Сайт | Архів сайту | Звітування керівника
Звітування керівника

 

Звіт

завідувача дошкільного навчального закладу-ясла-садок №8 комбінованого типу

Логвіненко І.І.

«Про підсумки роботи ДНЗ №8

за 2015/2016 навчальний рік та визначення основних напрямків соціально-економічного розвитку закладу на 2016/2017 навчальний рік»

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2.Задовольнити інформаційну потребу різних груп користувачів: батьків, педагогів, засобів масової інформації, органів влади.

3.Створити  інформаційне  забезпечення ринку освітніх послуг в   ДНЗ.

4. Залучити  ресурс «довіри і підтримки» громадскості до ДНЗ.

Розділ І. Організація навчально-виховного процесу

1.    Організаційно-правові засади діяльності ДНЗ

1.1   Нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ.

Куп’янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №8 комбінованого типу розташовано по вулиці Крутій м. Куп'янська. Має ліцензію Харківської обласної державної адміністрації на здійснення діяльності, пов’язаної з наданням послуг для одержання загальної середньої освіти за рівнем дошкільної підготовки. Чинний статут закладу зареєстровано виконкомом Куп’янської міської Ради  29.07.2011 розпорядженням №398-VІ.

 Куп’янський дошкільний навчальний заклад – ясла-садок – №8 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області (далі – дошкільний навчальний заклад) створено на підставі рішення VIII сесії VI скликання  Куп’янської міської ради Харківської області від 06.05.2011 №331-VI.

У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний  заклад України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Згідно Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» діяльність закладу була направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

1.2. Забезпечення збереження та розвитку мережі груп та формування дитячого контингенту

Дошкільний навчальний заклад №8  побудовано за типовим проектом. 

Протягом навчального  року в ДНЗ№8  виховувалося 289 дітей.

У 2015/2016  навчальному році функціонувало 10 дошкільних груп (з яких 1 група – логопедична для дітей старшого дошкільного віку) та 2 групи раннього віку. Склад мережі:

- 2 групи раннього віку (3-й рік життя ) – 44 дитини

- 3 групи молодшого віку ( 4-й рік життя) – 58 дітей

- 3 групи середнього віку (5-й рік життя) – 72 дитини

- 4 групи старшого віку (6-й рік життя) – 67 дітей (з них 12 дітей - логопедична група)

Показники    мережі 

Кількість груп
Вік дітей
Кількість дітей
2
Ранній вік(третій рік життя)
44
3
Молодший дошкільний вік(четвертий  рік життя)
58
3
Середній дошкільний вік(п’ятий рік життя)
72
4
Старший дошкільний вік(шостий рік життя)
67

Для задоволення потреб батьків було організовано роботу чергової групи, яку відвідувало 47 дітей та короткотривале перебування для 13 дітей у закладі.

У закладі виховувалося 6 дітей із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та 3 дітей, батьки яких відбувають військову службу в АТО.

Заклад працює у п’ятиденному робочому режимі з 730 до 1630. Режим роботи чергової групи – 700- 730, 1630 – 1800 . Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

Комплектування груп дошкільного закладу дітьми, відрахування дітей з ДНЗ, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснювалося відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305  та власного Статуту (на підставі заяв батьків, направлення міського відділу освіти, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини).

Відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» № 1/9-263 від 07.05.2007 року у 2015/2016 навчальному році в дошкільному закладі було складено план заходів щодо обліку дітей дошкільного віку прилеглого мікрорайону. Всього по мікрорайону 406 дітей віком від 3-х до 6 років, виявлено 47 дітей, неохоплених дошкільною освітою, для батьків яких  працював консультативний центр. Протягом навчального року адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ проводилась активна робота в напрямку пропаганди дошкільної освіти. Показник охоплення   навчанням дітей 5-ти річного віку 100%:

- організовано роботу психолого-педагогічної служби для занять з дітьми не охопленими дошкільною освітою;

- організовано консультативну допомогу логопедичної служби;

- забезпечено проведення пропаганди дошкільної освіти для мешканців мікрорайону через сайт – ДНЗ № 8 „Барвінок”;

- здійснювався соціальний та педагогічний патронат з метою сприяння взаємодії ДНЗ та сім’ї (10 дітей);

- проведено Тиждень відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків мікрорайону.

2. Кадрове забезпечення та створення умов для професійного росту

2.1. Забезпечення кадрами . Якісний склад педагогічних працівників.

Заклад укомплектовано кадрами у повному обсязі окрім педагогічних посад (2 – вихователя, 2 – муз керівника, 0,5 – вихователя-методиста вакантних ставки на 1 вересня), посаду педагога соціального введено за рахунок внутрішнього перерозподілу. Залишається  невідповідність штатного розпису ДНЗ №8 Типовому штатному розпису, затвердженому наказом Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України від 04.11.2010  №1055 (у зв’язку з відсутністю фінансування, а саме відсутність педагога соціального, керівника гуртків, психолога).

 Аналіз  якісного складу педагогічних працівників

Освітній  рівень педагогічних працівників:

 повна вища освіта-56%

 не мають фахової освіти-14% 

 базова вища освіта-4%

 середня спеціальна освіта - 50%

   Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників:

Вища категорія-12%

І категорія-4%

ІІ категорія-8%

Спеціаліст -24%

9 тарифний розряд-32%

8 тарифний розряд-4%

7 тарифний розряд-16%

  Неповною мірою виконується частина перша статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» щодо освітнього рівня педагогічних працівників дошкільного закладу в зв’язку з відсутністю фахівців з повною вищою освітою.

У 2015/2016 навчальному році спостерігається підвищення освітнього рівня  педагогів закладу у зв’язку із прийняттям на роботу педагогів початківців: Пукаляк І.С., Фесенко Т.М. та отримання вищої фахової освіти вихователями Коломайко Н.О., Діхтієвською Т.О., інструктором з фізичної культури Бондаренко С.М. Кількість педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту, збільшилася на 10% і складає 56%.

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів з метою доцільної  розстановки.

Педагогічні  звання:
"Вихователь-методист»-2

"Старший вихователь»-1

 "Учитель-методист"-1

  Не мають пед. звань-21                                  

Стаж педагогічної роботи:

До 3 років-8%

3-10 років-24%

10-20 років-20%

Понад 20 років-48%           

Адміністрацією закладу ведеться робота щодо залучення молодих спеціалістів, оскільки спостерігається тенденція збільшення кількості педагогів, які працюють понад 20 років -  48%,  і  тільки  8% - до 3-х років.

Праця педагогів була упорядкована відповідно до норм, передбачених колективним договором. Керівником дошкільного закладу здійснювався контроль за виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку. Всі працівники закладу були  ознайомлені зі своїми графіками роботи і дотримувалися їх виконання. Графіки роботи  працівників знаходилися у куточку профспілки.

Всі робітники закладу були ознайомлені зі своїми посадовими обов’язками і відповідально ставилися до їх виконання. 

2.2. Атестація педагогічних працівників, медичного персоналу

Адміністрацією закладу створювалися умови для професійного росту педагогічних працівників. Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 із змінами та доповненнями, затвердженими МОН України від 08.08.2013 № 1135, у 2015/2016 навчальному році атестувалося 8 педагогічних працівників закладу:

-  на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» - 3 педагоги;

-  на відповідність раніше присвоєного педагогічного звання «Старший вихователь» - 1 педагог;

- на підтвердження 9 тарифного розряду  – 2 педагоги;

- на встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст ІІ категорії» - 1  вихователь, «Спеціаліст І категорії» - 1 вихователь;

  на присвоєння педагогічного звання «Учитель - методист» - 1 педагог,  «Вихователь – методист» - 1педагог. Позачергово атестувався  1 педагог.

2.3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу у 2015/2016 навчальному році проходило відповідно до перспективного плану, який виконано на 100%.

Згідно річного плану роботи та графіку проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників підвищили свій професійний рівень на тематичних спецкурсах вихователі Фесенко О.В. «Сучасні підходи до ігрової діяльності як засобу формування соціальної компетентності дошкільника», Логвіненко І.І., Загоруйко Т.Ю. «Користувач ПК», вчитель-логопед Зудова Л.В.  «Корекційно-розвивальна робота при аутизмі».

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фаховоі  майстерності: самоосвіту, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого прогресивного досвіду педагогів дошкільників ДНЗ, міста, області, проходження курсів підвищення кваліфікації  при ХАНО.

2.4. Організація роботи з молодими спеціалістами.

Адміністрація закладу вважає наставництво провідною формою роботи з передачі досвіду. Для організації роботи з молодими спеціалістами видано наказ від 28.08.2015 №110 «Про організацію роботи з наставництва, закріплення молодих спеціалістів за досвідченими педагогами». З метою підвищення рівня науково-теоретичних і методичних знань молодих педагогів, формування їхньої педагогічної майстерності, а також забезпечення якості освіти, що надається у дошкільному навчальному закладі призначені наставники: до Лелеки О.В. досвідчені вихователі Рябець О.Ф., Бутенко Н.І., до Луців М.М., вихователь – методист Мірошниченко Н.А., до Пукаляк І.С. вихователь Шаповал Т.В., складено спільні плани роботи. Організовано роботу школи педагога-початківця, молоді спеціалістами є членами міських методичних об’єднань. Здійснювався диференційований підхід до методичної роботи з педагогами – початківцями, результати  педагогічного аналізу діяльності молодих спеціалістів Луців М.М. і Лелеки О.В. свідчать про позитивну динаміку у порівнянні з попереднім навчальним роком.

3. Забезпечення виконання основних завдань та плану роботи на 2015 /2016 навчальний  рік

 Діяльність колективу була спрямована  на вирішення методичної теми: «Формування всебічно-розвиненої, духовно-багатої, оптимістично та патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника».

Шляхом реалізації  основних завдань:

1. Формування у дітей дошкільного віку культури здорового способу життя як складову психофізичного розвитку.

2. Формування основ національної свідомості дошкільників та громадянської компетентності їх батьків

  3. Інтеграція завдань Базового компонента дошкільної освіти щодо мовленнєвого розвитку дітей у всі види життєдіяльності дошкільників.

  4. Розвиток професійної компетентності педагога щодо формування ціннісних орієнтацій  особистості через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії.

     Управлінські заходи у 2015/2016 навчальному році були спрямовані на створення оптимальних комфортних умов для перебування дітей раннього та дошкільного віку і здійснення комплексного безперервного навчання та виховання кожної дитини

Річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Для забезпечення системного підходу щодо реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків.

3.1. Організація методичної роботи.

Робота методичного кабінету організовувалася з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів та відповідно «Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу».

 Кабінет поповнився  дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, фаховим  виданням «Зразковий дошкільний заклад», електронною системою «Expertus: Дошкільний заклад», атрибутами, аудіо записами, мультимдійними презентаціями. Продовжував працювати сайт ДНЗ №8 (http://dnz8kupi.jimdo.com/), на якому постійно оновлювалася інформація, поповнювалися сторінки вузьких спеціалістів. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мали змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння.

В рамках методичної роботи проводилися:

- м/о для вихователів груп раннього віку ДНЗ м. Куп’янська «Керівництво рухливими іграми»(оцінка високий рівень);

- тематичний - семінар для вихователів-методистів та вихователів дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів за темою «Сучасні підходи до організації життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі в умовах варіативності програм».

На рівні міста захищено досвіди роботи, рекомендовані для використання вченою радою факультету дошкільної та корекційної освіти Харківської гуманітарно-педагогічної академії:

-        вчителя-логопеда Зудової Л.В. «Профілактика мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ»;

-        вихователя Загоруйко Т.Ю. «Формування життєвої компетентності дошкільників шляхом використання опорних схем».

Прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2016 році, де вихователь Загоруйко Т.Ю. посіла друге місце в міському турі і була нагороджена дипломом відділу освіти Куп’янської міської ради як лауреат І міського туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

В рамках методичної роботи закладу проведені:

- семінар-практикум для вихователів початківців «Успішна адаптація молодого спеціаліста до дошкільного навчального закладу»;

- семінар – тренінг «Розвиток комунікативної культури педагогів в сучасному дошкільному закладі»;

- семінар «Народна педагогіка як засіб формування національної самосвідомості дитини»;

- педагогічні читання «Чарівний світ Марії Приймаченко»;

- засідання творчої групи вихователів «Сучасні інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку»;

- відбулися колективні перегляди відкритих занять та різних видів діяльності. За минулий навчальний рік проведено 13 відкритих занять: 5-високий рівень, 5-достатній, 3-середній рівень.

Захищено на рівні закладу передовий прогресивний досвід вихователя Мартинової І.В. «Формування життєвої компетентності дошкільника шляхом використання ідей саморозвитку М. Монтессорі».

Здійснювалася співпраця з фаховими науково-методичними журналами:

-        Зудова Л.В. «Сильні, сміливі, надійні» в журналі «Розкажіть онуку» №9, 2015;

-        Логвіненко І.І., Мірошниченко Н.А. «Тематичний тиждень з національного виховання» в методичному посібнику ХАНО  «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку» під редакцією Л.Д.Покроєвої 2015;

-        ЛогвіненкоІ.І посібник «Національно-патріотичне виховання дітей молодшого віку» видавництво « Основа», 2016;

-        Коломайко Н.О.          «Розвиток системи дошкільної освіти України в умовах освітніх трансформацій» в збірці ХНПУ  у 2015 році Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації» під редакцією проф.Т.П.Танько;

-        Діхтієвська Т.О.«І.С.Нечуй-Левицький про значення національного виховання в духовному розвитку особистості» в збірці ХНПУ  у 2015  «Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації» під редакцією проф.Т.П.Танько.

Прийняли участь у конкурсах:

-        дитячий конкурс «Новорічна іграшка» під патронатом народного депутата В. М. Остапчука;

-        дитячий конкурс «Великодня радість» під патронатом народного депутата В. М. Остапчука, де переможецем стала Євсюкова Єва, група №1. Лауреати: Тішевська Вероніка, група№1, Коваленко Ірина, група №1, Клюковська Луїза, група №7,Остапенко Артем, група №2;

-        дитячий конкурс «Зробимо життя безпечним» - подяка ХОО ДПТ дітям групи№10;

-        дитячий конкурс  - малюнків до дня дошкілля-10 учасників нагороджено подарунками;

-         другий Профлеш-конкурс до Дня захисту дітей від генерального спонсора групи компаній Юніверсал Фіш Компані (UFC) голови правління ТОВ «ЮФК» О.Д. Лущика.

Гурткова робота:

З метою реалізації варіативної складової навчального плану згідно затвердженого розкладу, проводилась гурткова робота   з  вихованцями:

-        у ІІ молодшій групі з художньо-продуктивної діяльності - декоративне малювання «Петриківський первоцвіт», 1 заняття на тиждень; з художньо-продуктивної  діяльності – театралізації, 2 заняття на тиждень;

-        у середній групі  з художньо-продуктивної  діяльності – театралізації,  2 заняття на тиждень; з художньо-продуктивної діяльності - декоративне малювання «Петриківський первоцвіт», 1 заняття на тиждень;

-        у старшій групі з англійської мови 2 заняття на тиждень (за рахунок батьківських коштів); з художньо-продуктивної  діяльності – театралізації, 2 заняття на тиждень.

Заняття у гуртках давали можливість дітям розвивати індивідуальні здібності та нахили, проявляти творчість. Нестабільність відвідування дітьми дитячого закладу впливала на оплату батьками послуг з навчання англійської мови. У зв’язку з невиконанням кошторису роботу гуртка було припинено з квітня місяця.

Під керівництвом вихователя – методиста   педагогічний колектив  здійснював переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення підходів до навчання, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психолого – педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процесс.

3.2. Впровадження інноваційних технологій  здійснювалася відповідно до вимог Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000р. № 522.. З метою удосконалення навчально-виховного процесу в закладі:

- вихователь  Пономаренко О.О. впроваджує технологію Г.С. Алтьтшуллера «Теорія     розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ);

- інструктор з фізичної культури Шахова Л.О. елементи технології фізичного виховання дітей М.Єфименка. «Театр фізичного виховання»;

- інструктор з фізичної культури Бондаренко С,М елементи авторської програми А.Шевчук «Дитяча хореографія» та створює особисті комплекси дитячої аеробіки;   

- вихователь груп раннього віку Мартинова І.В.,.  технологію саморозвитку М.Монтессорі;

 - вихователь Кравцова О.А. впроваджує освітню інновацію «Авторська методика Л.Шелестової. Розвивальне читання»;

- вихователь Шаповал Т.В. технологію «Довкілля», «Сталий розвиток»;

- вихователь Загоруйко Т.Ю « Опорні схеми, графічні моделі в навчально-виховній роботі з дітьми»;

- вчитель-логопед Зудова Л.В «Використання ІКТ в логопедичній роботі».

Всі вихователі впроваджують метод освітніх проектів, при плануванні освітньо-виховної роботи використовують елементи орієнтованої моделі перспективно-календарнного тематичного планування за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Т.В.Наумчук, А.П.Салацької, І.В.Кондратець.

Але інноваційна діяльність роботи дошкільного закладу не забезпечувала в повній мірі  режиму постійного розвитку, в зв’язку з чим адміністрацією проводиться моніторинг впровадження інновацій та  розширюється в плануванні роботи закладу впровадження інноваційних технологій різного рівня (державні, регіональні, місцеві).

3.3. Ефективність використання педпрацівниками технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі. 

 З метою покращення якості навчально-виховного процесу у 2015/2016 навчальному році були придбані  комп’ютер та музичний центр, підключено доступ до високошвидкісного Інтернету. Всі педагоги мали змогу використовувати технічні засоби для удосконалення якості занять. Недоліком залишається застаріле обладнання, недостатня кількість сучасних комп’ютерів, відсутність WІ-FI, тому заклад прийняв участь в обласному конкурсі міні проектів розвитку територіальних громад  «Разом в майбутнє» та запропонував власний проект: «Нашим дітям – сучасне інформаційне середовище».

3.4. Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників начально-виховного процесу. З метою організації виховних і освітніх взаємодій з проблемною особис­тістю, яка потребує до­помоги, підтримки дітей із сімей групи  ри­зику, співпраці з родиною та спільно­тою,  відстеження та допомоги сім`ям пільгового контингенту, якісного обстеження мікрорайону Ювілейний за рахунок внутрішнього перерозподілу було введено 1 ставку педагога соціального. Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2015 року було проведено соціальне опитування сімей, складений соціальний паспорт ДНЗ №8 (Додаток 1).

На дитину позбавлену батьківського піклування та інвалідів заведені особові справи. Розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми пільгового контингенту. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Протягом року сім'ям та педагогам надавались консультації соціального педагога: 11 індивідуальних, 171 групова. Обстежено житлові умови 35 сімей. По закладу на початок навчального року видано наказ про організацію харчування дітей пільгового контингенту:

- звільнено від оплати за харчування дітей, позбавлених батьківського піклування - 1 дитина;

- із малозабезпечених сімей – 12 дітей;

- з особливими потребами – 4 дітей;

- із багатодітних сімей( на 70%) – 16 дітей.

       Наш заклад прийняв активну участь у благодійній акції по залученню коштів для лікування малолітніх дітей, учнів ЗОШ №6. Була зібрана сума у розмірі 410 гривень.

     Психологічні послуги педагогам надавались методистом НМЦПС відділу освіти Підлобною Н.В. Проведені групові консультації для педагогів: «Сучасний вихователь – це вихователь-психолог», «Стратегія роботи дорослих з поведінковими проявами у дітей», «Для себе коханої».

3.5. Заохочення працівників.

Заохочення педагогічних працівників в закладі здійснювалося на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 30.07.2013 №1047 «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України». Адміністрацією закладу за підсумками навчального року та за значні досягнення  в реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти, навчання і   виховання підростаючого покоління, за багаторічну сумлінну працю, упровадження  сучасних  методів навчання  і  виховання подавалося клопотання щодо нагородження працівників закладу.  

У 2015/2016 навчальному році нагороджені:

ØГрамотою відділу освіти Куп’янської міської ради вихователь Пономаренко О.О.

ØДипломом відділу освіти Куп’янської міської ради лауреат І міського туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2016 році вихователь ЗагоруйкоТ.Ю.

        В 2015/2016 навчальному році вчасно виплачувалась заробітна плата і аванс, всі педагоги отримали доплату за вислугу років, грошову винагороду до Дня працівників освіти, всі працівники отримали матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки. Виплачувалася індексація на заробітну плату щомісяця. У зв’язку з недостатнім фінансуванням не в повному обсязі виконується ст.. 57 Закону України «Про освіту».

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів,  проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння інтерактивними методами роботи.

4. Результативність навчально-виховного процесу.

Відповідно до плану роботи ДНЗ №8 було проведене моніторингове дослідження якості реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти. Результати вивчення свідчать про динаміку розвитку сформованості базових компетентностей дітей усіх вікових груп у порівнянні з початком навчального року по всім освітнім лініям, а саме: «Мовлення дитини», «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у соціумі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина у природному довкіллі».

Засвоєння дітьми дошкільного віку програмових вимог 7 освітніх ліній Базового компоненту

з/п
Освітня лінія
Загальний показник на початок навчального року
Загальний показник на кінець навчального року
вис
дост
сер
низ
вис
дост
сер
низ
1.
 Мовлення дитини
 
 
5,3
 
 
7,8
 
 
2.
Особистість дитини
 
 
5,6
 
 
8,5
 
 
3.
Дитина в сенсорно-
пізнавальному просторі
 
 
6,3
 
 
8,0
 
 
4.
Дитина у соціумі
 
 
5,5
 
 
8,1
 
 
5.
Дитина у світі культури
 
 
5,4
 
 
8,2
 
 
6.
Гра дитини
 
 
5,6
 
 
8,6
 
 
7.
Дитина в природному довкіллі
 
 
5,3
 
 
8,0
 
 
Рівень засвоєння освітніх ліній
 
 
5,7
 
 
8,3
 
 

З семи ліній розвитку дошкільника, виділених Базовим компонентом дошкільної освіти України, найбільш сформованою є лінія «Гра дитини», найменші показники належать таким освітнім лініям, як «Мовлення дитини», «Дитина у природному довкіллі» та «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».

 За результатами обстеження дітей на кінець  2015/2016 навчального року діти  потребують індивідуальної роботи в літній період по всім лініям розвитку.

Основна  увага педагогів  приділялася підготовці  дітей до школи. Робота здійснювалась згідно Плану наступності, який укладений з  ЗОШ №4. Відзначено особистий вклад вихователів Загоруйко Т.Ю, Бутенко Н.І., Шапровал Т.В ., які доклали максимум  зусиль щодо  формування у дітей шкільної готовності.

     У квітні 2016року вихователем-методистом  було обстежено  дітей, щодо визначення рівня готовності до школи. Встановлено, що випускники успішно готові до подальшого навчання.

Засвоєння дітьми старшого дошкільного віку програмових вимог 7 освітніх ліній Базового компоненту

з/п

 Освітня лінія

Загальний показник на початок навчального року
Загальний показник на кінець навчального року
 
 
вис
дост
сер.
низьк
вис
дост
середній
низьк
1.
 Мовлення дитини
 
6,7
 
 
 
9,3
 
 
2.
Особистість дитини
 
6,8
 
 
9,7
 
 
 
3.
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
 
6,7
 
 
9,6
 
 
 
4.
Дитина у соціумі
 
6,8
 
 
9,8
 
 
 
5.
Дитина у світі культури
 
6,5
 
 
9,6
 
 
 
6.
Гра дитини
 
7,2
 
 
10,1
 
 
 
7.
Дитина в природному довкіллі
 
6,6
 
 
 
9,3
 
 
Рівень засвоєння освітніх ліній
 
6,7
 
 
9,6
 
 
 

Аналіз вивчення компетентності дітей на кінець навчального року свідчить про готовність вихованців до шкільного навчання. Актуальною залишається проблема мовлення дітей. За бажанням батьків з різних причин на повторний курс залишається 7 дітей. 

При плануванні роботи закладу на 2016/2017 навчальний рік було враховано підсумки вивчення за минулий навчальний рік і визначено основні завдання ДНЗ №8.

4. Медичне обслуговування дітей

Медичне обслуговування у дошкільному закладі здійснюють лікар-педіатр Безугла Людмила Василівна, посада якого входить до штатного розпису Куп’янської міської лікарні,   сестри медичні старші: Погуляй Л.В. та Гриценко А.А., посади яких входять до штатного розпису дошкільного навчального закладу. До складу медичного блоку дошкільного навчального закладу  входить: медичний кабінет, процедурна та ізолятор, всі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, але потребують осучаснення та капітального ремонту.

Для надання першої медичної допомоги дітям, згідно нормативно-правових актів, медичний кабінет на 100%  забезпечений лікарськими засобами та виробами медичного призначення і лише на 66% забезпечений медичним оснащенням, необхідним для проходження профілактичного медичного огляду та на випадки травмування дітей.

4.1. Стан відвідування дітьми дошкільного навчального закладу

Відвідування дітьми закладу протягом навчального року складає 64%. У порівнянні з минулим навчальним роком середня відвідуваність дітьми закладу зменшилась на 1%. Відвідування дітьми ранніх груп становила 8,8%, дітьми дошкільних груп  - 55,2%.

4.2. Проходження медичного огляду дітьми та працівниками ДНЗ.

Планові лікарські огляди дітей лікарем проводилися 1 раз у квартал у присутності вихователя групи. У травні місяці 2016 року у закладі проведено щорічний медичний огляд дітей бригадою фахівців Куп’янської міської лікарні. Було оглянуто 237 дітей, 6 дітей пройдуть медичний огляд в плановому порядку. Діти з виявленими вадами направлені до Куп’янської міської лікарні для уточнень діагнозів та додаткового обстеження. Висновки обстежень передані для ознайомлення батькам вихованців.  За результатами медичного огляду видано наказ №78 від 01.06.2016, розроблено оздоровчі заходи на наступний навчальний рік.

Проходження медичного огляду працівниками ДНЗ здійснювалося відповідно до чинного законодавства згідно графіка під контролем сестри медичної Гриценко А.А..

4.3. Спільна робота медичного персоналу та педагогів щодо фізичного розвитку дітей. 

В силу особливої актуальності проблеми збереження та зміцнення здоров’я дітей, враховуючи результати профілактичного медичного огляду, аналіз стану захворюваності  було внесено корективи до програми оздоровлення дітей. Під час аналізу було виявлено, що найбільше дітей мають розлади дихальної, нервової, серцево-судинної систем. Протягом трьох років відбувається поступове збільшення кількості днів, пропущених дітьми по причині хвороби, але при цьому зменшується кількість випадків хвороб, це свідчить  про триваліший перебіг хвороб дітей (Додаток 3). Тому окрім спеціальних заходів була організована профілактична робота із застосуванням нетрадиційних видів оздоровлення: вживання  фітонапоїв з шипшини та «Тоніліку», як засобу неспецифічного захисту організму, проводилося полоскання ротової порожнини відваром ромашки. Недоліком є низький рівень загартованості дітей, починаючи з родини та низька зацікавленість батьків в питаннях загартування дітей в умовах закладу.

4.4. Створення умов для корекції та лікувально-відновлювальної роботи для дітей.

Адміністрацією закладу у 2015/2016 навчальному році систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу. При організації фізкультурно-оздоровчої роботи, педагоги забезпечували диференційований та індивідуальний підхід залежно від стану здоров’я кожного вихованця. За результатами медичного огляду на кінець навчального року діти по групам здоров’я розподілені таким чином: І група – 174 дитини, ІІ група – 64 дитини, ІІІ група – 5 дітей; гармонійний фізичний розвиток мають 239 дітей і 4 дитини мають негармонійний фізичний розвиток. Після перенесених хвороб фізичні навантаження дітям знижувалися. У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та на основі антропометричних вимірювань вівся листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводилося маркування меблів. Комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота у поєднанні з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників забезпечила ефективність корекції та лікувально-відновлювальної роботи для дітей.

У закладі виховувалися 4 дитини-інваліди (1- з вадою слуху, 1- з вадою зору, 1- з вадою серцево-судинної системи, 1- з неврологічною вадою) та  15 дітей з порушеннями мовлення. Тому одним із завдань психолого-педагогічного супроводу дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку, стало забезпечення оптимального середовища, формування позитивного ставлення здорових вихованців до дітей з психофізичними вадами, пошук прийомів адекватної взаємодії.

Недоліком є відсутність спеціалістів, адже якщо корекційні педагоги, практичні психологи, які спеціалізуються на корекційній роботі, є компетентними щодо роботи з такими дітьми, то вихователі дошкільного закладу  не мають ні психологічної, ні методичної готовності до інклюзії.

Для забезпечення ефективності  усунення різних порушень усної  мови, запобігання різних відхилень мовного розвитку дошкільників  у закладі функціонувала спеціальна група для дітей з порушенням мовлення, до якої відділом освіти Куп’янської міської ради на основі витягів із протоколів ХОПМПК було направлено 15 дітей.

В 2015/2016 навчальному році в логопедичній групі   виховувалося  8 дітей  з фонетико-фонематичним  недорозвитком  мовлення, чотири дитини із загальним недорозвитком мовлення ІІ рівня, три дитини із загальним недорозвитком мовлення ІІІ рівня.

На початок року 11 дітей (92%) мали низький рівень сформованості мовленнєвої діяльності і одна дитина (8%) – середній.

На протязі навчального року здійснювалася корекційна  та розвивальна робота за Програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Ю.В. Рібцун та Програмою розвитку дітей «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» Трофименко Л.І..

При  вивченні показників сформованості мовленнєвої компетентності дітей логопатів 6 групи на початок року найбільші труднощі виникали при формуванні мотиваційно-активізуючої (0,36),  динамічно-мовленнєвої (0,39), звукової (0,36)  та синтаксично-інформативної (0,39) компетентностей. На кінець 2015/2016 навчального року якість мовленнєвої діяльності значно покращилася: формування мотиваційно-активізуючої (0,72),  динамічно-мовленнєвої (0,72), звукової (0,72). Але складнощі у дітей виникали із формуванням морфологічно-семантичної (0,69)  та синтаксично-інформативної (0,69) компетентностей.

         В процесі корекції, навчання та виховання спостерігалася позитивна динаміка  мовленнєвого розвитку дітей логопедичної групи. На кінець 2015/2016 навчального року низький рівень мала одна дитина (8%), середній 8  (67%) дітей і достатній 3 (25%) дитини.

 Крім цього регулярно надавалася консультативна допомога та проводилися корекційні заняття з вихованцями старших груп, серед яких порушення мовлення на початок року мали  45 дітей.

На навчання у школі   з спеціальної групи для дітей з порушенням мовлення вибули 11 дітей, з них 3 дітей з виправленою мовою, 3 дітей - із значними покращеннями, одна дитина залишається в групі для продовження роботи у наступному навчальному році. Дев’ятьом  дітям рекомендовано відвідування шкільного логопедичного пункту.

     За результатами логопедичного обстеження тринадцять  дітей були  представлені на засідання Куп’янської міської медико-психолого-педагогічної консультації (КМПМПК) для  консультування з фахівцями та направлені для навчання та виховання в спеціальну групу для дітей з порушенням мовлення на базі ДНЗ №8  у 2016/2017 навчальному році.

Аналіз логопедичної роботи показав, що серед мовленнєвих вад  збільшується кількість важких розладів (заїкання, дизартрія, алалія тощо), які неможливо усунути за один рік. Таким чином існує потреба у відкритті ще однієї спеціальної групи для дітей з порушеннями мовлення.

4.5. Проведення протиепідемічних заходів

З метою імунопрофілактики для попередження виникнення інфекцій в закладі протягом навчального року за допомогою виїзної бригади Куп’янської міської лікарні проведено турову імунізацію від поліомієліту-імунізовано 219 дітей, проведено пробу Манту 140 дітям, КПК 8 дітям. У зв’язку з постійною відсутністю вакцин  у КМЛ значний відсоток дітей залишаються неохопленими плановою вакцинацією.

Нагальною проблемою для закладу є вирішення питання організованого проведення профілактичних щеплень дітям, з обов’язковим попереднім медичним обстеженням, на базі лікарських закладів, згідно чинного законодавства.

4.6. Санітарно-просвітницька робота з дітьми, їхніми батьками та персоналом здійснювалася відповідно до вимог Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу. Медичні працівники та вихователі у батьківських куточках розміщували інформацію для батьків.  

 Розпочато роботу щодо  опрацювання та впровадження в дію Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, введеного в дію 24.03.2016. До початку нового навчального року буде проведено тестування працівників закладу з питань володіння вимогами Регламенту.

5. Організація харчування дітей

5.1. Загальні  вимоги до організації харчування 

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснювалася згідно  Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006р №298/227

У закладі організовано триразовий режим харчування та забезпечено оптимальний питний режим для дітей. Для урізноманітнення раціону дітей протягом  навчального року сестрами медичними розроблена нова картотека страв. Адміністрація закладу приділяла особливу увагу якості продуктів харчування, що надходили до ДНЗ, та відповідності їх вимогам державних стандартів, наявності накладних, сертифікатів якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні.

Недоліком є порушення постачальниками затвердженого графіку  завозу продовольчих продуктів та сировини.

5.2. Відповідність стану харчоблоку та допоміжних приміщень санітарно-гігієнічним нормам.

Стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Харчоблок забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходилося в робочому стані. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів. В плановому порядку буде проводитися заміна кухонного посуду та інвентарю, заміна універсального приводу для перетирання овочів.

Комора харчоблоку обладнана згідно санітарних вимог. Умови зберігання та сусідство різних видів продуктів чітко дотримується.

5.3. Дотримання норм харчування в ДНЗ

Виконання натуральних норм харчування за 9 місяців 2015/2016 навчального року по всіх основних продуктах складає для дітей раннього віку  82 %, для дітей дошкільного віку складає 72%.

Невиконання норм споживання продуктів обумовлено зростанням вартості харчування, недопостачанням харчових продуктів: м’яса, сиру твердого, свіжих фруктів, соків. По даному питанню подано 3 клопотання.

Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2015/2016 навчальному році встановлено 14,00 грн. для дітей груп раннього віку і 17,00 грн. для дітей дошкільних груп. На оздоровчий період передбачено збільшення вартості харчування на 10%. Фактична вартість харчування дітей протягом навчального року складала у середньому 12,06 грн. для раннього віку та 16,29 для дітей дошкільного віку. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день (рішення виконкому ММРЗО від 19.03.2015 р. №41/2).

На постійному контролі тримаємо оплату за харчування дітей. Але  щомісяця ми маємо заборгованість по батьківській оплаті. З такими батьками проводиться індивідуальна робота.

5.4. Контроль за організацією харчування

Дане питання протягом року на контролі адміністрації закладу і відображено у контрольно-аналітичному розділі річного плану. За результатами контролю видано 23 відповідні накази. До контролю за організацією харчування залучали представників міської ради та міського відділу освіти.

Питання організації харчування обговорювалися протягом року на загальних батьківських зборах та зборах батьківського комітету у вересні; на нарадах при завідувачі у: вересні, жовтні, січні, квітні; засіданнях Ради закладу у грудні; загальних зборах працівників в червні.

Медичні сестри забезпечували щоденний контроль за якістю продуктів харчування та готових страв, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування. Щоденно проводилося зняття проб їжі, відбір добових проб.

6. Матеріально-технічна та навчально-методична база

6.1. Матеріально-технічна база

 Фінансово-господарська діяльність закладу здійснювалася згідно з кошторисом, сформованим міським відділом освіти та за рахунок позабюджетних надходжень.

Протягом 2015/2016 навчального року працювала Рада закладу, до складу якої входили педагогічні працівники та члени батьківського комітету.

З метою зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази ДНЗ та його благоустрою, а також забезпечення  якісної організації освітнього процесу, прийом благодійних внесків  від батьків здійснювався на добровільній основі згідно Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-VІ та дотримуючись вимог, викладених у листі МОН, молоді та спорту України від 09.04.2012 №1/9-272 «Щодо благодійних внесків», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і коштів від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб та фінансування».

Співпраця  з батьками відбувалася через посередництво батьківського комітету, діяльність якого у державно-громадській системі управління ДНЗ було урегульовано Примірним положенням про батьківські комітети навчальних закладів, затвердженим наказом МОН, молоді та спорту України  від 26.04.2011 №398.

На початок навчального року з батьками вихованців на батьківських зборах обговорювалися питання благодійної допомоги. Члени загального батьківського комітету затвердили суму і порядок внесків батьків на спеціальний рахунок ДНЗ.

У закладі видано наказ про створення комісії, яка здійснює прийом товарів, робіт та послуг від батьківських комітетів способом безоплатної передачі та оформлює Акт приймання-передачі основних надходжень.

Завдяки благодійній допомозі батьків заклад отримав для проведення ремонтних робіт - 63645грн.  

У  літній період планується  заміна опалювальної системи на групах №5 та №11, заміна каналізаційних труб у підвалі, ремонт покрівлі над музичною залою, повітряних відведень на даху, цоколю овочевого сараю, східців на ганках та проведення ремонтних робіт,оснащення матеріально-технічної бази в усіх вікових групах. (Додаток 2).

На початок навчального року буде складено фінансовий звіт.

Недоліком залишається низька участь батьків у ремонтних роботах та заходах з благоустрою території закладу.

З метою залучення позабюджетних коштів заклад прийняв участь в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» Харківської обласної ради, де в номінації «Енергозбереження» представив проект «Берегиня» із заміни дерев’яних вікон на пластикові  та у конкурсі «Особлива ініціатива для України», започаткованим Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку (BMZ) з проектом «Басейну бути» (з відновлення функціонування басейну).

В результаті співпраці адміністрації закладу з депутатом Харківської обласної ради Стояновим І.І. педколективу були передані 10 офісних стільців. Від представника органів місцевого самоврядування М.В.Єрецького  дитячий садок отримав у подарунок музичний центр. Від Мусієнко В.С., депутата Куп'янської міської ради VII скликання – самокат та м’ячі. Завдяки участі у другому Профлеш - конкурс в рамках дитячого свята до Дня захисту дітей, від організатора  та генерального спонсором конкурсу  групи компаній Юніверсал Фіш Компані, Голови Правління компанії ДОС та Президента ФК «Мрія» - Олега Лущика заклад отримав 6 000 грн. на придбання форми та у якості приза.

6.2. Забезпечення музичної та спортивної зали, групових приміщень обладнанням відповідно до Типового переліку.  

 У 2015/2016 навчальному році приміщення  12 групових, спальних, буфетних кімнат підтримувалися у належному санітарно-гігієнічному стані, були обладнані відповідними меблями, технічними засобами навчання, роздатковим, дидактичним матеріалом.

Відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 року № 509) за результатами моніторингу загальний рівень забезпечення ДНЗ навчально-наочними посібниками та іграшками у 2015/2016 навчальному році становить 73%, що на 10% більше в порівнянні з минулим роком. Недостатня кількість іграшок - видів транспорту, конструкторів, настільно-печатних ігор.

Облік майна ведеться систематично, списання проводиться відповідно до чинного законодавства. У всіх 12 групах були створені відповідні умови для проведення усіх режимних моментів відповідно до вимог Базового компонента, програми «Українське дошкілля».

Для спортивної зали придбано спортивні футболки завдяки участі у профлеш-конкурсі танцювальних команд шкіл та дитячих садочків Куп’янська на призи UFC, а також  4 самокати та 2 машини за рахунок спонсорської допомоги від батьків.  У закладі відсутній сучасний спортивний майданчик. З метою вирішення цієї проблеми інструкторами з фізкультури на обласний конкурс міні проектів розвитку територіальних громад  «Разом в майбутнє» був представлений проект «Дитячому садку – спортивний майданчик». Планується облаштування бігової доріжки та ями для стрибків.

7.  Окремі питання управління дошкільним навчальним закладом

7.1.Організація роботи з батьками.     

Робота з батьками велася адміністрацією дошкільного навчального закладу комплексно та планомірно. Мета: удосконалення форм та методів співпраці з батьками, підвищення їх активності, сприяння зацікавленості батьків у вихованні дітей та підвищенні рівня їх педагогічних знань.

Задачі: 1. Вивчення рівня знань батьків.

2. Надання теоретичної допомоги (бесіди, Дні відкритих дверей, усні методичні журнали, конференції та ін.).

3. Надання практичної допомоги (щоденні консультації, дискусії, диспути, діалоги, практичні заняття з розв’язанням батьками педагогічних задач, проблемних завдань).

На початку навчального року в кожній віковій групі проходили групові збори, на яких батьки були ознайомлені із завданнями виховання і навчання дітей на навчальний рік. Всього загальні батьківські збори з участю спеціалістів проведено на початку  (вересень «Сучасні підходи до організації життєдіяльності дітей у ДНЗ.»)  та у кінці навчального року (травень «Відродження традиційної родинної педагогіки дітей в умовах сім’ї»).

Групові батьківські збори із використанням інтерактивних форм взаємодії з батьками проводилися у кожній віковій групі тричі на рік.

Засідання  батьківського комітету відбувалося раз на квартал за такою тематикою:« Роль батьків у житті дошкільного навчального закладу» вересень , «Залучення батьків до організаційно­-правової та освітньої діяльності ДНЗ» грудень, « Організація спільної діяльності педагогів з батьками» травень.

Через систему наочної агітації здійснювалася пропаганда педагогічних знань. У групових “Куточках для батьків” містилися консультації по всіх розділах програми з питань оздоровлення та виховання дітей. У спеціальних папках зберігаються добірки методичних рекомендацій для батьків, складені педагогами ДНЗ. З питань збереження та зміцнення здоров’я дітей були оформлені спеціальні “Куточки здоров’я”, де батьки могли отримати всю цікаву для них інформацію з питань оздоровлення дітей.

Протягом року завідувачем, старшою медсестрою, спеціалістами,  вихователями проводилися індивідуальні та групові консультації з батьками на тему: «Вчимо дитину спілкуватися» - вчитель-логопед, «Батькам про права дитини» - соціальний педагог, «Яким має бути взуття та одяг дитини в різні пори року» - сестра медична, «Небезпечна природа» - вихователь-методист та ін.

Вихователі дошкільних груп при складанні календарного планування на початку кожного місяця прописували роботу з батьками, де вказували теми індивідуальних і групових консультацій, тематику наочної інформації, роботу з батьківським комітетом.

Для забезпечення найбільшої ефективності роботи з батьками на новий навчальний рік проводилося анкетування в усіх групах з метою виявлення найбільш прийнятних і ефективних форм роботи з батьківською громадськістю. Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педагогічних годинах і враховувалися у подальшій роботі.

Цілеспрямовано велася робота з батьками підготовчої до школи групи. Проводилися індивідуальні бесіди всіх фахівців дитячого саду з кожним з батьків, збори спільно з учителями початкових класів, систематично оновлювалася наочна інформація.

Батьки брали участь у проведенні спортивних свят і розваг: «День дошкілля», «Мама, тато і я – спортивна сім’я», «Козацькі розваги», «День народження «Барвінка»», «Масляна» та ін. Такі заходи планувалися та проводилися для всіх вікових груп протягом року.  Формою активного відпочинку батьків та дітей стали Дні здоров'я, які проводилися на свіжому повітрі один раз на місяць у всіх вікових групах та сприяли оздоровленню родини, формуванню пот­реби у щоденних заняттях фізичними вправами, оптимізували рухову підготов­леність дітей дошкільного віку.

Батьки брали участь у створенні належних умов перебування дітей у дошкільному закладі. Аналіз стану роботи з батьками свідчить про необхідність пошуку нових дієвих форм роботи: Школи молодих батьків, батьківського всеобучу, проведення практичних майстер-класів з питань мовленнєвого розвитку та інших просвітницьких питань освітньо- виховного процесу для надання теоретичної і практичної допомоги батькам, підвищення їх активності і відповідальності за освіту своїх дітей.

7.2. Безпека життєдіяльності та охорона праці.

 Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснювалася робота з охорони праці і техніки безпеки.  Відповідальним за організацію роботи із запобігання дитячому травматизму було призначено вихователя-методиста Мірошниченко Н.А.

Дошкільний навчальний заклад забезпечений відповідними нормативними документами та періодичними виданнями є опорним дошкільним закладом з питань  Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у місті. Відповідно до законодавства у дошкільному навчальному закладі ведуть усю необхідну документацію.

У дошкільному навчальному закладі працює комісія, яка регулярно обстежує стан будівлі, ігрове та фізкультурне обладнання на майданчиках та у приміщеннях, стан дитячих меблів, системи пожежогасіння, електромережі тощо.

Розроблено План заходів з питань безпеки життєдіяльності, охорони життя та здоров’я дітей на 2015/2016 навчальний рік. Відповідно до цього плану проводиться робота щодо охорони життя та здоров’я дітей, запобігання всім видам дитячого травматизму за такими напрямами (слайд)

-  створення безпечних умов життєдіяльності дітей у приміщеннях та на ігрових майданчиках дошкільного навчального закладу;

-  попередження дорожньо-транспортного травматизму;

-  забезпечення протипожежної безпеки;

-  попередження побутового травматизму;

-  запобігання травмуванню дітей через недогляд працівників навчального закладу та батьків.

Робота з дітьми проводиться систематично, з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей.  Проведені тижні безпеки дитини, день ЦЗ. Проводились практичні тематичні заняття з педагогічним та обслуговуючим персоналом дошкільного навчального закладу  згідно плану роботи.

Питання профілактики дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради, педагогічних годинах при вихователі-методистові; на виробничих нарадах; на загальних та групових батьківських зборах .

З батьками вихованців проводилась профілактична робота щодо попередження дитячого травматизму: консультації, бесіди під підпис батьків; систематично змінювався матеріал в батьківських куточках; батьків залучали до проведення спільних заходів з попередження дитячого травматизму.

Навчальні роки
Загальна кількість дітей
Травмування під час навчально-виховного процесу
Травмування вдома
2011/2012
270
2
7%
5
2%
2012/2013
273
1
4%
0
0%
2013/2014
261
0
0%
3
1%
2014/2015
252
0
0%
2
1%
2015/2016
243
0
0%
2
1%

 За 2015/2016 навчальний рік у закладі не зафіксовано випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, однак 2 дітей отримали травми вдома. Збільшилась кількість звернень за медичною допомогою в результаті дрібних травм:

2012 рік -21

2013 рік - 5

2014 рік – 34

2015рік-53

Недоліки:

Батьки несвоєчасно повідомляють про випадки травмування дітей вдома. Наявність домашніх травм свідчить про недостатню просвітницьку роботу з батьками вихованців, про недогляд батьків за дітьми вдома.

Відповідно до вимог  Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад, на виконання завдань річного плану ДНЗ у всіх вікових групах здійснювався тематичний контроль щодо стану роботи з попередження дитячого травматизму.

7.3. Внутрішній контроль, аналіз усіх напрямів діяльності ДНЗ та звітування. З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ДНЗ №8 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовували освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчили вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

У 2015/2016 навчальному році адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

7.4. Ведення ділової документації здійснювалося відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах. Завідуючий здійснював контроль за веденням працівниками закладу ділової документації. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах.

Заклад у достатній кількості забезпечений навчальними програмами та навчально-методичними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки для виконання в дошкільних закладах.

У програмово-методичному забезпеченні роботи закладу значне місце відводилося нормативним, директивним документам, інструктивно-методичним матеріалам МОН України, міського відділу освіти; документації закладу; періодичним виданням професійної спрямованості.

7.5. Робота з питання щодо  звернень громадян.

З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, виконання статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», адміністрацією дошкільного закладу проводилася роз’яснювальна робота з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом, було затверджено графік прийому громадян (інформацію розміщено на стенді «ДНЗ інформує» та на сайті ДНЗ та відділу освіти), проводилося  спілкування з колективом для вивчення нагальних питань з метою вирішення на місцях та недопущення звернень працівників до вище стоячих органів.

За І півріччя 2016 року розглянуто 25 заяв, що в порівнянні з минулим півріччям 2015 року залишається на такому ж рівні. Найбільш актуальними були питання влаштування дітей в навчальні заклади, праця і заробітна плата та надання архівних довідок, роз’яснень.

  Скарг за І півріччя не надходило. Всі звернення розглянуто і вирішено позитивно, надано вичерпні відповіді і пояснення. Повторних звернень не надходило.

Таким чином, аналізуючи роботу за навчальний рік, можна зробити висновок, що обрані форми і методи, об'єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливали на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. Річний план за минулий навчальний рік виконано. Роботу педагогічного колективу оцінено як задовільну.  

 Враховуючи підсумки навчально-виховної роботи за минулий навчальний рік педагогічний колектив дошкільного закладу продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення проблеми: «Формування всебічно-розвиненої, духовно-багатої, оптимістично та патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника».

Основні завдання ДНЗ №8 на 2016/2017 навчальний рік:

1.Формування у дітей дошкільного віку культури здорового способу життя, як складову психофізичного розвитку.

2.Формування основ національної свідомості дошкільників та громадянської компетентності їх батьків.

3. Інтеграція завдань Базового компонента дошкільної освіти щодо мовленнєвого розвитку дітей у всі види життєдіяльності дошкільників.

4. Розвиток професійної компетентності педагога щодо формування ціннісних орієнтацій  особистості через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії.

Дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №8 комбінованого типу здійснюватиме  освітньо -виховний процес у 2015/2016 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

§  гуманітарним,

§  фізкультурно-оздоровчим

§  Напрями розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ:

·       оновлення законодавчo-нормативної бази;

·       продовження модернізації структури та змісту дошкільної освіти на засадах компетентнісного підходу;

·       створення і забезпечення можливостей для реалізації різноманітних форм та засобів отримання дошкільної освіти;

·       створення ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації   дітей дошкільного віку;

·       формування здоров’язберігаючого та здоров’яформуючого середовища, валеологічної культури  учасників навчально-виховного процесу;

·       розвиток інноваційної діяльності, підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;

·       інформатизація дошкільної освіти, засобами ІКТ (сайт ДНЗ) та  удосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення педагогічного процесу;

·       підвищення соціального статусу педагогів ДНЗ;

·       створення сучасної матеріально-технічної бази освітньо-виховної системи ДНЗ;

·       інтегрування національної системи освіти в освітньо-виховний простір ДНЗ.

 Освітня робота:

•        Удосконалення роботи щодо виховання культури спілкування, мов­леннєвого етикету, формування самостійної, комунікативно розвинутої особистості дошкільника

•        Формування духовності засобами гурткової діяльності та різноманітних заходів, використовуючи методики вивчення креативності дитини

•        Організація практичної трудової діяльності дітей, в процесі якої поступово формуються їхні трудові навики та вміння, виховуються позитивні моральні якості

•        Виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят.

Робота методичного кабінету:

•        Формування у педагогів свідомого ставлення до інновацій, самоосвіти, внутрішнього зростання, самовдосконалення, модифікації активних методів і прийомів роботи відповідно до їх можливостей

•        Удосконалення форм, методів і прийомів роботи з дітьми відповідно до новітніх наукових досягнень, реалізуючі гуманно-особистісний підхід до дитини

•        Сприяння становленню співробітницьких взаємин між колегами, співпраці досвідчених педагогів і молодих спеціалістів

Робота з батьками:

•        пропаганда дошкільної освіти в соціумі;

•        підвищення психолого-педагогічної культури батьків;

•        формування позитивно-емоційного ставлення до вихователів та обслуговуючого персоналу;

•        урахування вікових особливостей характеру батьків;

•        усебічне вивчення багатоаспектної специфіки кожної родини;

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності залишається обладнання і оснащення педагогічного процесу, зміцнення умов праці працівників, медично-профілактичної та фізкультурно-оздоровчої бази.

Додаток 1

Пільговий контингент у Куп’янському ДНЗ №8 станом на 25.05.2016

Дітей в дошкільних групах – 235

З/П
Пільговий контингент
Всього дітей
1.
 
Дітей-сиріт
-
2.
Дітей, які позбавлені батьківського піклування
1
3.
Дітей напівсиріт
5
4.
Дітей інвалідів
4
5.
Дітей-інвалідів, які навчаються по індивідуальній програмі
-
6.
Дітей потерпілих в наслідок ЧАЕС
-
7.
Багатодітних сімей
11
8.
Дітей з багатодітних сімей
16
9.
Малозабезпечені сім’ї
9
10.
Дітей з малозабезпечених сімей
12
11.
Сімей,які опинилися в складних життєвих обставинах
-
12.
Дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах
-
13.
Дітей на  обліку міліції
-
14.
Дітей на внутрішньому обліку
-
15.
Дітей обдарованих
-
16.
Дітей, матерів одиначок
25
17.
Дітей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків
-
18.
Неповних сімей 
33
19.
Дітей із неповних сімей
36
20.
Дітей у яких батьки інваліди
1
21.
Дітей з девіантною поведінкою
-
22.
Дітей на диспансерному обліку
65
23.
Кількість сімей ромів
-
24.
Кількість дітей із сімей ромів
-
25.
Кількість дітей, які виховуються батьком без матері
1
26.
Сім’ї з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей
6
27.
Дітей  з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей
6
28.
Діти, батьки яких відбувають військову службу в АТО
3

Додаток 2

ЗВІТ

про надходження та використання батьківських внесків на розвиток закладу станом на 01.09.2016

Батьківські внески – 115935 грн.

Витрачено для благоустрою закладу:

1. Топкова:

- заміна теплового датчика – 435 грн.

- заміна водяної труби – 3000 грн.

2. Закупка господарчих товарів – 3505 грн.

- саморізи, граблі, мітли, віники, лопати, замки, провід, вимикачі, розетки, ізолента, отрута для прусаків і мишей, підшипники, сальники, проволока, коробка-автомат, цвяхи, наждачний папір, навіси дверні, батарейки, бистрий монтаж, шурупи, бордюр, свердла, кабель, направляюча смуга, корзини для овочів.

3. Деззасоби – 500 грн.

4. Канцтовари – 4622 грн.

- журнали канцелярські, папки, клей канцелярський, папір ксерокс ний, файли, фото, заправка та ремонт ксерокса і принтера.

5. Преса – 6857 грн.

6. Будівельні матеріали – 11200 грн.

- цемент, шпаклівка, алебастр, ґрунтовка, валики, щітка малярна, фарба різна, шпалери, клей шпалерний, макловиця, фарба водоемульсійна, розчинник фарби, шпателя, мастерка, діски-вулканіт, смужки для лінолеуму, смужки для порогів, самок лейка, лак, клей ПВА, клей універсальний, селікон, добор до коробу, обналічка дверна, лак білий, мастика для кровлі.

7. Харчоблок:

- ремонт електрокотла, м’ясорубки, конфорок, жарочної шафи – 1812 грн.

- заміна тенів на електрокотла, водонагрівачі – 1210 грн.

8. Настройка піаніно – 500 грн.

9. Оформлення холів і патріотичного куточка – 2296 грн.

10. Сантехніка – 2275 грн.

- заміна кранів, гусака на кран, шланги, труби, муфти, глушки, тапера, трійників, коліна, уголків на 45, на 90, редукції.

11. Реконструкція опалення на 5 та 11 групах – 2236 грн.

- установлено труби шваби, перехідники, крани, муфти, пластикові вуголки).

12. Миючі засоби – 17626 грн.

- чистячий засіб, миючий засіб, мило дитяче, мило господарче, папір туалетний, серветки, Сантрі, білизна, освіжував повітря, Містер пропер, сода кальцинована, порошок пральний, миюче для скла, пакети для сміття,

13. Установка панелей із МДФ  в коридорі І поверху – 9866 грн.

- панелі МДФ ( 160 шт.), стартова смуга, дерев’яні смужки (192 м.), пластикові вуголки МДФ (31 шт.), бистрий монтаж, цвяхи.

14. Вивезення сміття – 1620 грн.

15. Інтернет – 725 грн.

16. Медичні картки для вихованців (230 шт.) – 980 грн.

17. Економ лампи – 1624 грн.

18. Костюми новорічні – 399 грн.

19. Косіння трави (леска, масло, бензин) – 323 грн.

20. Установка вхідних дверей на центральному вході ( 2 шт.) – 5300 грн.

21. Заміна пластикових вікон у музичній залі – 6600 грн.

22. Установка жалюзів у музичній залі – 1300 грн.

23. Заміна пожежних ящиків на пластикові (6 шт.) – 1800 грн.

24. Заміна дверей на пластикові до спортивної зали – 1800 грн.

Всього витрачено –  113335 грн.

Залишок на спец рахунку – 2600 грн.

 

Заступник завідувача з господарської роботи                                                    З.В.Нікітенко

Додатк 3

Аналіз стану захворюваності дітей у ДНЗ

Порівняльний аналіз захворюваності дітей за основними показниками:

Показники
2013/2014
навчальний рік
2014/2015
навчальний рік
2015/2016
навчальний рік
Пропущено днів по хворобі
3218
3678
3753
Кількість випадків захворюваності
654
739
692
Пропущено по простудним захворюванням
2869
3364
3375
Кількість випадків простудних захворювань
600
693
638
Середня кількість дітей, які відвідували заклад
167
167
156

Показники захворюваності на 1 дитину

 

Показники
2013/2014
навчальний рік
2014/2015
навчальний рік
2015/2016
навчальний рік
Кількість днів, пропущених 1 дитиною по хворобі
12,6
14,4
15,5
Кількість випадків захворювань на 1 дитину
2,6
2,9
2,9
Кількість днів, пропущених 1 дитиною по простудним захворюванням
11,3
13,1
13,9
Кількість випадків простудних захворювань на 1 дитину
2,4
2,7
2,6

Відсотковий аналіз захворюваності із загальної кількості пропущених днів:

2013/2014
навчальний рік
2014/2015
навчальний рік
2015/2016
навчальний рік
6,8%
7,6%
8,1%

 

Переглядів: 265
Дата публікації: 14:30 21.09.2017
Директор

Логвіненко Ірина Іванівна

Стаття 30 Закону України "Про освіту"
Інклюзивна освіта
Пошук