Методичний вісник | Пріоритетні напрями роботи на 2017/2018 навчальний рік
Пріоритетні напрями роботи на 2017/2018 навчальний рік

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ДНЗ №8 НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Педагогічний колектив дошкільного закладу продовжує спрямовувати свою діяльність у 2017/2018 навчальнму році на вирішення методичної теми : «Формування гармонійно розвиненої, духовно-багатої, оптимістично та патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника»

 Основні завдання ДНЗ №8:

1.Удосконалити систему літературно-мовленнєвої діяльності у контексті художньо-мовленнєвого розвитку дошкільників.

2. Забезпечити цілеспрямований педагогічний та батьківський вплив на формування. національної свідомості дитини.

3. Підвищити методичну компетентність педагогів для забезпечення якості освітнього процесу в умовах інклюзії.

 

Дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №8 комбінованого типу здійснюватиме освітньо-виховний процес у 2017/2018 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

гуманітарним,

фізкультурно-оздоровчим

 

Зміст освітньої роботи у 2017/2018 навчальному році відповідатиме Державному стандарту - Базовому компоненту дошкільної освіти, зокрема його основним концептуальним положенням та вимогам до рівня освіченості, розвитку й вихованості дитини шести років перед її вступом до школи. Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується програмами:

- Українське дошкілля авт. .-упоряд. Білан О.І., (лист МОН України від 23.05.2017 №1/11-4988).

Навчально-виховна робота в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програмно-методичного комплексу «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В.

Навчально-виховна робота в інклюзивних групах здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» Сак Т.В. та ін., Комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» Скрипнік Т.В. та ін..

 

Директор

Логвіненко Ірина Іванівна

Стаття 30 Закону України "Про освіту"
Інклюзивна освіта
Пошук