознайомлення з графіком проведення методичних об’єднань у ДНЗ міста, розподіл відвідувань між педпрацівниками.

До 04.09.2017

 

До 04.09.2017

 

До 04.09.2017

 

Постійно

 

До 08.09.2017

 

До 13.09.2017

Педагоги

 

 

Педагоги

 

Педагоги

 

Педагоги

 

Педагоги

Мірошниченко Н.А.

 

Мірошниченко Н.А.

 

Педагоги

 

 

 Нарада при завідувачу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання Закону України “Про дошкільну освіту”:

- організація методичної роботи у ДНЗ;

- організація роботи з молодими спеціалістами, наставництво;

- організація харчування дітей, працівників;

- організація роботи з дітьми пільгового контингенту;

- організація роботи по соціальному захисту дітей;

- організація медичного обслуговування дітей

ІV тижд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мірошниченко Н.А.

Логвіненко І.І.

 

Логвіненко І.І.

Логвіненко І.І.

 

Левига В.Ю.

 

Погуляй Л.В.

 

 

Інформація

Наказ

 

Наказ

Наказ

 

Соціальний паспорт

Інформація

 

Про підсумки проведення тижня безпеки життєдіяльності дітей

Мірошниченко Н.А.

Інформація

 

Про створення атестаційної комісії

 

 

 

Логвіненко І.І.

Мірошниченко Н.А.

Наказ

 

Про стан обстеження та обліку дітей мікрорайону

Левига В.Ю.

Логвіненко І.І.

Інформація

Наказ

 

Про підсумки перевірки по підготовці групових приміщень до 2017/2018 н.р.

Адміністрація

Наказ

 

Педагогічна година при вихователеві-методистові

1. Ознайомитись з презентаціями МОНУ, ХАНО щодо роботи у 2017/2018 н. р.

2. Концептуальні положення Базового компонента дошкільної освіти; оновленої Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»

3. Виставка – огляд новинок літератури, методичних матеріалів.

 

4. Вибір індивідуальних проблемних тем.

Створення банку даних інноваційних технологій за якими будуть працювати педагоги.

5. Інструктаж з охорони життя і здоров’я дітей, техніки безпеки, підсумки проведення тижня безпеки.

6. Наступність в роботі дошкільних груп і класів ЗОШ №4.

7.Стан ведення дошкільної документації

- ознайомлення із методичними рекомендаціями КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» від 24.12.2015 № 1199 щодо планування освітньо-виховної роботи

8. Аналіз моніторингу досягнень  дітей дошкільного віку  згідно вимог  Базового компонента дошкільної освіти;

20.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.09.2017

Мірошниченко Н.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги

 

 

Мірошниченко Н.А.

 

 

Мірошниченко Н.А.

 

 

Круглий стіл

 

 

 

 

 

Виставка-огляд,

картотека,

Індивідуальні картки

 

Журнал інструктажів

 

План

 

Презентація

 

 

 

 

Картки аналізу

 

 

Атестація педагогічних кадрів

 

1. Створити атестаційну комісію.

2. Провести засідання атестаційної комісії:

- планування роботи атестаційної комісії;

- складання графіку засідання атестаційної комісії.

3. Внести корективи в перспективний план атестації педагогічних працівників

 

18.09.2017

 

 

 

 

25.09.2017

Логвіненко І.І.

Логвіненко І.І.

 

 

 

Логвіненко І.І.

Мірошниченко Н.А.

Наказ

Протокол

 

 

 

Інформація

 

Курсова перепідготовка

 

1. Ознайомити педагогічних працівників з графіком проходження курсів підвищення кваліфікації

2. Внести коректив в заявку на проходження курсів підвищення кваліфікації на 2018 р.

3. Надати інформацію до відділу освіти

04.09.2017

 

 

11.09.2017

Мірошниченко Н.А.

 

 

Мірошниченко Н.А.

 

Мірошниченко Н.А.

Графік

 

 

 

 

Інформація

 

Участь у методичній роботі міста, області

1. Скласти план роботи методичного об’єднання вихователів молодших груп

11.09.2017

Мірошниченко Н.А.

Педагоги молодших груп

Графік

 

Діагностика, моніторингові дослідження

Вивчити сформованість Базових компетентностей дітей на початок навчального року

14-19.09.

2017

Мірошниченко Н.А.,

педагоги

 

 

               

 

 РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

 

Форма роботи

Тема,

зміст заходів

Термін

Відповідальний

Доповнення,  корекція

Відмітка про виконання

Вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду (нововведення, педагогічні

технології)

1. Розпочати вивчення досвідів роботи вихователя Пономаренко О.О. «Формування музичної обізнаності та компетентності дошкільника  шляхом інтеграції у всі види життєдіяльності», інструктора з фізичної культури Бондаренко С.М.

«Фізичний розвиток дітей дошкільного віку засобами танцювальної аеробіки»

20.09.2017

 

 

 

 

 

 

 

Логвіненко І.І.

 

 

 

 

 

 

 

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складання анотацій, оформлення тематичних стендів, виставок

Оформити виставку новинок методичної літератури на тему: «Художньо-мовленнєва діяльність дошкільників»

15.09.2017

Мірошниченко Н.А.

 

 

 

Інша робота

1. Організувати День дошкілля в закладі

2. Розробити і затвердити заходи до Дня дошкілля

25.09.2017

Мірошниченко Н.А.

Соболь О.В.,

Козак М.В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

 

Форма роботи

Тема,

зміст заходів

Термін

Відповідальний

Доповнення,  корекція

Відмітка про виконання

Робота з батьками

Загальні батьківські збори, групові збори, робота батьківського комітету

 

1. Створення умов для гармонійного розвитку та формування життєвої компетентності дошкільників в умовах реформування освіти.

2. Про основні напрямки  роботи закладу у 2017/2018 навчальному році.

3. Про санітарно-гігієнічні вимоги до відвідування дітьми закладу.

4. Презентація спеціалістів.

Ділова гра «Батьки зобов’язані, педагоги повинні»

26.09.2017

Логвіненко І.І.

 

 

Мірошниченко Н.А.

 

Погуляй Л.В.

 

Зудова Л.В.

Левига В.Ю.

Дорошенко Н.Л.

 

 

 

 

 

 

 

Засідання батьківського комітету

- Про роботу батьківського комітету у 2016-2017 році.

- Про використання позабюджетних коштів та виконання ремонтних робіт по підготовці закладу до нового навчального року.

- Вибори голови та розподіл обов’язків членів батьківського комітету

- Затвердження плану роботи на 2017/2018 навчальний рік

- Про підготовку та проведення Дня дошкілля в ДНЗ

12.09.2017

Голова батьківського комітету

Нікітенко З.В.

 

 

Логвіненко І.І.

 

Голова батьківського комітету

 

 

 

Групові батьківські збори

1. Психологічні особливості дітей групи.

2. Завдання і зміст навчально-виховної діяльності згідно вимог програм «Українське дошкілля»

3. Звіт батьківського комітету про використання спонсорських внесків

4. Вибори батьківського комітету

5. Організаційні питання

14.09.2017

Вихователі, батьки 

 

 

Дні відчинених дверей, виступи у засобах масової інформації, наочна пропаганда

1. День знань

2. День дошкілля

 

3. Систематичне поповнення сайту закладу

01.09.2017

27.09.2017

 

Щотижнево (вівторок)

Адміністрація, педагоги, батьки, спонсори

Зудова Л.В.

Пукаляк І.С.

 

 

Інші форми роботи з родинами

 

 

1. Поповнити інформаційні стенди дошкільного навчального закладу

2. Оформити групові куточки для батьків та впровадити у практику роботи варіативні форми інформування батьків: папки-пересувки, інформаційні листи, інформаційні «кошики», групові портфоліо, тематичні виставки тощо

3. Обстежити сім’ї з метою виявлення дітей пільгового контингенту

4. Виявити дітей, які не охоплені дошкільною освітою м-ну «Ювілейний»

5. Спланувати роботу консультаційного центру та соціально-педагогічного патронату

6. Оформити соціальний паспорт закладу, груп

До 11.09.2017

До

15.09.2017

 

 

 

 

До 04.09.2017

До 04.09.2017

До  11.09.2017

До 15.09.2017

Адміністрація

Педагоги

Вихователі

 

 

 

 

 

Педагоги

 

Левига В.Ю.

 

Левига В.Ю.

Мірошниченко Н.А.

Левига В.Ю.

Вихователі

 

 

 

Музичні свята та розваги

 

 

В усіх країнах світу День знань святкують діти

 

Середні, старші групи

Протягом місяця

Пономаренко О.О.

Вініченко Н.П.

 

 

День дошкілля

Всі групи

Вініченко Н.П.

Козак М.В.

Педагоги

 

 

Спортивні розваги

«Рукавичка»

«Яскраве сонечко»

молодші

Протягом місяця

Бондаренко С.М.

 

 

«Сонячні промінчики»                

«Пошук лісового царя»

середні

 

 

«Осінь чарівниця»

«Змагаємося разом» (до дня фізкультурника)

старші

 

 

Співпраця зі школою

Організувати екскурсії до школи для вихованців старших груп

 

Участь школярів у проведенні Дня дошкілля

01.09.2017

 

 

27.09.2017

Кравцова О.А., Пономаренко О.О.

Кузніченко М.В.

Мірошниченко Н.А.

 

 

Взаємодія з установами, організаціями

 

1. Своєчасне надання інформації до міського відділу освіти

2. Взаємозв’язок з центральною міською поліклінікою, соціальною службою

За потребою

 

За потребою

Адміністрація

 

Погуляй Л.В.

Левига В.Ю.

 

 

 

 

 

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧА РОБОТА

 

Форма роботи

Тема, зміст заходів

Термін

Відповідальний

Доповнення,  корекція

Відмітка про виконання

Створення

розвивального

життєвого

простору дитини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скласти тарифікаційні списки. Провести тарифікацію.

Затвердити мережу, тижневе навантаження педпрацівників.

Погодити  з ПК встановлення доплат працівникам на час відсутності основного працівника.

Оформити зміни до штатного розпису ДНЗ

І тижд.

 

 

 

 

 

 

Логвіненко І.І.

 

Логвіненко І.І.

 

Кузніченко М.В.

 

Логвіненко І.І.

 

 

Провести огляд підготовки груп до нового навчального року.

Провести бесіди з батьками щодо роз’яснення стану забезпечення закладу миючими та господарчими товарами.

Затвердити розклад занять та гуртків.

Підготувати план роботи батьківського комітету.

Перевірити:

- ведення ділової документації старших медичних сестер;

- дотримання санітарно-гігієнічного режиму;

- дотримання працівниками графіку роботи;

- дотримання техніки безпеки в групах та приміщеннях.

ІІ тижд.

 

 

Адміністрація

 

Вихователі

 

 

Логвіненко І.І.

 

Логвіненко І.І.

Довідка, наказ

 

 

Видати накази:

- Про підсумки тижня безпеки.

- Про розподіл тижневого навантаження педагогічним працівникам.

- Про організацію харчування дітей у поточному році.

- Про заборону збору коштів працівниками ДНЗ.

- Про заборону користуватися мобільними телефонами під час освітнього процесу.

Подати списки педагогічних працівників, списки  дітей, табелі робочого часу до відділу освіти.

 

 

Прийняти участь у заходах до Дня працівників освіти:

- Виїзд до м. Харків, ХАТОБу,

-  виступ дітей ДНЗ №8 у святковому концерті в ЗОШ №4

Підготувати план до формування  бюджету на 2018 рік;

Оформити акт на періодичну перевірку та прочищення вентиляційних каналів.

Оформити паспорт і акт стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період 2017-2018 року.

Підготувати план роботи на жовтень.

ІІІ тижд.

 

Логвіненко І.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

Саєнко Л.Л.

Погуляй Л.В.

Мірошниченко Н.А.

Нікітенко З.В.

Працівники закладу

 

Педагоги

 

 

Нікітенко З.В.

 

Нікітенко З.В.

 

Нікітенко З.В.

 

 

Адміністрація

 

Наказ

Наказ

 

Наказ

 

Наказ

Наказ

 

Списки

 

Табелі

 

 

 

 

 

 

План

 

Акт

 

Паспорт, акт

 

 

План

 

Виробнича

нарада

- Стан підготовки ДНЗ до осінньо-зимового періоду.

- Про дотримання працівниками закладу вимог чинного антикорупційного законодавства за І семестр 2017 року.

- Про матеріальне заохочення на  передодні професійного свята

- Про дотримання норм Санітарного регламенту.

- Інформація з організації харчування дітей.

- Про затвердження графіків роботи працівників.

- Організація урочистостей, святковий концерт до Дня працівників освіти.

ІV тижд.

Нікітенко З.В.

 

Логвіненко І.І.

 

 

Логвіненко І.І.

 

Гриценко А.А.

Погуляй Л.В.

Логвіненко І.І.

Адміністрація, ПК

 

Наказ

 

Наказ

 

 

Наказ

 

 

Інформація

Наказ

 

Інструктажі

 

 

 

Провести усі види інструктажів на початок навчального року.

 

01.09.2017

Логвіненко І.І.

Мірошниченко Н.А.

Нікітенко З.В.

 

 

Ознайомити дітей та працівників із планом евакуації на випадок тривоги.

11.09.2017

Вихователі, Мірошниченко Н.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

 

 

Тематика

 

Мета

 

Об’єкти та параметри оцінювання діяльності учасників педагогічного процесу

 

Вид

Методи

Відповідальний

Термін

Форма підбиття підсумків

Відмітка

Стан готовності групових приміщень до нового 2017/2018

Встановити ступінь готовності групових приміщень до нового навчального року

Для педагогів: вміння створювати та оснащувати предметно - розвивальні центри з урахуванням «Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу» («ДВ»2002,№№ 10-11), віку дітей, естетичних вимог.

Для помічників вихователів:

- дотримання санітарних норм

- графік прибирання групових приміщень.

Предметно-розвивальне середовище

У всіх вікових групах: відповідальність вимогам, ефективність використання

Підсумковий

Презентація групових кімнат,

нових посібників;

співбесіди з персоналом

обслуговування

Завідувач,

вихователь – методист,

комісія

Вересень

 

Засідання батьківського комітету;

Виробнича нарада №

Довідка

Наказ №

Форма роботи

Тема, зміст заходів

Термін

Відповідальний

Доповнення,  корекція

 

 

 

ВНУТРІШНЬОСАДОВИЙ КОНТРОЛЬ

 

1. Формування мережі дошкільних груп.

І тижд

Логвіненко І.І.

Мережа

 

Тематичний контроль

1. Підготовка групових приміщень до нового навчального року

ІІ тижд.

Адміністрація,батьківський комітет

Довідка

 

2. Аналіз стану ведення ділової документації педагогами закладу

ІV тижд.

Мірошниченко Н.А.

Довідка

 

Фронтальний контроль

1. Обстеження дітей за лініями розвитку  на початок навчального року

 

ІV тижд.

Мірошниченко Н.А.

Картки аналізу

 

Оперативний контроль

1. Дотримання режиму дня та організація роботи групи з урахуванням специфіки сезону

 

ІІ-ІІІ тижд.

Мірошниченко Н.А.

Діловий щоденник контролю

 

2. Підготовка, проведення та ефективність ранкової гімнастики

ІV тижд.

Логвіненко І.І.

Мірошниченко Н.А.

Діловий щоденник контролю

 

3. Дотримання режиму проведення прогулянок

ІІІ тижд.

Мірошниченко Н.А.

Погуляй Л.В.

Діловий щоденник контролю

 

4. Сформованість культурно-гігієнічних навичок дітей різних вікових груп на початок навчального року

ІV тижд.

Мірошниченко Н.А.

Діловий щоденник контролю

 

5. Підготовка до занять (плани, матеріал)

прот. місяця

Логвіненко І.І., Мірошниченко Н.А.

Діловий щоденник контролю

 

                         

 

МЕДИЧНА РОБОТА 

Форма роботи

Тема, зміст заходів

Термін

Відповідальний

Доповнення,  корекція

Відмітка про виконання

 

Провести аналіз стану захворюваності та причин відсутності

щоденно

Погуляй Л.В.

Аналіз

 

Скласти та подати до відділу освіти:

- інформацію про аналіз стану відвідування дітей дошкільного підрозділу;

- акт списання використаних ліків;

- інформація про вільні місця в групах закладу

До КМЛ:

- звіт по щепленням;

- звіт по санітарно-просвітницькій роботі;

До 05.09

 

До 25.09

До 25.09

 

До 25.09

 

Погуляй Л.В.

 

Погуляй Л.В.

Погуляй Л.В.

 

Погуляй Л.В.

Гриценко А.А.

 

Інформація

 

Акт

Інформація

 

 

Звіт

 

Скласти графік проходження працівниками ДНЗ №8 обов’язкового профілактичного медичного огляду на жовтень

До 22.09

Гриценко А.А.

 

Графік проходження

 

Оформити листи здоров’я

До 05.09

Погуляй Л.В.

Листи здоров’я

 

Оформити проект наказу про розподіл дітей на медичні групи

До 05.09

Погуляй Л.В.

Проект наказу

 

Прийняти участь у батьківських зборах

Вересень

Погуляй Л.В.

 

 

Провести огляд дітей для виявлення педикульозу, корости, грибкових захворювань та інших захворювань шкіри

1 раз на  місяць

Гриценко А.А.

 

Журнал

 

Проводити приготування дезинфікуючих розчинів. Вести необхідну документацію.

Щоденно

Гриценко А.А.

 

 

 

Здійснити контроль згідно плану контролю

Протягом місяця

Погуляй Л.В.

Гриценко А.А.

 

 

Картки контролю

 

Санітарно-просвітницька робота

Провести санітарно-просвітницьку роботу  згідно плану

Протягом місяця

Гриценко А.А.

 

 

 

Організація харчування дітей

Провести антропометричні вимірювання дітей

І тиждень

Погуляй Л.В.

Журнал

 

Скласти та подати до відділу освіти:

- аналіз виконання норм харчування;

- накопичувальні відомості про виконання норм харчування.

 

до 03.09

 

Погуляй Л.В.

 

Акт

Відомості

 

Провести облік і аналіз виконання норм харчування

Подекадно

Погуляй Л.В.

Накопичувальні відомості, журнал

 

 

Переглядів: 254
Дата публікації: 11:20 14.11.2017
Директор

Логвіненко Ірина Іванівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Стаття 30 Закону України "Про освіту"
Інклюзивна освіта
Пошук