Стаття 30 Закону України "Про освіту" | Накази | Накази 2017 року | Наказ №69 від 26.05.2017 "Про результати методичної роботи ДНЗ №8 у 2016/2017навчальному році"
Наказ №69 від 26.05.2017 "Про результати методичної роботи ДНЗ №8 у 2016/2017навчальному році"

У к р а ї н а

Харківська  область

КУП’ЯНСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ

ЗАКЛАД-ЯСЛА-САДОК №8 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

Куп’янської міської ради

 

НАКАЗ

 

________2015

м. Куп’янськ

№_____

 

 

Про результати методичної роботи

ДНЗ №8 у 2016/2017навчальному році

Відповідно до реалізації Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 No 1176, Указу Президента України No 3344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» ,Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), та чинних нормативних документів, Положення про методичний кабінет ДНЗ№8, нормативних документів з питань організації навчально – виховного процесу, наказу ДНЗ №8 від 12.09.2016 №142 «Про організацію методичної роботи ДНЗ №8 у 2016/2017 навчальному році», на виконання річного плану ДНЗ №8 на 2016/2017 навчальний рік, на основі вивчення результативності навчально – виховного процесу, професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої компетентності, враховуючи діагностичний аналіз в закладі:

            1. Створено належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

1.1. Поповнено інформаційно-методичну базу ДНЗ №8 навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році.

1.2. Поповнено та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо- та відеоматеріалів.

1.3. Створено умови для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу.

1.4. Педагоги вільно вибирали форми організації методичної роботи, які максимально враховували їхні потреби, запити та інтереси.

            2. Методична діяльність дошкільного навчального закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій, науковості, гнучкості і прогностичності роботи з педагогічними кадрами, безперервності їх фахового вдосконалення.

            3. Методична робота дошкільного навчального закладу  у 2016/2017 навчальному році була спрямована за такими напрямами:

Вдосконалення системи координації діяльності всіх ланок навчально-виховного процесу, внутрішньосадкового контролю, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності ДНЗ.

Забезпечення умов для індивідуального розвитку дітей, досягнення ними рівня навченості з урахуванням їх пізнавальних інтересів, впровадження нових освітніх технологій навчання.

Створення умов для постійного професійного вдосконалення педагогічних працівників, підвищення їх майстерності, вивчення та впровадження в навчально-виховний процес кращих педагогічних досвідів.

Впровадження диференційованого підходу в організації методичної роботи за групами «Педагог-майстер», «Педагог-професіонал», «Педагог-початківець», «Нерезультативний педагог».

Залучення позабюджетних коштів для організації життєдіяльності закладу.

Виконання Статуту закладу, вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових обов’язків та дисципліни праці.

4. Організовано роботу над методичною темою «Формування професійної мобільності та розкриття творчого потенціалу кожного педагога в умовах багатовекторної системи неперервної освіти».

Колектив ДНЗ №8 продовжував працювати над єдиною науково-методичною темою «Формування всебічно-розвиненої, духовно-багатої, оптимістично та патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника».

Вся робота була направлена на вирішення основних завдань:

1. Поглиблення роботи над формуванням зв’язного українського мовлення, використовуючи різні види діяльності дошкільників.

2. Формування основ патріотичної свідомості дошкільників у процесі ознайомлення з природою рідного краю.

            3. Підвищення методичної компетентності педагогів для забезпечення якості освітнього процесу.  

5. Аналіз виконання поставлених завдань.

Методична робота була спланована на вирішення основних запланованих завдань поквартально, спрямована на реалізацію Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». У вересні-листопаді проводилась поглиблена робота над формуванням зв’язного українського мовлення через використання різних видів діяльності дошкільників. З педагогами проведені різні форми методичної роботи:

консультації «У чому полягає природа комунікативних здібностей малюка», «Методи і прийоми активізації мовленнєвої активності дітей дошкільного віку», «Проблема комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку»;

семінари ­практикуми «Обстеження стану розвитку мовлення дитини», «Поняття «інтегроване заняття, особливості його змісту та структури»»;

засідання творчої майстерні­ вихователів під керівництвом вихователя-методиста Загоруйко Т.Ю. «Формування мовленнєвої компетентності дошкільника шляхом використання опорних схем»;

семінар для керівників дошкільних закладів «Мистецтво керівництва педагогічною радою»;

засідання педагогічної ради «Формування зв’язного українського мовлення з використанням різних видів діяльності дітей»;

тематичне вивчення «Стан мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку»;

попереджувальний контроль підготовки та проведення різних видів мовленнєвих занять молодими спеціалістами;

колективні перегляди занять з розвитку мовлення у вихователів (Мартинової І.В., Козак М.В., Соболь О.В., Діхтієвської Т.О.);

питання «Формування мовленнєвої компетентності дошкільників розглядалися на нарадах при завідувачу, педагогічних  годинах при вихователі – методисту» (вересень, жовтень, листопад);

оформлено виставку новинок методичної літератури на тему: «Мовленнєва діяльність дошкільників»;

вчителем-логопедом  Зудовою Л.В. систематизовано  практичні матеріали з грамоти;

вихователями Коломайко Н.О., Кравцовою О.А. розроблено перспективне планування навчально-виховного процесу з народознавства для дітей  середніх та старших груп;

проводилась просвітницька робота з батьками вихованців щодо формування зв’язного українського мовлення;

загальні батьківські збори «Мовленнєвий розвиток дітей у родині»;

групові батьківські збори «Вимоги програми щодо мовлення дітей»;

батьківський всеобуч «Взаємодія дошкільного навчального закладу та сім’ї у розвитку   мовлення дітей дошкільного віку»;

консультації: «Основні напрямки в роботі з розвитку мовлення у дошкільників», «Чого вчиться дитина в сім’ї», «Пізнавальні прогулянки вихідного дня», «Патріотизм плекається в родині».

Підвищилась якість мовленнєвої компетентності дітей усіх вікових груп. Були забезпечені  умови для розвитку та корекції мовлення дітей старшого дошкільного віку, які  дали змогу досягти позитивних результатів у логопедичній роботі.

Завдання: «Формування основ патріотичної свідомості дошкільників у процесі ознайомлення з природою рідного краю» вирішувалось упродовж грудня-лютого.

Вимоги Базового компонента дошкільної освіти та чинних освітніх програм щодо організації системної і планомірної роботи з національно-патріотичного виховання дітей спонукали до розробки та апробації моделі національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку в умовах дошкільного закладу шляхом взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу. В результаті:

1. Створено сучасне національно-розвивальне середовище, до складу якого входить народознавчий міні-музей, де проводяться заняття з народознавства.

2. Діє дитяче об’єднання «Країна Барвінкова».

3. Організовано роботу гуртків:

«Петриківський первоцвіт» для дітей молодшого та середнього дошкільного віку;

«Маленькі  актори» для дітей молодшого, середнього та старшого  дошкільного віку.

4. Розроблено:

перспективне планування навчально-виховного процесу з народознавства для дітей молодшої, середньої та старшої груп;

цикл консультацій для батьків «Національно-патріотичне виховання дитини»;

матеріали добірок «Свята і розваги у системі національного виховання», «Виховуємо здорових маленьких патріотів», «Історія нашого міста».

5. Узагальнено ефективний  досвід роботи закладу.

6. Проведено:

консультації для педагогів «Розвиваємо екологічне мислення змалку», «Виховуємо патріотів», «Ключові ідеї освіти для сталого розвитку»;

педагогічний тренінг«Екологічне виховання дітей дошкільного віку»;

педагогічну раду на тему: «Формування духовно-моральних якостей патріотичної свідомості вихованців у процесі ознайомлення з природою»;

методичні об’єднання керівників музичних «Різдвяні свята  у дитячому садку», для вихователів середніх груп «Формування основ національно-патріотичної свідомості дошкільників»;

тематичне вивчення «Стан роботи з екологічного виховання»;

педагогічну годину при вихователі-методисту «Народні свята та обряди в закладі»;

колективні перегляди різних видів занять з екологічного виховання у вихователів Бутенко Н.І., Шаповал Т.В., Кравцової О.А., Лелеки О.В.;

консультацію для батьків «Патріотизм плекається в родині»;

групові батьківські збори:

«Дотримання режиму дня – запорука здоров’я» (ранній вік), «Роль сім’ї в розвитку екологічного мислення дітей» (молодші, середні групи), «Ознайомлення батьків з методами і формами розвитку екологічного мислення дітей» (старші групи);

7. Оформлено тематичну виставку методичної літератури з правового та екологічного виховання.

8. Заклад посів І місце в сорок шостій обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття», нагороджений Диплом І ступеня за роботу «Виховання національно-патріотичної особистості дитини в умовах сучасного дошкільного закладу».

На підвищення методичної компетентності педагогів для забезпечення якості освітнього процесу була направлена діяльність колективу у березні-травні.

Для теоретичної і практичної підготовки педагогів, формування відповідного сучасного науково-методичного світогляду було проведено:

консультації для педагогів «Палітра емоцій днів народження», «Що є справжнім читанням для дошкільнят»;

підсумковий контроль підвищення професійної компетентності педагогів, які атестуються;

освітній проект: «Батьки теж повинні знати, як дітей своїх навчати» в межах батьківського всеобучу вихователем Кузніченко М.В., вчителем-логопедом Зудовою Л.В.;

освітньо-виховні тижні: здоров’я національно-патріотичного виховання, Тиждень безпеки, день ЦЗ;

семінар-практикум «Створення мультимедійної презентації в освітньому процесі»;

колективні перегляди  відкритих занять у молодих спеціалістів Пукаляк І.С., Лелеки О.В.;

комплексну перевірку готовності старших дошкільнят до школи;

моніторинг сформованості компетентностей дітей всіх вікових груп по освітнім лініям на кінець навчального року; 

групові батьківські збори:

«Гра – основний вид діяльності дитини» (ранній вік), «Аналіз виконання вимог програми на кінець навчального року» (молодші, середні групи), «Моніторинг компетентностей дошкільників (підготовка дітей до школи)» (старші групи), «Результат корекційної роботи за рік» (логопедична група);

виставку дитячих малюнків в межах тижня безпеки, Шевченківських днів  вихователем Буцік Л.В.;

випускні  ранки в старших групах закладу.  

Оформлено виставку новинок методичної літератури до «Шевченківських днів», виставку посібників, літератури з безпеки життєдіяльності.

Створено належні умови для інтегрального, цілісного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей.

Значно поліпшилась педагогічна взаємодія між усіма учасниками педагогічного процесу.

Організовано роботу Консультаційного  центру для батьків дітей п’ятирічного віку, які не охоплені дошкільною освітою.

Здійснений загальний облік дітей дошкільного віку по мікрорайону «Ювілейний». Всього дітей – 36, звернення батьків до спеціалістів Консультаційного центру – 26, діти охоплені соціально-педагогічним патронатом – 9. За результатами обліку з дітьми, неохопленими дошкільною освітою, здійснювався соціально-педагогічний патронат педагогом соціальним Фесенко Т.М. та вихователями:  Кузніченко М.В., Соболь О.В., Коломайко Н.О., Рябець О.Ф., Лелекою О.В..

Продовжив роботу Консультаційний центр на базі закладу для батьків дітей п’ятирічного віку, які не охоплені дошкільною освітою.

Постійно оновлюється сайт закладу, на якому висвітлюються  основні події і  життя закладу.

Педагогами закладу для підвищення якості дошкільної освіти в умовах упровадження Базового компонента використовувались інноваційні технології.

Створені умови для підвищення професійного рівня та самоосвіти педагогів. Методичний кабінет забезпечений навчально-методичною літературою з грифом МОНУ; періодичною пресою - комплектом «Зразковий дитячий садок», технічними засобами навчання. Відзначено недостатній рівень самоосвіти педагогів у методичному кабінеті, не всі педагоги користуються фаховими виданнями, пресою, але значно підвищився кількісний показник користуванням Інтернетом для отримання інформації щодо підготовки до освітньо-виховного процесу.

Висновок: основні перспективні завдання на 2016/2017 навчальний рік виконані.

6. Атестація педагогічних працівників закладу здійснюється згідно з законодавчо – нормативною документацією стосовно атестації педагогічних працівників. Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерств освіти і науки України від 06.10.2010 №930 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550.

У 2016/2017 навчальному році 19.09.2016 була створена атестаційна комісія І рівня у Куп’янському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок №8 комбінованого типу Куп’янської міської ради (наказ від 19.09.2016 №146 «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу»).

У 2016/2017 навчальному році атестувалося 3 педагогічних працівника закладу (наказ від 12.10.2016 №163 «Про проведення  атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році»).

      Атестаційною комісією І рівня у Куп’янському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок №8 комбінованого типу Куп’янської міської ради атестувались: вихователі - 3 особи: Логвіненко І.І., Коломайко Н.О., Загоруйко Т.Ю..

У 2016/2017 навчальному році було проведено 3 засідання.

Атестаційною комісією ІІ рівня при відділі освіти було атестовано - 1 педагогічний працівник: вихователь Логвіненко І.І.

На відповідність раніше присвоєного педагогічного звання:

«Вихователь-методист» - 1

Атестовано на присвоєння кваліфікаційній категорії:

«Спеціаліст I категорії» - 1

Атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії:

Тарифного розряду 9 - 1

Позачергово проходили атестацію – не проходили

Випадків перенесення атестації – не було

Порушень вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників не було. Апеляцію не подавали.

Порушень вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників не було. Апеляцію не подавали.

7. Закінчила навчання у вищому навчальному закладі і отримали фахову освіту вихователь Пукаляк І.С..

8. Згідно річного плану роботи та графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників підвищили свій професійний рівень вихователі Мартинова І.В., Козак М.В., Соболь О.В., Шаповал Т.В.  

9. З метою реалізації перспективних ідей педагогів розпочато вивчення досвідів роботи  вихователів:

Фесенко О.В. «Розвиток  зв’язного мовлення дошкільників шляхом залучення до ігрової діяльності»;

Шаповал Т.В. «Економічне виховання дітей дошкільного віку»;

інструктора з фізичної культури Бондаренко С.М. «Фізичний розвиток дітей дошкільного віку засобами танцювальної аеробіки».

На засіданні науково-методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» захищено ефективний педагогічний досвід Куп’янського дошкільного навчального закладу-ясел-садка №8 комбінованого типу завідувачем Логвіненко Іриною Іванівною «Національно-патріотичне виховання дітей в умовах сучасного дошкільного навчального закладу».

10. Вивчено і проаналізовано якість освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу педагогічними кадрами з відповідною освітою.

            Аналіз освітнього рівня педагогічних працівників свідчить, що:

58%  педагогів – мають повну вищу фахову освіту,

42% педагогів -  мають середню спеціальну освіту.

У 2016/2017 навчальному році спостерігається підвищення освітнього рівня  педагогів закладу у зв’язку із прийняттям на роботу керівника музичного Вініченко Н.П., Пукаляк І.С., та отримання вищої фахової освіти вихователем Пукаляк І.С., спостерігається підвищення рівня кваліфікації педагогів закладу за результатами атестації педагога Коломайко Н.О.

Неповною мірою виконується частина перша статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» щодо освітнього рівня педагогічних працівників  дошкільного закладу в зв’язку з відсутністю фахівців з повною вищою освітою.

11. Протягом навчального року адміністрацією закладу було відвідано 138 занять, режимних моментів у педагогів дошкільних груп. Порівняльний аналіз свідчить про підвищення якості підготовки педагогів до розвивально-виховного процесу та покращення рівня самоосвіти, підготовки до освітнього процесу. На низькому та середньому рівні проводили заняття вихователі: Лелека О.В., Буцік Л.В.. Суттєві недоліки виявлені під час аналізу проведення навчально-виховного процесу:

- недостатній рівень якості підготовки до навчально-виховного процесу;

- поверхове знання методик (особливо художньої літератури, образотворчого мистецтва, логіко-математичної діяльності);

- не дотримання вікових вимог Програми щодо наповнюваності змісту занять, методів і прийомів;

- недостатнє використання технічних засобів навчання.

     Основні проблеми, які були з’ясовані під час вивчення результативності управлінського моніторингу - якість  підготовки педагогів до проведення навчально-виховної роботи з  дітьми.

12. Вийшов з друку посібник Патріотичне виховання в ДНЗ / уклад. І.І. Логвіненко та ін.. – Х.: ВГ «Основа», 2016. - 463[1] с. – (Серія «ДНЗ. Вихователю») [32].

13. Заклад посів І місце в сорок шостій обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття», нагороджений Диплом І ступеня за роботу «Виховання національно-патріотичної особистості дитини в умовах сучасного дошкільного закладу».

14. Відповідно до особистісно-орієнтованої моделі освіти урізноманітнювалися  відповідно до вимог сьогодення форми та прийоми роботи з кадрами. Впроваджувалися різноманітні інтерактивні форми методичної роботи, які успішно втілювалися в проведенні педагогічних рад, засіданнях творчих лабораторій педагогів.

15. Для організації роботи з молодими спеціалістами видано наказ по ДНЗ №8 від 29.08.2016 №127 «Про організацію роботи з наставництва, закріплення молодих спеціалістів за досвідченими педагогами».

           Зміст методичної роботи з педагогами – початківцями відображено у річному плані роботи закладу у розділі «Методична робота з кадрами» п 3.3. План роботи школи педагога-початківця. Здійснювався диференційований підхід методичної роботи з педагогами – початківцями, результати педагогічного аналізу діяльності молодих спеціалістів Пукаляк І.С., і Лелеки О.В. свідчать про позитивну динаміку у порівнянні з попереднім навчальним роком.

           У роботі «Школи педагога-початківця» брали участь всі члени педколективу.

16. Всі проблемні питання виховання і розвитку дітей обговорювались на нарадах при завідувачу та педагогічних годинах при вихователеві-методистові. Щомісячно проводились консультації з актуальних питань для педагогів.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів упродовж навчального року показав, що вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної майстерності педагогів.

Варіативність використаних методичних заходів, співпраця всіх служб закладу, підвищення рейтингу закладу в мікрорайоні «Ювілейний» є певними чинниками, які впливають на підвищення рівня професійної компетентності педагогів.

Суттєвою загальною проблемою педагогічного колективу залишається низький рівень особистої участі педагогів у міських професійних конкурсах, у обласній виставці – ярмарці педагогічних ідей та технологій, відсутність досвідів роботи у більшості педагогів та відсутність друкованих робіт у періодичних фахових виданнях.

17. Створено картотеки журнальних статей, методичної літератури, банків педагогічної інформації.

18. Систематично вивчались умови забезпечення психофізичного здоров’я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та діючих програм «Українське дошкілля».

Результати вивчення свідчать про динаміку розвитку сформованості базових компетентностей дітей усіх вікових груп у порівнянні з початком навчального року по всім освітнім лініям, а саме: «Мовлення дитини», «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у соціумі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина у природному довкіллі».

Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в групах дошкільного віку показав найбільш сформованою є лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», найменші  показники належать таким освітнім лініям, як «Мовлення дитини», «Дитина у соціумі» та «Дитина у світі культури».

Результати вивчення відображено в довідках та наказах.

19. Результати методичної діяльності дошкільного навчального закладу розглядались на загальних зборах колективу ДНЗ, батьків та осіб, які їх замінюють.

            Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

            1. Вважати методичну роботу дошкільного навчального закладу проведено на достатньому рівні.

            2. При плануванні методичної роботи на 2017/2018 навчальний рік врахувати недоліки, які були виявлені при аналізі за 2016/2017 навчальний рік

                                                                                                                      Червень 2016

                                                                                                                      Вихователь-методист

                                                                                                                      Мірошниченко Н.А.

 

 

                                                          

 

Завідувач                                                                                                     І.І.Логвіненко

                                  

 

 

 

 

 

Директор

Логвіненко Ірина Іванівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Стаття 30 Закону України "Про освіту"
Інклюзивна освіта
Пошук