Режим роботи | РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

УЗГОДЖЕНО                                                                                                                                    ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова ПК  Куп’янського ДНЗ №8                                                       Начальник Куп’янського районного управління Головного Управління                                                                           Завідувач Куп’янського ДНЗ №8

_______М.В.Кузніченко                                                                          Держпродспоживслужби в Харківській області                                                                                                  _________І.І.Логвіненко                                                                                                                                                                                                                           ___________Ситник О.І.                                                                                                                                                                                                                                                    

      

 Р  О  З  К  Л  А  Д

                                                                                                        ЗАНЯТЬ ДЛЯ ДІТЕЙ  НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – ЯСЛА-САДОК №8 КОМБІНОВАНОГО ТИПУ

на 2017/2018 навчальний рік

 

Вихователі,

групи,

муз. керівники

Гутнікова Д.В.

гр. №3

від 2 до 3 років

Шахова Л.О.

 

Мартинова І.В.

гр. №4

від 2 до 3 років

Бондаренко С.М.

 

Зудова Л.В. (логопедична)

гр. №6

від 5 до 6  років

Шахова Л.О.

Бутенко Н.І.

гр. №8

від 3до 4 років

Бондаренко С.М.

Шаповал Т.В.

Гр. №2

від 3до 4 років

Бондаренко С.М.

Рябець О.Ф.

гр.№5

від 3до 4 років

Шахова Л.О.

Загоруйко Т.Ю.

гр. №1

від 4 до 5 років

Бондаренко С.М.

 

Козак М.В.

гр. №10

від 4 до 5 років

Шахова Л.О.

Пукаляк  І.С..

гр. №12

від 4 до 5 років

Бондаренко С.М.

 

Кравцова О.А.

гр. №7

від 5 до 6 років

Шахова Л.О.

Пономаренко О.О.

гр. №11

від 5 до 6 років

Шахова Л.О.

Коломайко Н.О

Кузніченко М.В..

гр. №9(інклюзивна)

від 5 до 6 років

Бондаренко С.М.

ПОНЕДІЛОК

Здоров’я та фізичний розвиток 900-915

 

Ознайомлення  із соціумом (ознайомлення з довкіллям)

900-910

 

Ознайомлення  із соціумом (ознайомлення з довкіллям)

900-925

Ознайомлення  із соціумом (ознайомлення з довкіллям)

900-915

 

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

900-915

 

Ознайомлення  із соціумом (ознайомлення з довкіллям)

900-915

Художньо-продуктивна діяльність (музична) 920-945

 

Ознайомлення  із соціумом (ознайомлення з довкіллям)

900-920

Ознайомлення  із соціумом (ознайомлення з довкіллям)

900-920

Ознайомлення  із соціумом (ознайомлення з довкіллям)

900-925

 

Здоров’я та фізичний розвиток

900-930

Логіко-математичний розвиток

900-925

Ознайомлення  із соціумом (ознайомлення з довкіллям) 925-935

Здоров’я та фізичний розвиток

930-945

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 935-1000

Логіко-математичний розвиток

930-945

 

Ознайомлення  із соціумом (ознайомлення з довкіллям) 925-945

 

Здоров’я та фізичний розвиток

935-955

 

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування  930-955

Художньо-продуктивна діяльність (музична) 950-1015

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування  935-1000

Логіко-математичний розвиток  900-925

Ознайомлення  із соціумом (ознайомлення з довкіллям)  935-950

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

1025-1050

Здоров’я та фізичний розвиток

1030-1050

Здоров’я та фізичний розвиток

1050-1110

Розвиток мовлення (художня література)

1010-1025

 

Здоров’я та фізичний розвиток 1000-1025

Художньо-продуктивна діяльність (ліплення/аплікація)  1530-1550

Здоров’я та фізичний розвиток

1030-1100

ХПД(Художня література)

935-1000

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

-1020-1045

ВІВТОРОК

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

900-910

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

 915-925

Логіко-математичний розвиток

900-925

 

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

900-915

Здоров’я та фізичний розвиток

900-920

 

Логіко-математичний розвиток

900-915

Логіко-математичний розвиток

900-920

Логіко-математичний розвиток

900-920

Ознайомлення  із соціумом (народознавст-во)

900-920

Логіко-математичний розвиток

900-925

Ознайомлення  із соціумом (ознайомлен-ня з довкіллям) 900-925

Логіко-математичний розвиток

900-925

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

925-935

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

935-945

Здоров’я та фізичний розвиток

950-1020

 

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

925-940

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

930-945

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 

925-940

Здоров’я та фізичний розвиток

925-950

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

930-950

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

930-950

Ознайомлення  із природним довкіллям

935-1000

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

 935-1000

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

 935-1000

Ознайомлення  із природним

довкіллям

1030-1055

Здоров’я та фізичний розвиток

955-1015

Логіко-математичний розвиток

955-1010

Здоров’я та фізичний розвиток

1030-1050

Ознайомлення  із соціумом (ознайомлення з довкіллям)

1000-1025

 

 

Художньо-продуктивна діяльність (ліплення/аплікація) 1000-1020

 

 

Здоров’я та фізичний розвиток

1100-1125

 

 

 

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

1030-1055

 

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

1005-1030

 

Здоров’я та фізичний розвиток

1020-1050

Художньо-

прдуктивна діяльність (ліплення/аплікація)

1530-1555

Художньо-

прдуктивна

діяльність (ліплення/аплікація)

1530-1555

 

 

 

 

Художньо-продуктивна діяльність (ліплення/аплікація)

1530-1555

 

ХПД (ліплення, аплікація)

1600-1625-

 

Художньо-продуктивна діяльність (малювання) 1530-1600

 

 

СЕРЕДА

Сенсорний розвиток

900-910

Здоров’я та фізичний розвиток

900-915

Розвиток мовлення (грамота)

900-925

Ознайомлення  із соціумом (народознавст-во)900-915

Ознайомлення  із соціумом (народознавст-во) 900-915

Художньо-продуктивна діяльність (музична) 900-915

Ознайомлення  із соціумом (народознавст-во)  900-920

Ознайомлення  із соціумом (народознавс-тво) 900-920

Логіко-математичний розвиток

900-920

Розвиток мовлення (грамота)

900-925

Розвиток мовлення (грамота)

900-925

Розвиток мовлення (грамота)

900-925

Ознайомлення  із природним довкіллям

925-935

Художньо-продуктивна діяльність (малювання)

930-940

Художньо-продуктивна діяльність (малювання)

935-1000

Здоров’я та фізичний розвиток

920-940

Художньо-продуктивна діяльність (малювання)

925-940

Ознайомлення  із соціумом (народознавст-во)

 925-940

 

 

 

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

925-945

Розвиток мовлення і культура мов-леннєвого спіл-кування  930-950

Здоров’я та фізичний розвиток

945-1005

Художньо-продуктивна діяльність (малювання)

935-1000

Ознайомлення  із соціумом

935-1000

Ознайомлення  із природним довкіллям

940-1005

Художньо-продуктивна діяльність (малювання)

1550-1600

Ознайомлення  із природним

довкіллям

1550-1600

Здоров’я та фізичний розвиток

1025-1055

Художньо-продуктивна діяльність (ліплення/аплікація)

1000-1015

Розвиток мовлення (художня література)

1600-1615-

 

 

Розвиток мовлення і культура мовлен-нєвого спілкування

955-1020

Художньо-продук-тивна діяльність (малювання)

1000-1020

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

1015-1035

Художньо-продуктивна діяльність (музична) 1010-1035

Ознайомлення  із природним довкіллям

1010-1035

Здоров’я та фізичний роз-виток  1100-1130

Здоров’я та фізичний розвиток

1015-1045

Художньо-

продуктивна діяльність (художня література)

1530-1555

Художньо-продуктивна діяльність (ліплення/аплікація) 1530-1550

Здоров’я та фізичний розвиток

1035-1100

 

Художньо-продуктивна діяльність (художня література)

1530-1555

Художньо-продуктивна діяльність (малювання)

1530-1600

 

ЧЕТВЕР

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

 900-910

 

Сенсорний розвиток

900-910

 

 

 

Логіко-математичний розвиток

900-925

 

 

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

900-915

Здоров’я та фізичний розвиток

900-920

Художньо-продуктивна діяльність (музична) 900-915

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 900-920

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування

900-920

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 900-920

Логіко-математичний розвиток

900-925

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 900-925

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 900-925

Художньо-

продуктивна діяльність (ліплення/

аплікація)

925-935

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

920-930

Ознайомлення  із соціумом (народознавст-во)

930-955

Художньо-продуктивна діяльність (малювання) 925-940

 

Розвиток мовлення і культура мов-леннєвого спіл-кування  930-945

Розвиток мов-лення і куль-тура мовлен-нєвого спіл-кування  925-940

Здоров’я тчний розвиток 1600-

 

Здоров’я та фізичний розвиток

925-950

 

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

 925-945

Художньо-продуктивна діяльність (малювання)

930-955

Ознайомлення  із соціумом (народознавст-во)

935-1000

Ознайомлення  із природним довкіллям

935-1000

Ознайомлення  із соціумом (народознавст-во)

935-1000

Розвиток мовлення (художня література) 1550-1600

Розвиток мовлення (художня література) 1550-1600

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 1005-1030

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

 950-1005

 

Художньо-продуктивна діяльність (ліплення/аплікація)

955-1010

Художньо-продуктивна діяльність (художня література) 1000-1025

 

Здоров’я та фізичний розвиток

955-1020

Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 1010-1035

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

1010-1040

Здоров’я та фізичний розвиток

1025-1055

 

Здоров’я та фізичний розвиток

1530-1600

 

 

 

Здоров’я та фізичний розвиток

1130-1200

 

Здоров’я та фізичний розвиток

1600-1630

Художньо-продуктивна діяльність (ліплення/аплікація) 1530-1555

П’ТНИЦЯ

Здоров’я та фізичний розвиток 900-915

 

Художньо-продуктивна діяльність(ліплення/аплікація) 900-910

Ознайомлення  із природним довкіллям

900-925

Ознайомлення  із природним довкіллям

900-915

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

900-915

Ознайомлення  із природним довкіллям 900-915

Ознайомлення  із природним довкіллям

900-920

Художньо-продуктивна діяльність (художня література) 900-920

Художньо-продуктивна діяльність (художня література) 900-920

Ознайомлення  із природним довкіллям

900-925

Здоров’я та фізичний розвиток

900-930

Ознайомлення  із природним довкіллям +озн із соціумом900-925

Сенсорний розвиток 925-935

Сенсорний розвиток 920-930

Ознайомлення  із соціумом

945-1010

Розвиток мовлення (художня література)

925-940

Ознайомлення  із природним довкіллям

930-945

Здоров’я та фізичний розвиток

925-945

 

Художньо-прдуктивна діяльність (малювання)

955-1010

 

Художньо-

продуктивна діяльність (малювання 930-955

Ознайомлення  із природним довкіллям

930-950

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

930-955

Ознайомлення  із соціумом

935-1000

 

Логіко-математичний розвиток

940-1005

 

Художньо-продук-тивна діяльність

(Художня л-ра)

935-1000

Художньо-продуктивна діяльність (музична)

1030-1055

 

Здоров’я та фізичний розвиток

110-1120

Здоров’я та фізичний розвиток

1030-1055

Здоров’я та фізичний розвиток

1000-1025

Ознайомлення  із природним довкіллям 1005-1030

Здоров’я та фізичний розвиток

1030-1100

 

Ознайомлення  із природним довкіллям

1010-1035

Художньо-продукти-вна діяльність (музична)

1010-1035

 

Завідувач

Логвіненко Ірина Іванівна

Анонс подій
15.12.2017
09:00 - Методичне об'єднання вихователів старших груп за темою: «Формування лідерських якостей у дошкільників через діалог у процесі спілкування» Методичне об'єднання вихователів старших груп за темою: «Формування лідерських якостей у дошкільників через діалог у процесі спілкування» Організатор: Вихователь-методист Мірошниченко Н.А., педагоги Час проведення:15.12.2017 09:00 Місце проведення:група №6
16:00 - Консультація для батьків «Розвиток мовлення дошкільника засобами художньої літератури» Консультація для батьків «Розвиток мовлення дошкільника засобами художньої літератури» Організатор:Вихователь Діхтієвська Т.О. Час проведення:15.12.2017 16:00 Місце проведення:Музична зала
19.12.2017
20.12.2017
13:30 - Педагогічна година при вихователеві-методистові Педагогічна година при вихователеві-методистові
1. Порівняльний аналіз рівнів сформованості компетентностей дітей в І півріччі згідно вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Базового компонента дошкільної освіти.
2. Роль вихователя і музичного керівника в підготовці до музичного ранку. Затвердження сценаріїв новорічних свят.
3. Інструктаж з техніки безпеки під час проведення Новорічних свят.
4. Підсумки освітньо-правового тижня.
Організатор: Вихователь-методист Мірошниченко Н.А. Час проведення:20.12.2017 13:30 Місце проведення:Методкабінет

14:30 - Засідання Ради закладу Засідання Ради закладу
- Про виконання рішень загальних зборів колективу.
- Про організацію новорічних та різдвяних свят.
Затвердження плану новорічних заходів ДНЗ.
- Про виконання Інструкції з організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі.
- Про стан харчування у 2017році.
- Про охоплення дітей 5-річного віку різними формами дошкільної освіти, соціально-педагогічний патронат дітей від 3 до 6 років.
Організатор:Завідувач Логвіненко І.І., сестра медична Погуляй Л.В., педагог соціальний Левига В.Ю. Час проведення:20.12.2017 14:30 Місце проведення:Музична зала

Докладніше
Пошук