Поточна діяльність | Звітування керівника
Звітування керівника

Звіт

завідувача дошкільного навчального закладу-ясла-садок №8 комбінованого типу

Логвіненко І.І.

«Про підсумки роботи ДНЗ №8

за 2016/2017 навчальний рік та визначення основних напрямків соціально-економічного розвитку закладу на 2017/2018 навчальний рік»

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Звіт складено на виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 №55,  згідно Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178.

Розділ І. Організація навчально-виховного процесу

1.    Організаційно-правові засади діяльності ДНЗ

1.1   Нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ.

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

вул. Цюрупи, м. Куп’янськ, Харківська область, 63707

Куп’янський дошкільний навчальний заклад – ясла-садок – №8 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області (далі – дошкільний навчальний заклад) створено на підставі рішення VIII сесії VI скликання  Куп’янської міської ради Харківської області від 06.05.2011 №331-VI.

ДНЗ №8 має ліцензію Харківської обласної державної адміністрації на здійснення діяльності, пов’язаної з наданням послуг для одержання загальної середньої освіти за рівнем дошкільної підготовки. Чинний статут закладу зареєстровано виконкомом Куп’янської міської Ради  29.07.2011 розпорядженням №398-VІ.

У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний  заклад України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснювали 24 педагогічних працівника: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 17 вихователів, 1 музичний керівник, 1 вчитель логопед, 2 інструктора з фізкультури, 1 педагог соціальний.

Заклад працює у п’ятиденному робочому режимі з 730 до 1630.

Режим роботи чергової групи – 700- 730, 1630 – 1800 .

Режим роботи для кожної вікової групи складений згідно програми «Українське дошкілля», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

 Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, з метою охоплення дітей дошкільною освітою та враховуючи побажання батьків, у ДНЗ забезпечено гнучкий режим перебування дітей: групи загального розвитку (9 годин), з короткотривалим перебуванням (до 4 годин), чергова група (12 годин). Режим перебування дітей обумовлено у Статуті ДНЗ.

 Організація освітньої роботи з дітьми короткотривалого терміну перебування відбувається  згідно наказу МОНмолодьспорту України від 29.07.2011 №1/9-577 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». В умовах короткотривалого перебування дитини в ДНЗ забезпечується розвиток особистості по всіх основних напрямках відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.

Чергову группу у 2016/2017 навчальному році відвідувало 46 дітей, короткотривале перебування 18 дітей.

 Навчальний   рік у ДНЗ починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, оздоровчий період триває з 1 червня по 31 серпня.

1.2. Формування дитячого контингенту.

На час звітування у  ДНЗ працюють групи:

- для дітей раннього віку – 2;

- для дітей дошкільного віку – 10 (із них 1 – спеціальна група для дітей з порушенням мовлення).

Чисельність дітей на кінець навчального року – 228, в тому числі:  41 дитина раннього віку,  187 дітей – дошкільного віку, в тому числі в логопедичній групі – 14.

Комплектування груп дошкільного закладу дітьми, відрахування дітей з ДНЗ, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснювалося відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305  та власного Статуту (на підставі заяв батьків, направлення міського відділу освіти, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини).

Відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» № 1/9-263 від 07.05.2007 року у 2016/2017 навчальному році в дошкільному закладі було складено план заходів щодо обліку дітей дошкільного віку прилеглого мікрорайону. Організовано  роботу Консультаційного  центру для батьків дітей п’ятирічного віку, які не охоплені дошкільною освітою.

Здійснений загальний облік дітей дошкільного віку по мікрорайону «Ювілейний». Всього дітей – 36, звернення батьків до спеціалістів Консультаційного центру – 26, діти охоплені соціально-педагогічним патронатом – 9. За результатами обліку з дітьми, неохопленими дошкільною освітою, здійснювався соціально-педагогічний патронат. Продовжив роботу Консультаційний центр на базі  закладу для батьків дітей п’ятирічного віку, які не охоплені дошкільною освітою. Постійно оновлюється сайт закладу, на якому висвітлюються  основні події і  життя закладу.

 Розвивальна і виховна робота дітей  дошкільного віку проводилась відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

 З метою поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації варіативного змісту дошкільної освіти у роботі з дітьми  дошкільних груп було організовано роботу гуртків: для другої молодшої групи (від 3 до 4 років)

 • з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт» - 1 заняття на тиждень,
 • з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації) - 2 заняття на тиждень,

для середньої  групи (від 4 до 5 років)

 • з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації) - 1 заняття на тиждень,
 • з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт») - 1 заняття на тиждень,

 для старшої групи (від 5 до 6 років)

 • з англійської мови - 2 заняття на тиждень,
 • «Цікаві шашки» - 1 заняття на тиждень,
 • «Мудрі шахи» - 1 заняття на тиждень.

До гуртків зараховано 107 дітей. Недоліки: недостатньо висвітлювалась результативність роботи всіх  гуртків в межах закладу, батьківській громаді.

2. Кадрове забезпечення

2.1Укомплектованість педагогічними кадрами (відповідно до штатного розпису)

Заклад укомплектовано кадрами у повному обсязі окрім педагогічних посад (2 – вихователя, 2 – муз керівника, 0,5 – вихователя-методиста вакантних ставки на 1 вересня), посаду педагога соціального введено за рахунок внутрішнього перерозподілу. Залишається  невідповідність штатного розпису ДНЗ №8 Типовому штатному розпису, затвердженому наказом Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України від 04.11.2010  №1055 (у зв’язку з відсутністю фінансування, а саме відсутність педагога соціального, керівника гуртків, психолога).

Неповною мірою виконується частина перша статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» щодо освітнього рівня педагогічних працівників дошкільного закладу в зв’язку з відсутністю фахівців з повною вищою освітою.

У 2016/2017 навчальному році спостерігається підвищення освітнього рівня  педагогів закладу за результатами атестації вихователя КоломайкоН.О., у зв’язку із прийняттям на роботу керівника музичного Вініченко Н.П., педагога соціального Фесенко Т.М., отриманням  вищої фахової освіти вихователем  Пукаляк І.С. Кількість педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту, збільшилася на 2% і складає 58%.

Неповною мірою виконується частина перша статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» щодо освітнього рівня педагогічних працівників дошкільного закладу в зв’язку з відсутністю фахівців з повною вищою освітою.

Адміністрацією закладу ведеться робота щодо залучення молодих спеціалістів, оскільки спостерігається тенденція збільшення кількості педагогів, які працюють понад 20 років -  50%,  і  тільки  8% - до 3-х років.

Праця педагогів була упорядкована відповідно до норм, передбачених колективним договором.

2.2. Атестація педагогічних працівників, медичного персоналу у 2016/2017 навчальному році

Атестація педагогічних працівників закладу здійснюється згідно з законодавчо – нормативною документацією стосовно атестації педагогічних працівників відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерств освіти і науки України від 06.10.2010 №930 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550.

Атестаційною комісією І рівня у Куп’янському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок №8 комбінованого типу Куп’янської міської ради атестувались: вихователі - 3 особи: Логвіненко І.І., Коломайко Н.О., Загоруйко Т.Ю.

На відповідність раніше присвоєного педагогічного звання:

«Вихователь-методист» - 1

Атестовано на присвоєння кваліфікаційній категорії:

«Спеціаліст I категорії» - 1

Атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії:

Тарифного розряду 9 - 1

2.3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу у 2016/2017 навчальному році проходило відповідно до перспективного плану, який виконано на 100%.

Згідно річного плану роботи та графіку проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників підвищили свій професійний рівень на тематичних спецкурсах вихователі Мартинова І.В., Козак М.В. «Формування соціальної компетентності дошкільника засобами ігрової діяльності», Соболь О.В., Шаповал Т.В. «Шляхи набуття дитиною соціально-комунікативної та художньо-продуктивної компетентностей».

 Вихователь Пономаренко О.О. брала участь у практично-методичному семінарі «Музикотерапія для дітей дошкільного віку», організованому в рамках співпраці  з Німеччиною в місті Харків, отримала сертифікат.

 Вихователь Фесенко О.В. прийняла участь у навчально-практичному семінарі для педагогів дошкільних навчальних закладів «Садочок-простір дружній до дитини», організований Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» у межах реалізації програми «Сприяння соціальній згуртованості  та інтеграції внутрішньо переміщених осіб на сході України» представництвом Дитячого Фонду  Організації Об’єднаних Націй в Україні з метою створення безпечного інклюзивного середовища.

 Вихователь-методист Мірошниченко Н.А., вихователі ПономаренкоО.О., Соболь О.В. брали участь у науково-практичному семінарі для педагогічних працівників дошкільних та загальноосвітніх (початкова школа) навчальних закладів міста «Сучасні підходи до змісту дошкільної  освіти в контексті наступності в навчанні дошкільників та молодших школярів».      

З метою реалізації перспективних ідей педагогів розпочато вивчення досвідів роботи  вихователів:

 • Фесенко О.В. «Розвиток  зв’язного мовлення дошкільників шляхом залучення до ігрової діяльності»;
 • Шаповал Т.В. «Економічне виховання дітей дошкільного віку»;
 • інструктора  з фізичної культури Бондаренко С.М. «Фізичний розвиток дітей дошкільного віку засобами танцювальної аеробіки».

На засіданні науково-методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» захищено ефективний педагогічний досвід Куп’янського дошкільного навчального закладу-ясел-садка №8 комбінованого типу завідувачем Логвіненко Іриною Іванівною «Національно-патріотичне виховання дітей в умовах сучасного дошкільного навчального закладу».

Заклад посів І місце в сорок шостій обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття», нагороджений Диплом І ступеня за роботу «Виховання національно-патріотичної особистості дитини в умовах сучасного дошкільного закладу».

2.4. Ефективність використання педпрацівниками технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі. 

  З метою покращення якості навчально-виховного процесу у 2016/2017 навчальному році заклад був забезпечений  комп’ютером та музичним центром, підключено доступ до високошвидкісного Інтернету. Всі педагоги мали змогу використовувати технічні засоби для удосконалення якості занять. Недоліком залишається застаріле обладнання, недостатня кількість сучасних комп’ютерів, відсутність WІ-FI, тому заклад прийняв участь в обласному конкурсі міні проектів розвитку територіальних громад  «Разом в майбутнє» та запропонував власний проект: «Нашим дітям – сучасне інформаційне середовище».

2.5. Заохочення працівників.

 Заохочення педагогічних працівників в закладі здійснювалося на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 30.07.2013 №1047 «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України». Адміністрацією закладу за підсумками навчального року та за значні досягнення  в реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти, навчання і   виховання підростаючого покоління, за багаторічну сумлінну працю, упровадження  сучасних  методів навчання  і  виховання подавалося клопотання щодо нагородження працівників закладу.  

 В 2016/2017 навчальному році вчасно виплачувалась заробітна плата і аванс, всі педагоги отримали доплату за вислугу років, грошову винагороду до Дня працівників освіти, всі працівники отримали матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки. Виплачувалася індексація на заробітну плату щомісяця. У зв’язку з недостатнім фінансуванням не в повному обсязі виконується ст.. 57 Закону України «Про освіту».

 2.6. Організація роботи з молодими спеціалістами

 Для організації роботи з молодими спеціалістами Лелекою О.В. та Пукаляк І.С.  видано наказ по ДНЗ №8 від 29.08.2016 №127 «Про організацію роботи з наставництва, закріплення молодих спеціалістів за досвідченими педагогами».

З метою підвищення рівня науково-теоретичних і методичних знань молодих педагогів, формування їхньої педагогічної майстерності, а також забезпечення якості освіти призначені наставники: до Лелеки О.В. досвідчений вихователь Рябець О.Ф., вихователь –методист Мірошниченко Н.А., до Пукаляк І.С. вихователь Шаповал Т.В., складено спільні плани роботи. Організовано роботу школи педагога-початківця, молоді спеціалістами є членами міських методичних об’єднань. Молоді спеціалісти залучались до колективних переглядів, занять та режимних моментів, написанню робіт до участі у обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття», самі приймали участь в колективних переглядах.       Особисті плани молодих спеціалістів на 2016/2017 навчальний рік виконані. Значно підвищився рівень самоосвіти Пукаляк І.С..

2.7. Організація методичної роботи.

 Робота методичного кабінету організовувалася з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів та відповідно «Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу», Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Виконуючи річний план на 2016/2017 навчальний рік, колектив ДНЗ №8 працював  креативно продовжуючи спрямовувати свою діяльність на вирішення єдиної  актуальної методичної теми: «Формування всебічно-розвиненої, духовно-багатої, оптимістично та патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника».

 Вирішувались основні заплановані завдання:

1. Поглиблення роботи над формуванням зв’язного українського мовлення, використовуючи різні види діяльності дошкільників.

2. Формування основ патріотичної свідомості дошкільників у процесі ознайомлення з природою рідного краю.

3. Підвищення методичної компетентності педагогів для забезпечення якості освітнього процесу.

  Робота велася з таких напрямків:

 1. Вдосконалення системи координації діяльності всіх ланок навчально-виховного процесу, внутрішньосадкового контролю, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності ДНЗ.
 2. Забезпечення умов для індивідуального розвитку дітей, досягнення ними рівня навченості з урахуванням їх пізнавальних інтересів, впровадження нових освітніх технологій навчання.
 3. Створення умов для постійного професійного вдосконалення педагогічних працівників, підвищення їх майстерності, вивчення та впровадження в навчально-виховний процес кращих педагогічних досвідів.
 4. Залучення позабюджетних коштів для організації життєдіяльності закладу.
 5. Виконання Статуту закладу, вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових обов’язків та дисципліни праці.

 Протягом року здійснювалось поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально-виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 н. р. Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо - та відеоматеріалів.

Педагоги ДНЗ протягом 2016/2017 навчального року:

 1. Провели семінар для керівників дошкільних закладів «Мистецтво керівництва педагогічною радою»;
 2. Вихователями Коломайко Н.О., Кравцовою О.А. розроблено перспективне планування навчально-виховного процесу з народознавства для дітей  середніх та старших груп;
 3.  Розроблено та апробовано модель національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку в умовах дошкільного закладу  шляхом взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу.
 4. Організовано роботу батьківського всеобучу.

В результаті:

1. Створено сучасне національно-розвивальне середовище, до складу якого входить народознавчий міні-музей, де проводяться заняття з народознавства.

2. Діє дитяче об’єднання «Країна Барвінкова».

3. Організовано роботу гуртків:

 • «Петриківський первоцвіт» для дітей молодшого та середнього дошкільного віку;
 • «Маленькі  актори» для дітей молодшого, середнього та старшого  дошкільного віку.

4. Розроблено:

 • перспективне планування навчально-виховного процесу з народознавства для дітей молодшої, середньої та старшої груп;
 • цикл консультацій для батьків «Національно-патріотичне виховання дитини»;
 • матеріали добірок «Свята і розваги у системі національного виховання», «Виховуємо здорових маленьких патріотів», «Історія нашого міста».

5.  На засіданні науково-методичної ради КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» захищено ефективний педагогічний досвід Куп’янського дошкільного навчального закладу-ясел-садка №8 комбінованого типу завідувачем Логвіненко Іриною Іванівною «Національно-патріотичне виховання дітей в умовах сучасного дошкільного навчального закладу».

6. Оформлено тематичну виставку методичної літератури з правового та екологічного виховання.

7. Заклад  посів І місце в сорок шостій  обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття», нагороджений Диплом І ступеня за роботу «Виховання національно-патріотичної особистості дитини в умовах сучасного дошкільного закладу».

Участь дітей у конкурсах протягом 2016/2017 року:

Конкурс дитячого малюнка «Серце віддаю людям», що проводився за ініціативи депутата Харківської обласної ради В. В. Чигрінова, по благословінню Високопреосвященнішого Єлисея, архієпископа Ізюмського та Куп`янського та за підтримки Міжнародної громадської організації «Фонд імені Георгія Миколайовича Кірпи».

Дипломи за участь у конкурсі отримали 20 учасників конкурсу.

Третий танцювальний профлеш-конкурс «Україна – Японія» на призи компанії UFC, приурочений до Дня захисту дітей

Прийняли участь 50 вихованців старших та середніх груп.

Отримали сертифікат на 10 000 тис. грн.

Персональне заохочення 10000 тис. грн.

Необхідно активізувати роботу з батьками щодо участі у дитячих конкурсах.

Друковані роботи педагогів

Вийшов з друку посібник Патріотичне виховання в ДНЗ / уклад. І.І. Логвіненко та ін.. – Х.: ВГ «Основа», 2016. - 463[1] с. – (Серія «ДНЗ. Вихователю») [32]. На жаль інших друкованих робіт у минулому році не було.

 Адміністрацією сплановано та проведено протягом навчального року засідання педагогічних рад, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця),здійснювалась підписка на періодичне фахове видання «Зразковий дошкільний заклад». .

 В методичному кабінеті було  оформлено тематичну виставку, створено банк нормативно-правової бази, навчально-методичного забезпечення, інтернет - ресурсів та публікацій в фахових виданнях. Продовжував працювати сайт ДНЗ №8 (http://dnz8kupi.jimdo.com/), на якому постійно оновлювалася інформація, поповнювалися сторінки спеціалістів. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мали змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння.

 Багато уваги приділялося національно-патріотичному вихованню дітей, особливо популяризації української мови серед російськомовних батьків, адже у нашому регіоні актуальною є проблема білінгвізму. На загальні батьківські збори ДНЗ підготовлено доповідь «Мовленнєвий етикет-основа українського родинного спілкування».

  Дієвим виявився проект «Батьківський всеобуч» у межах якого проведено майстер-клас «Пальчиковий ігротренінг», лекцію «Розвиток мовлення дошкільника засобами художньої літератури». Майстер-клас «педагоги і батьки єдині у відродженні традицій України» було представлено  в комунальному вищому навчальному закладі «Харківська академія неперервної освіти» на 46-й обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» за темою «Національне виховання як фактор цілісного формування особистості». Створено скарбничку порад «Розвиток мовлення у дошкільників: основні проблеми, з якими стикаються батьки». Проведено круглий стіл «Батьки теж повинні знати, як дітей своїх навчати», де обговорювалася проблема використання мнемотаблиць в пізнавальному мовленнєвому розвитку дошкільника.

 Створені умови для підвищення професійного рівня та самоосвіти педагогів. Методичний кабінет забезпечений навчально-методичною літературою з грифом МОНУ; періодичною пресою - комплектом «Зразковий дитячий садок», технічними засобами навчання. Відзначено недостатній рівень самоосвіти педагогів у методичному кабінеті, не всі педагоги користуються фаховими виданнями, пресою, але значно підвищився кількісний показник користуванням Інтернетом для отримання інформації щодо підготовки до освітньо-виховного процесу.

2.8. Організація інноваційної діяльності ДНЗ відповідно до вимог Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000р. № 522 удосконалювалась робота над урізноманітненням інноваційних форм контрольно-аналітичної діяльності: поповнювались методичні картки участі педагогів у підвищенні науково-теоретичного рівня та професіоналізму, картки аналізу навчально-виховного процесу (діагностична карта педагогічної майстерності, картки самодіагностування, оцінні картки по видам діяльності).

Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував спеціалізовані програми та альтернативні методики, а саме: гуманну педагогіку В. Сухомлинського; технологію розв'язання винахідницьких завдань; технологію «Створення ситуації успіху»;  елементи авторської програми М.Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку»; елементи методики М.Монтесорі; елементи концепції К. Орфа.

 Інформа­ційно-комп'ютерні технології також  успішно використовувалися і в методич­ній роботі, наприклад, на педагогіч­них нарадах, семінарах, консультаці­ях, під час атестації педагогів, на бать­ківських зборах.

2.9. Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників начально-виховного процесу. 

Соціальна служба ДНЗ №8 представлена роботою педагога соціального, який протягом 2016/2017 навчального року працював над забезпеченням конструктивного проходження процесу соціалізації та адаптації вихованців, профілактикою негативних явищ в закладі, розвитком повноцінної особистості та відповідального громадянина. На початку навчального року була проведена паспортизація закладу (Додаток 1).

Соціальним педагогом були складені картки психолого-педагогічного супроводу вихованців кожної пільгової категорії, де міститься детальна інформація про дітей.

Протягом навчального року проводились індивідуальні та групові бесіди та консультації з вихованцями, вихователями, батьками, опікунами та особами, що їх замінюють.

В закладі створено банк даних на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та пільгових категорій.

Соціальний педагог приділяє особливу увагу роботі з дітьми пільгового контингенту. Діти постійно відвідують гуртки, які працюють на базі дитячого садочку. Протягом навчального року було організовано пільгове харчування сиріт, малозабезпечених, багатодітних, дітей з особливими потребами, дітей, батьки яких відбувають військову службу в зоні АТО.

З метою виявлення найбільш соціально незахищених сімей в садочку організовано обстеження матеріально-побутових умов. Постійно діти пільгового контингенту залучаються до участі в групових виховних заходах, конкурсах, вікторинах, спортивних змаганнях. Здійснено загальний облік дітей дошкільного віку по мікрорайону «Ювілейний». За результатами обліку, з дітьми не охопленими дошкільною освітою, здійснюється соціально-педагогічний патронат вихователями, педагогом соціальним закладу. Проводилась активна участь у благодійних акціях по залученню коштів для лікування малолітніх дітей. Всі зібрані кошти були відправлені до відділу освіти Куп’янської міської ради.

За 2016/2017  навчальний рік педагогом соціальним було проведено:

- Консультування індивідуальне – 122

- Консультування групове – 90

- Виступи – 54

- Організаційні – 106  (складання актів житлово – побутових умов, відвідування дітей удома)

На початку навчального року була проведена паспортизація закладу.

3. Матеріально-технічна та навчально-методична база

3.1. Матеріально-технічна база

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснювалася згідно з кошторисом, сформованим міським відділом освіти. На підготовку закладу до нового 2017/2018 навчального року виділено кошти у сумі 191908 гривен:

- заміна вікон на енергозберігаючі;

придбання вогнегасників;

- повірка газового лічильника.

На виконання Санітарних норм у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року виділено миючі засоби на суму 21250 гривен (порошок пральний, мило дитяче, мило господарче, сода кальцинована, миючий засіб, Сантри гель, мило в дозаторах, мило рідке).

 Протягом 2016/2017 навчального року активно працювала Рада закладу, до складу якої входили педагогічні працівники та члени батьківського комітету. Члени Ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Рада закладу вела активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведення ремонтних робіт.

 З метою зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази ДНЗ та його благоустрою, а також забезпечення  якісної організації освітнього процесу, прийом благодійних внесків  від батьків здійснювався на добровільній основі згідно Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-VІ та дотримуючись вимог, викладених у листі МОН, молоді та спорту України від 09.04.2012 №1/9-272 «Щодо благодійних внесків», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і коштів від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб та фінансування».

Співпраця  з батьками відбувалася через посередництво батьківського комітету, діяльність якого у державно-громадській системі управління ДНЗ було урегульовано Примірним положенням про батьківські комітети навчальних закладів, затвердженим наказом МОН, молоді та спорту України  від 26.04.2011 №398.

 На початок навчального року з батьками вихованців на батьківських зборах обговорювалися питання благодійної допомоги. Члени загального батьківського комітету затвердили суму і порядок внесків батьків на спеціальний рахунок ДНЗ.

 У закладі видано наказ про створення комісії, яка здійснює прийом товарів, робіт та послуг від батьківських комітетів способом безоплатної передачі та оформлює Акт приймання-передачі основних надходжень.

 Протягом року в навчальному закладі було проведено заходи щодо економії бюджетних коштів: встановлено контроль за використанням енерго-, тепло і водоресурсів.

 Разом з заходами, спрямованими на економію бюджетних коштів, здійснювався пошук шляхів залучення позабюджетного фінансування. Загальна сума надходження позабюджетних коштів: батьківські внески – 180544 грн.; бюджетні – 191908  грн., спонсорські – 132992 грн., зароблено закладом – 37017 грн. Всього - 542461 грн.

Проведено ремонт системи опалення – 2657 грн., заміна сантехніки - 6088 грн., ремонт системи електрозбереження – 1200 грн., заміна вікон на пластикові – 12750 грн., заміна дверей на пластикові – 14900 грн., ремонт приміщень – 29364 грн., придбання обладнання, меблів - 19052 грн., м’який інвентар – 2731 грн., преса – 4386 грн. (Додаток 3).

3.2. Забезпечення музичної та спортивної зали, групових приміщень обладнанням відповідно до Типового переліку.  

  У 2016/2017 навчальному році проведено косметичний ремонт музичної зали та приміщень  12 групових, спальних, буфетних кімнат.  Усі приміщення підтримувалися у належному санітарно-гігієнічному стані, були обладнані відповідними меблями, технічними засобами навчання, роздатковим, дидактичним матеріалом. У всіх 12 групах створені відповідні умови для проведення режимних моментів відповідно до вимог Базового компонента, програми «Українське дошкілля». Ігрові осередки у  вікових групах обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом, який регулярно поповнюється та оновлюється. Облік майна ведеться систематично, списання проводиться відповідно до чинного законодавства. Матеріально-технічне забезпечення закладу на достатньому рівні.

3.3. Створення умов для корекції та лікувально-відновлювальної роботи для дітей.

 Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

 На  підставі діагностичного обстеження дошкільників психологом Проценко О..В. для дітей  «групи ризику» були розроблені корекційно-розвивальні заняття, як індивідуальні так і групові, велись індивідуальні карти розвитку. Проводилась індивідуальна психокорекція на розвиток пізнавальних здібностей, логічного, наочно-образного, творчого мислення, уяви, підвищення рівня саморегуляції, розвиток зорової та слухової пам’яті, уваги. Станом на травень зменшився рівень тривожності, агресивності, поліпшились показники розвитку пізнавальних процесів.

 У ДНЗ №8 протягом 2016/2017 навчального року функціонувала спеціальна група для дітей з порушенням мовлення, до якої за направленням міського відділу освіти відповідно до витягів з протоколів КУХОПМПК з 01.09.2016 року було зараховано 14 дітей.

 Впродовж року проводилися індивідуальні та фронтальні заняття з уточнення правильної артикуляції звуків, розвитку фонематичних  процесів, підготовки дітей до аналізу та синтезу звукового складу слова, розвитку лексико – граматичної та синтаксичної сторони мовлення, пропедевтична робота щодо порушень писемного мовлення, підготовка дітей до навчання у школі за програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Ю.В.Рібцун.

 В процесі корекції, навчання та виховання спостерігалася позитивна динаміка мовленнєвого розвитку вихованців спеціальної групи для дітей з порушенням мовлення.

 Але серед мовленнєвих вад продовжує зберігатися тенденція до збільшення важких розладів (заїкання, дизартрія, алалія тощо). Значна кількість дітей мають комплексні порушення, які неможливо усунути за один рік, і корекція яких потребує втручання інших спеціалістів – вчителя-дефектолога, тифлопедагога, психолога, що можливо в умовах інклюзії. Потребує активізації просвітницька робота серед батьків щодо створення у сім’ї сприятливих умов для мовленнєвого розвитку дитини. 

  Дванадцять  дітей були  представлені на засідання Куп’янської міської медико-психолого-педагогічної консультації (КМПМПК) для  консультування з фахівцями та направлені для навчання та виховання в спеціальну групу для дітей з порушенням мовлення на базі ДНЗ №8 у 2017/2018 навчальному році. Ще п’яти дітям ХОПМПК було рекомендовано виховання в умовах інклюзії.

На момент складання звіту ведеться організаційна робота щодо відкриття у закладі двох інклюзивних груп.

4. Організація харчування дітей

4.1. Загальні  вимоги до організації харчування 

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснювалася згідно  Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006р №298/227

 У закладі організовано триразовий режим харчування та забезпечено оптимальний питний режим для дітей. Для урізноманітнення раціону дітей протягом  навчального року сестрами медичними розроблені нові картки страв. Адміністрація закладу приділяла особливу увагу якості продуктів харчування, що надходили до ДНЗ, та відповідності їх вимогам державних стандартів, наявності накладних, сертифікатів якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Недоліком є  часте порушення постачальниками затвердженого графіку та маршруту привезення продовольчих продуктів та сировини.

4.2. Відповідність стану харчоблоку та допоміжних приміщень санітарно-гігієнічним нормам.

 Стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Харчоблок забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходилося в робочому стані. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів. В плановому порядку буде проводитися заміна кухонного посуду та інвентарю. Негайної заміни потребує універсальний привід для перетирання овочів. Комора харчоблоку обладнана згідно санітарних вимог. Умови зберігання та сусідство різних видів продуктів чітко дотримується.

4.3. Дотримання норм харчування в ДНЗ

Виконання натуральних норм харчування за 9 місяців 2016/2017 навчального року по всіх основних продуктах складає для дітей раннього віку  80,4% %, для дітей дошкільного віку складає 73,7%.

 • Невиконання норм споживання продуктів обумовлено:
 •  перебоями у поставках харчових продуктів та харчової сировини, а в наслідок використання продуктів – замінників (м’ясні та рибні консерви), які вживають за вимогами, як виняток;
 • не постачанням таких продуктів: сметани, сиру твердого, сала, рідко завозилися фрукти, що не дає змоги урізноманітнювати асортимент страв;
 • високою закупівельною ціною  постачаемих продуктів харчування та продовольчої сировини;
 • суттєво впливало на вартість харчування відсутність можливості здійснювати замовлення на постачання продуктів в останній тиждень місяця.

Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2016/2017 навчальному році встановлено 14,00 грн., з січня 2017 – 17 грн. для дітей груп раннього віку і 17,00 грн., з січня 2017 – 20,00 грн. для дітей дошкільних груп. На оздоровчий період передбачено збільшення вартості харчування на 1 гривню. Фактична вартість харчування дітей протягом навчального року складала у середньому 12,05 грн. для раннього віку та 16,47 для дітей дошкільного віку. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день (рішення виконкому ММРЗО від 19.03.2015 р. №41/2).

 Оплата за харчування дітей знаходиться на постійному контролі. Але  щомісяця виявляється заборгованість по батьківській оплаті. З такими батьками проводиться індивідуальна робота.

4.4. Сформованість культурно-гігієнічних навичок дітей під час організації харчування.

 В ДНЗ велася планомірна робота щодо формування навичок культури харчування в дошкільників згідно програмових вимог. З дітьми раннього та молодшого дошкільного віку педагоги використовували ігрові прийоми, сюрпризні моменти, власний приклад, художнє слово. Діти  знають основні вимоги до режиму та гігієни харчування, виконують правила культурної поведінки за столом, використовують доцільні способи споживання різних продуктів харчування. Старші дошкільнята самостійно накривають на стіл, прибирають посуд після їжі. У дошкільних групах є куточки чергових.

4.5. Контроль за організацією харчування.

 Дане питання протягом року на контролі адміністрації закладу і відображено у контрольно-аналітичному розділі річного плану. За результатами контролю видано 23 відповідні накази. До контролю за організацією харчування залучали представників міської ради та міського відділу освіти.

 Питання організації харчування обговорювалися протягом року на загальних батьківських зборах та зборах батьківського комітету у вересні; на нарадах при завідувачі у: вересні, жовтні, січні, квітні; засіданнях Ради закладу у грудні; загальних зборах працівників в червні.

Медичні сестри забезпечували щоденний контроль за якістю продуктів харчування та готових страв, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування. Щоденно проводилося зняття проб їжі, відбір добових проб.

 За результатами перевірок порушень не виявлено. Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні. 

5. Медичне обслуговування дітей

 Медичне обслуговування у дошкільному закладі здійснюють лікар-педіатр Безугла Людмила Василівна, посада якого входить до штатного розпису Куп’янської міської лікарні,   сестри медичні старші: Погуляй Л.В. та Гриценко А.А., посади яких входять до штатного розпису дошкільного навчального закладу. 

5.1. Наявність медичного кабінету.  До складу медичного блоку дошкільного навчального закладу  входить: медичний кабінет, процедурна та ізолятор, всі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Для надання першої медичної допомоги дітям, згідно нормативно-правових актів, медичний кабінет на 100%  забезпечений лікарськими засобами та виробами медичного призначення і лише на 66% забезпечений медичним оснащенням, необхідним для проходження профілактичного медичного огляду та на випадки травмування дітей.Здійснення медичного супроводу дітей, надання їм у разі потреби невідкладної медичної допомоги відбувалося відповідно до нормативно-правових документів.

5.2. Проходження медичного огляду дітьми та працівниками ДНЗ.

  Проведення обов’язкових медичних оглядів працівників організовується і проводиться згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826  «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу КЗОЗ «Куп’янська центральна міська лікарня» Куп’янської міської ради Харківської області від 23.01.2015 №46 «Про поглиблений медичний огляд дітей в дитячих дошкільних закладах міста Куп’янська і Куп’янського району», проводяться медичні огляди працівників на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій». Проходження медичного огляду працівниками ДНЗ здійснювалося відповідно до чинного законодавства згідно графіка під контролем сестри медичної Гриценко А.А.

 Планові лікарські огляди дітей лікарем проводилися 1 раз у квартал у присутності вихователя групи. 19-20 квітня 2017 року у закладі проведено щорічний медичний огляд дітей бригадою фахівців Куп’янської міської лікарні. Було оглянуто 223 дитини, 5 дітей пройдуть медичний огляд в плановому порядку. Діти з виявленими вадами направлені до Куп’янської міської лікарні для уточнень діагнозів та додаткового обстеження. Висновки обстежень передані для ознайомлення батькам вихованців.  За результатами медичного огляду видано наказ №72 від 01.06.2017, розроблено оздоровчі заходи на наступний навчальний рік.

 За результатами медичного огляду на кінець навчального року діти по групам здоров’я розподілені таким чином: І група – 161 дитина, ІІ група – 56 дітей, ІІІ група – 6 дітей.

5.3. Проведення протиепідемічних заходів

З метою імунопрофілактики для попередження виникнення інфекцій в закладі протягом навчального року проводиться просвітницька робота з батьками та контроль за виконанням щеплень дітей згідно календаря щеплень, внаслідок  чого відсоток імунізованих дітей збільшився. У зв’язку з постійною відсутністю вакцин  у КМЛ значний відсоток дітей залишаються неохопленими плановою вакцинацією.

 Медичними працівниками закладу, постійно проводиться санітарно-просвітницька робота з батьками, працівниками та дітьми, щодо попередження різних видів захворювання. Інформація висвітлюється на сайті закладу, санбюлетнях, куточках для батьків у групах.

5.4. Спільна робота медичного персоналу та педагогів щодо фізичного розвитку дітей. 

 Адміністрацією закладу у 2016/2017 навчальному році систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу. При організації фізкультурно-оздоровчої роботи, педагоги забезпечували диференційований та індивідуальний підхід залежно від стану здоров’я кожного вихованця. Після перенесених хвороб фізичні навантаження дітям знижувалися. У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та на основі антропометричних вимірювань вівся листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводилося маркування меблів. Комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота у поєднанні з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників забезпечила ефективність корекції та лікувально-відновлювальної роботи для дітей.

 У зв’язку з високою мінливістю та агресивністю вірусів, погіршенням соціально-економічної ситуації в країні поступово збільшується кількість часто хворіючих дітей (Додаток 3), через що до програми оздоровлення дітей, які на протязі двох останніх років активно впроваджується в дію, було внесено корективи. Окрім спеціальних заходів була організована профілактична робота із застосуванням нетрадиційних видів оздоровлення: вживання  фітонапоїв з шипшини та «Тоніліку», як засобу неспецифічного захисту організму, проводилося полоскання ротової порожнини відваром ромашки. Планується повноцінне використання сеансів ароматерапії – доступної та ефективної оздоровчої процедури. Недоліком є низький рівень загартованості дітей, починаючи з родини та низька зацікавленість батьків в питаннях загартування дітей в умовах закладу.

У закладі виховувалися 3 дитини-інваліди (1- з вадою слуху, 1- з вадою зору, 1- з численними вадами розвитку) та  14 дітей з порушеннями мовлення. Тому одним із завдань психолого-педагогічного супроводу дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку, стало забезпечення оптимального середовища, формування позитивного ставлення здорових вихованців до дітей з психофізичними вадами, пошук прийомів адекватної взаємодії.

5.4. Санітарно-просвітницька робота з дітьми, їхніми батьками та персоналом здійснювалася відповідно до вимог Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу. Профілактичні щеплення здійснювалися відповідно до наказу МОЗ України № 551 від 11.08.2014 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні». Вихователі у батьківських куточках розміщували інформацію для батьків.  

Розділ ІІ. Результативність навчально-виховного процесу.

Метою даного моніторингового дослідження є тематичне Вивчення проводили вихователь-методист Мірошниченко Н.А., вихователі старших дошкільних груп: Кузніченко М.В., Соболь О.В., Коломайко Н.О., Рябець О.Ф., Лелека О.В., Діхтієвська Т.О.; вихователі середніх груп: Кравцова О.А., Фесенко О.В., Пономаренко О.О., Соболь О.В.; вихователі молодших груп: Загоруйко Т.Ю., Шаповал Т.В., Козак М.В.

 Результати моніторингового дослідження якості реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти згідно Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» свідчать про динаміку розвитку сформованості базових компетентностей дітей усіх вікових груп у порівнянні з початком навчального року по всім освітнім лініям, а саме: «Мовлення дитини», «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у соціумі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина у природному довкіллі».

 Загальний показник засвоєння дітьми програмового матеріалу на кінець навчального року покращено. Однак різниця між середнім і достатнім рівнем незначна, найменші  показники належать таким освітнім лініям, як «Мовлення дитини», «Дитина у соціумі» та «Дитина у світі культури».

Розділ ІІІ. Окремі питання управління дошкільним навчальним закладом

1.Організація роботи з батьками.     

 Адміністрація дошкільного навчального закладу протягом багатьох років веде планомірну цілеспрямовану роботу з батьками. На початку навчального року в кожній віковій групі проходили групові збори, на яких батьків знайомили із завданнями виховання і навчання дітей на даний навчальний рік.

  Пропаганда педагогічних знань велася через систему наочної агітації. У групах оформлені “Куточки для батьків”, де містилися консультації по всіх розділах програми, з питань оздоровлення та виховання дітей. У спеціальних папках зберігаються добірки методичних рекомендацій для батьків, складених педагогами ДНЗ. З питань збереження та зміцнення здоров’я дітей були оформлені спеціальні “Куточки здоров’я”, де батьки могли отримати всю цікаву для них інформацію з питань оздоровлення дітей.

 Протягом року завідувачем, старшою медсестрою, вихователями проводилися індивідуальні консультації з батьками.

 Вихователі дошкільних груп при складанні календарного планування на початку кожного місяця прописували роботу з батьками, де вказуювали теми індивідуальних і групових консультацій, тематику наочної інформації, роботу з батьківським комітетом.

 Для забезпечення найбільшої ефективності роботи з батьками на новий навчальний рік проводилося анкетування в усіх групах з метою виявлення найбільш прийнятних і ефективних форм роботи з батьківською громадськістю. Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педгодинах і враховувалися у подальшій роботі

 Цілеспрямовано велася робота з батьками підготовчої до школи групи. Проводилися індивідуальні бесіди всіх фахівців дитячого саду з кожним з батьків, збори спільно з учителями початкових класів, систематично оновлювалася наочна інформація.

 Батьки брали участь у проведенні спортивних свят і розваг: «Мама, тато і я – спортивна сім’я», «Козацькі розваги», «Масляна». Такі заходи планувалися та проводилися для всіх вікових груп протягом року.  Формою активного відпочинку батьків та дітей стали Дні здоров'я, які проводилися на свіжому повітрі один раз на місяць у всіх вікових групах та мали сприяти оздоровленню родини, формуванню пот­реби у щоденних заняттях фізичними вправами, оптимізували рухову підготов­леність дітей дошкільного віку.

2. Безпека життєдіяльності та охорона праці.

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснювалася робота з охорони праці і техніки безпеки, були призначені відповідальні з питань охорони праці. Адміністрація організовувала сприятливі  умови для праці та навчально-виховної діяльності членів трудового колективу. Забезпечена видача робітникам спецодягу, інших засобів індивіду­ального захисту (халати, фартухи та ін.), мийних та чистячих засобів.

 При складанні річного плану роботи планувалися заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого і дорослого травматизму. Було забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструкцій з техніки безпеки. Організовано проводилися при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників.

 В організації роботи з охорони праці Протипожежній безпеці у дошкільному навчальному закладі приділялася особлива увага. Було розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводилися евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ДНЗ. Участь у «Тижні безпеки» брали не тільки діти, педагоги, але й усі працівники ДНЗ та батьки дітей.

        Для проведення якісної роботи з дітьми по БЖД методичний кабінет був забезпечений наочним матеріалом: "Основи здоров’я ", "Виконуй правила пожежної безпеки" , "На вулицях міста" , "Я в біду не попаду". В групах створені куточки по БЖД, підібрані дидактичні та сюжетно-рольові ігри для актуалізації знань дітей. В ДНЗ розміщено куточок практичних дій для закріплення правил поведінки в надзвичайних ситуаціях.  

Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних ви­падків, професійних захворювань. Здійснювалися виплати з фонду соціаль­ного страхування за період тимчасової непрацездатності працівників.

Питання профілактики дитячого травматизму розглядались на батьківських зборах та виробничих нарадах. У батьківських куточках розміщувалася необхідна інформація для батьків. Вихователі вчасно проводили з батьками профілактичні бесіди, консультації щодо охорони життя і здоров’я дітей.

Відповідно до вимог  Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад, на виконання завдань річного плану ДНЗ у всіх вікових групах здійснювався тематичний контроль щодо стану роботи з попередження дитячого травматизму.

3. Внутрішній контроль, аналіз усіх напрямів діяльності ДНЗ та звітування.

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ДНЗ №8 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовували освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчили вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

 У 2016/2017 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

4. Ведення ділової документації здійснювалося відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах. Завідуючий здійснював контроль за веденням працівниками закладу ділової документації. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах.

Заклад у достатній кількості забезпечений навчальними програмами та навчально-методичними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки для виконання в дошкільних закладах.

 У програмово-методичному забезпеченні роботи закладу значне місце відводилося нормативним, директивним документам, інструктивно-методичним матеріалам МОН України, міського відділу освіти; документації закладу; періодичним виданням професійної спрямованості.

5. Робота з питання щодо  звернень громадян.

 З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, виконання статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказу по ДНЗ №8 «Про затвердження графіку особистого прийому громадян завідувачем дошкільного навчального закладу-ясла-садок №8 комбінованого типу на 2017 рік» від 03.01.2017 №3, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, проаналізовано роботу ДНЗ №8 за І півріччя 2017 року.

 Адміністрацією дошкільного закладу відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,  створені умови для кваліфікаційної консультації громадян: розроблено та затверджено графік особистого прийому громадян, інформацію розміщено на стенді «ДНЗ інформує» та на сайті закладу.

 З урахуванням кількості звернень громадян за показниками Класифікатора у порівнянні за І півріччя 2017 року розглянуто 19 заяв, що в порівнянні з минулим півріччям 2016 року менше на 6 заяв.

 Всі звернення розглянуто і вирішено позитивно, надано вичерпні відповіді і пояснення. Повторних звернень не надходило.

 Таким чином, аналізуючи роботу за навчальний рік, можна зробити висновок, що обрані форми і методи, об'єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливали на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. Річний план за минулий навчальний рік виконано. Роботу педагогічного колективу оцінено як задовільну.  

 Враховуючи підсумки навчально-виховної роботи за минулий навчальний рік педагогічний колектив дошкільного закладу продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення проблеми: «Формування всебічно-розвиненої, духовно-багатої, оптимістично та патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника».

Основні завдання ДНЗ №8 на 2017/2018 навчальний рік:

1.Удосконалити систему літературно-мовленнєвої діяльності у контексті художньо-мовленнєвого розвитку дошкільників.

2. Забезпечити цілеспрямований педагогічний та батьківський вплив на формування. національної свідомості дитини.

3. Підвищити методичну компетентність педагогів для забезпечення якості освітнього процесу в умовах інклюзії.

Дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №8 комбінованого типу здійснюватиме освітньо-виховний процес у 2017/2018 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

 • гуманітарним,
 • фізкультурно-оздоровчим

Зміст освітньої роботи у 2017/2018 навчальному році відповідатиме Державному стандарту - Базовому компоненту дошкільної освіти, зокрема його основним концептуальним положенням та вимогам до рівня освіченості, розвитку й вихованості дитини шести років перед її вступом до школи. Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується програмами:

- Українське дошкілля авт..-упоряд. Білан О.І., (лист МОНмолодьспорту України від 09.12.2011 №1/11-11601).

Навчально-виховна робота в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програмно-методичного комплексу «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В.

Навчально-виховна робота в інклюзивних групах здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» Сак Т.В. та ін., Комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» Скрипнік Т.В. та ін..

Додаток 1

Пільговий контингент

У Куп’янському ДНЗ №8

Дітей в дошкільних групах – 254

Станом на 25.05.2017

 

з/п

Пільгова категорія

Кількість

На початок року

На кінець року

1.

Діти - сироти

0

1

2.

Переселенці

5

7

3.

Діти з малозабезпечених сімей

16

18

4.

Діти напівсироти

4

4

5.

Діти з обмеженими можливостями

2

3

6.

Діти з багатодітних сімей

13

14

7.

Діти одиноких матерів

23

27

8.

Діти з неповних сімей

25

30

9.

Діти, батьки яких відбувають військову службу в зоні АТО

1

4

 

 

 

Додаток 2

 

Кількість витрачених коштів на підготовку закладу до нового навчального року  -   542461 тис. грн.

     в тому числі:

- загального фонду     191908 тис. грн.

- спеціального фонду 350553 тис. грн.

На підготовку закладу до нового 2017/2018 навчального року виділено кошти у сумі 191908 гривен:

- заміна вікон на енергозберігаючі;

придбання вогнегасників;

- повірка газового лічильника.

На виконання Санітарних норм у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 року виділено миючі засоби на суму 21250 гривен (порошок пральний, мило дитяче, мило господарче, сода кальцинована, миючий засіб, Сантри гель, мило в дозаторах, мило рідке).

Основні види робіт:

ремонт груп – 30784 грн.,

ремонт спортзалу, музичної зали – 800 грн.,

ремонт  коридорів, холів – 4140 грн.,

ремонт дитячих майданчиків – 800 грн.,

ремонт харчоблоку, пральні – 900 грн.;

ремонт кабінетів – 2000 грн.,

ремонт мед кабінету – 11900 грн,;

ремонт системи опалення (4, 10 група) – 2657 грн.;

заміна каналізаційних і водяних труб у підвалі  – 3878 грн.;

встановлення панелей у коридорі І поверху – 2890 грн.;

ремонт ганків – 539 грн.;

ремонт комп’ютерної техніки – 1550 грн.;

ремонт в топковій – 200 грн.

заміна сантехніки – 9334 грн.;

ремонт воздуховідведень на даху будівлі – 615 грн..

 

Всього – 72987 грн.

    Зміцнення матеріально-технічної бази:

закупка дитячих ігрових меблів –  15392 грн.;

закупка іграшок – 5518 грн.;

закупка канцтоварів та дидактичних посібників – 2344 грн.;

преса – 4386 грн.;

закупка господарчих товарів – 13892 грн.;

дезінфікуючі та миючі засоби – 23500 грн.;

придбання економламп – 1200 грн;

заміна вікон на пластикові  – 16250 грн.;

пилосос – 1400 грн.

заміна вхідних дверей – 2450 грн.

заміна міжкімнатних дверей – 1850 грн.

заміна дверей на пластикові – 15150 грн.

закупка меблів – 12300 грн.;                                         

компь’ютер, принтер – 9360 грн.

закупка ковдр – 2731 грн.;

закупка килимів – 7000 грн.;

закупка костюмів – 9851 грн.;

меблі дитячі (ліжко, столи і стільці) – 132992 грн..

Всього:  277566  грн.

Разом: 350553 грн.

Додатк 3

Аналіз стану захворюваності дітей у ДНЗ

Порівняльний аналіз захворюваності дітей за основними показниками:

 

Показники

2014/2015

навчальний рік

2015/2016

навчальний рік

2016/2017 навчальний рік

Пропущено днів по хворобі

3678

3753

4441

Кількість випадків захворюваності

739

692

806

Пропущено по простудним захворюванням

3364

3375

3842

Кількість випадків простудних захворювань

693

638

740

Середня кількість списочного складу дітей в закладі

 

253

 

242

 

231

 

Відсотковий аналіз захворюваності із загальної кількості пропущених днів:

2013/2014

навчальний рік

2014/2015

навчальний рік

2015/2016

навчальний рік

2016/2017

навчальний рік

 

6,8%

 

7,6%

 

8,1%

 

10,2%

 

Показники захворюваності на 1 дитину

Показники

2014/2015

навчальний

рік

2015/2016

навчальний

рік

2016/2017 навчальний

рік

Кількість днів, пропущених 1 дитиною по хворобі

14,4

15,5

19,2

Кількість випадків захворювань на 1 дитину

2,9

2,9

3,5

Кількість днів, пропущених 1 дитиною по простудним захворюванням

13,1

13,9

16,6

Кількість випадків простудних захворювань на 1 дитину

2,7

2,6

3,2

 

 

 

 

 

 

Звіт

завідувача дошкільного навчального закладу-ясла-садок №8 комбінованого типу

Логвіненко І.І.

«Про підсумки роботи ДНЗ №8

за 2015/2016 навчальний рік та визначення основних напрямків соціально-економічного розвитку закладу на 2016/2017 навчальний рік»

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2.Задовольнити інформаційну потребу різних груп користувачів: батьків, педагогів, засобів масової інформації, органів влади.

3.Створити  інформаційне  забезпечення ринку освітніх послуг в   ДНЗ.

4. Залучити  ресурс «довіри і підтримки» громадскості до ДНЗ.

Розділ І. Організація навчально-виховного процесу

1.    Організаційно-правові засади діяльності ДНЗ

1.1   Нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ.

Куп’янський дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №8 комбінованого типу розташовано по вулиці Крутій м. Куп'янська. Має ліцензію Харківської обласної державної адміністрації на здійснення діяльності, пов’язаної з наданням послуг для одержання загальної середньої освіти за рівнем дошкільної підготовки. Чинний статут закладу зареєстровано виконкомом Куп’янської міської Ради  29.07.2011 розпорядженням №398-VІ.

 Куп’янський дошкільний навчальний заклад – ясла-садок – №8 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області (далі – дошкільний навчальний заклад) створено на підставі рішення VIII сесії VI скликання  Куп’янської міської ради Харківської області від 06.05.2011 №331-VI.

У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний  заклад України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Згідно Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» діяльність закладу була направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

1.2. Забезпечення збереження та розвитку мережі груп та формування дитячого контингенту

Дошкільний навчальний заклад №8  побудовано за типовим проектом. 

Протягом навчального  року в ДНЗ№8  виховувалося 289 дітей.

У 2015/2016  навчальному році функціонувало 10 дошкільних груп (з яких 1 група – логопедична для дітей старшого дошкільного віку) та 2 групи раннього віку. Склад мережі:

- 2 групи раннього віку (3-й рік життя ) – 44 дитини

- 3 групи молодшого віку ( 4-й рік життя) – 58 дітей

- 3 групи середнього віку (5-й рік життя) – 72 дитини

- 4 групи старшого віку (6-й рік життя) – 67 дітей (з них 12 дітей - логопедична група)

Показники    мережі 

Кількість груп
Вік дітей
Кількість дітей
2
Ранній вік(третій рік життя)
44
3
Молодший дошкільний вік(четвертий  рік життя)
58
3
Середній дошкільний вік(п’ятий рік життя)
72
4
Старший дошкільний вік(шостий рік життя)
67

Для задоволення потреб батьків було організовано роботу чергової групи, яку відвідувало 47 дітей та короткотривале перебування для 13 дітей у закладі.

У закладі виховувалося 6 дітей із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та 3 дітей, батьки яких відбувають військову службу в АТО.

Заклад працює у п’ятиденному робочому режимі з 730 до 1630. Режим роботи чергової групи – 700- 730, 1630 – 1800 . Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

Комплектування груп дошкільного закладу дітьми, відрахування дітей з ДНЗ, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснювалося відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305  та власного Статуту (на підставі заяв батьків, направлення міського відділу освіти, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини).

Відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» № 1/9-263 від 07.05.2007 року у 2015/2016 навчальному році в дошкільному закладі було складено план заходів щодо обліку дітей дошкільного віку прилеглого мікрорайону. Всього по мікрорайону 406 дітей віком від 3-х до 6 років, виявлено 47 дітей, неохоплених дошкільною освітою, для батьків яких  працював консультативний центр. Протягом навчального року адміністрацією та педагогічним колективом ДНЗ проводилась активна робота в напрямку пропаганди дошкільної освіти. Показник охоплення   навчанням дітей 5-ти річного віку 100%:

- організовано роботу психолого-педагогічної служби для занять з дітьми не охопленими дошкільною освітою;

- організовано консультативну допомогу логопедичної служби;

- забезпечено проведення пропаганди дошкільної освіти для мешканців мікрорайону через сайт – ДНЗ № 8 „Барвінок”;

- здійснювався соціальний та педагогічний патронат з метою сприяння взаємодії ДНЗ та сім’ї (10 дітей);

- проведено Тиждень відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків мікрорайону.

2. Кадрове забезпечення та створення умов для професійного росту

2.1. Забезпечення кадрами . Якісний склад педагогічних працівників.

Заклад укомплектовано кадрами у повному обсязі окрім педагогічних посад (2 – вихователя, 2 – муз керівника, 0,5 – вихователя-методиста вакантних ставки на 1 вересня), посаду педагога соціального введено за рахунок внутрішнього перерозподілу. Залишається  невідповідність штатного розпису ДНЗ №8 Типовому штатному розпису, затвердженому наказом Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України від 04.11.2010  №1055 (у зв’язку з відсутністю фінансування, а саме відсутність педагога соціального, керівника гуртків, психолога).

 Аналіз  якісного складу педагогічних працівників

Освітній  рівень педагогічних працівників:

 повна вища освіта-56%

 не мають фахової освіти-14% 

 базова вища освіта-4%

 середня спеціальна освіта - 50%

   Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників:

Вища категорія-12%

І категорія-4%

ІІ категорія-8%

Спеціаліст -24%

9 тарифний розряд-32%

8 тарифний розряд-4%

7 тарифний розряд-16%

  Неповною мірою виконується частина перша статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» щодо освітнього рівня педагогічних працівників дошкільного закладу в зв’язку з відсутністю фахівців з повною вищою освітою.

У 2015/2016 навчальному році спостерігається підвищення освітнього рівня  педагогів закладу у зв’язку із прийняттям на роботу педагогів початківців: Пукаляк І.С., Фесенко Т.М. та отримання вищої фахової освіти вихователями Коломайко Н.О., Діхтієвською Т.О., інструктором з фізичної культури Бондаренко С.М. Кількість педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту, збільшилася на 10% і складає 56%.

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів з метою доцільної  розстановки.

Педагогічні  звання:
"Вихователь-методист»-2

"Старший вихователь»-1

 "Учитель-методист"-1

  Не мають пед. звань-21                                  

Стаж педагогічної роботи:

До 3 років-8%

3-10 років-24%

10-20 років-20%

Понад 20 років-48%           

Адміністрацією закладу ведеться робота щодо залучення молодих спеціалістів, оскільки спостерігається тенденція збільшення кількості педагогів, які працюють понад 20 років -  48%,  і  тільки  8% - до 3-х років.

Праця педагогів була упорядкована відповідно до норм, передбачених колективним договором. Керівником дошкільного закладу здійснювався контроль за виконанням правил внутрішнього трудового розпорядку. Всі працівники закладу були  ознайомлені зі своїми графіками роботи і дотримувалися їх виконання. Графіки роботи  працівників знаходилися у куточку профспілки.

Всі робітники закладу були ознайомлені зі своїми посадовими обов’язками і відповідально ставилися до їх виконання. 

2.2. Атестація педагогічних працівників, медичного персоналу

Адміністрацією закладу створювалися умови для професійного росту педагогічних працівників. Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 із змінами та доповненнями, затвердженими МОН України від 08.08.2013 № 1135, у 2015/2016 навчальному році атестувалося 8 педагогічних працівників закладу:

-  на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» - 3 педагоги;

-  на відповідність раніше присвоєного педагогічного звання «Старший вихователь» - 1 педагог;

- на підтвердження 9 тарифного розряду  – 2 педагоги;

- на встановлення кваліфікаційної категорії «Спеціаліст ІІ категорії» - 1  вихователь, «Спеціаліст І категорії» - 1 вихователь;

  на присвоєння педагогічного звання «Учитель - методист» - 1 педагог,  «Вихователь – методист» - 1педагог. Позачергово атестувався  1 педагог.

2.3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу у 2015/2016 навчальному році проходило відповідно до перспективного плану, який виконано на 100%.

Згідно річного плану роботи та графіку проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників підвищили свій професійний рівень на тематичних спецкурсах вихователі Фесенко О.В. «Сучасні підходи до ігрової діяльності як засобу формування соціальної компетентності дошкільника», Логвіненко І.І., Загоруйко Т.Ю. «Користувач ПК», вчитель-логопед Зудова Л.В.  «Корекційно-розвивальна робота при аутизмі».

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фаховоі  майстерності: самоосвіту, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого прогресивного досвіду педагогів дошкільників ДНЗ, міста, області, проходження курсів підвищення кваліфікації  при ХАНО.

2.4. Організація роботи з молодими спеціалістами.

Адміністрація закладу вважає наставництво провідною формою роботи з передачі досвіду. Для організації роботи з молодими спеціалістами видано наказ від 28.08.2015 №110 «Про організацію роботи з наставництва, закріплення молодих спеціалістів за досвідченими педагогами». З метою підвищення рівня науково-теоретичних і методичних знань молодих педагогів, формування їхньої педагогічної майстерності, а також забезпечення якості освіти, що надається у дошкільному навчальному закладі призначені наставники: до Лелеки О.В. досвідчені вихователі Рябець О.Ф., Бутенко Н.І., до Луців М.М., вихователь – методист Мірошниченко Н.А., до Пукаляк І.С. вихователь Шаповал Т.В., складено спільні плани роботи. Організовано роботу школи педагога-початківця, молоді спеціалістами є членами міських методичних об’єднань. Здійснювався диференційований підхід до методичної роботи з педагогами – початківцями, результати  педагогічного аналізу діяльності молодих спеціалістів Луців М.М. і Лелеки О.В. свідчать про позитивну динаміку у порівнянні з попереднім навчальним роком.

3. Забезпечення виконання основних завдань та плану роботи на 2015 /2016 навчальний  рік

 Діяльність колективу була спрямована  на вирішення методичної теми: «Формування всебічно-розвиненої, духовно-багатої, оптимістично та патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника».

Шляхом реалізації  основних завдань:

1. Формування у дітей дошкільного віку культури здорового способу життя як складову психофізичного розвитку.

2. Формування основ національної свідомості дошкільників та громадянської компетентності їх батьків

  3. Інтеграція завдань Базового компонента дошкільної освіти щодо мовленнєвого розвитку дітей у всі види життєдіяльності дошкільників.

  4. Розвиток професійної компетентності педагога щодо формування ціннісних орієнтацій  особистості через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії.

     Управлінські заходи у 2015/2016 навчальному році були спрямовані на створення оптимальних комфортних умов для перебування дітей раннього та дошкільного віку і здійснення комплексного безперервного навчання та виховання кожної дитини

Річним планом регламентувалася організація методичної роботи дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Для забезпечення системного підходу щодо реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків.

3.1. Організація методичної роботи.

Робота методичного кабінету організовувалася з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів та відповідно «Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу».

 Кабінет поповнився  дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною літературою, фаховим  виданням «Зразковий дошкільний заклад», електронною системою «Expertus: Дошкільний заклад», атрибутами, аудіо записами, мультимдійними презентаціями. Продовжував працювати сайт ДНЗ №8 (http://dnz8kupi.jimdo.com/), на якому постійно оновлювалася інформація, поповнювалися сторінки вузьких спеціалістів. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мали змогу краще підготуватись до занять та підвищити рівень педагогічної майстерності, технічні вміння.

В рамках методичної роботи проводилися:

- м/о для вихователів груп раннього віку ДНЗ м. Куп’янська «Керівництво рухливими іграми»(оцінка високий рівень);

- тематичний - семінар для вихователів-методистів та вихователів дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів за темою «Сучасні підходи до організації життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі в умовах варіативності програм».

На рівні міста захищено досвіди роботи, рекомендовані для використання вченою радою факультету дошкільної та корекційної освіти Харківської гуманітарно-педагогічної академії:

-        вчителя-логопеда Зудової Л.В. «Профілактика мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ»;

-        вихователя Загоруйко Т.Ю. «Формування життєвої компетентності дошкільників шляхом використання опорних схем».

Прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2016 році, де вихователь Загоруйко Т.Ю. посіла друге місце в міському турі і була нагороджена дипломом відділу освіти Куп’янської міської ради як лауреат І міського туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

В рамках методичної роботи закладу проведені:

- семінар-практикум для вихователів початківців «Успішна адаптація молодого спеціаліста до дошкільного навчального закладу»;

- семінар – тренінг «Розвиток комунікативної культури педагогів в сучасному дошкільному закладі»;

- семінар «Народна педагогіка як засіб формування національної самосвідомості дитини»;

- педагогічні читання «Чарівний світ Марії Приймаченко»;

- засідання творчої групи вихователів «Сучасні інтерактивні технології розвитку мовлення дітей дошкільного віку»;

- відбулися колективні перегляди відкритих занять та різних видів діяльності. За минулий навчальний рік проведено 13 відкритих занять: 5-високий рівень, 5-достатній, 3-середній рівень.

Захищено на рівні закладу передовий прогресивний досвід вихователя Мартинової І.В. «Формування життєвої компетентності дошкільника шляхом використання ідей саморозвитку М. Монтессорі».

Здійснювалася співпраця з фаховими науково-методичними журналами:

-        Зудова Л.В. «Сильні, сміливі, надійні» в журналі «Розкажіть онуку» №9, 2015;

-        Логвіненко І.І., Мірошниченко Н.А. «Тематичний тиждень з національного виховання» в методичному посібнику ХАНО  «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку» під редакцією Л.Д.Покроєвої 2015;

-        ЛогвіненкоІ.І посібник «Національно-патріотичне виховання дітей молодшого віку» видавництво « Основа», 2016;

-        Коломайко Н.О.          «Розвиток системи дошкільної освіти України в умовах освітніх трансформацій» в збірці ХНПУ  у 2015 році Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації» під редакцією проф.Т.П.Танько;

-        Діхтієвська Т.О.«І.С.Нечуй-Левицький про значення національного виховання в духовному розвитку особистості» в збірці ХНПУ  у 2015  «Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації» під редакцією проф.Т.П.Танько.

Прийняли участь у конкурсах:

-        дитячий конкурс «Новорічна іграшка» під патронатом народного депутата В. М. Остапчука;

-        дитячий конкурс «Великодня радість» під патронатом народного депутата В. М. Остапчука, де переможецем стала Євсюкова Єва, група №1. Лауреати: Тішевська Вероніка, група№1, Коваленко Ірина, група №1, Клюковська Луїза, група №7,Остапенко Артем, група №2;

-        дитячий конкурс «Зробимо життя безпечним» - подяка ХОО ДПТ дітям групи№10;

-        дитячий конкурс  - малюнків до дня дошкілля-10 учасників нагороджено подарунками;

-         другий Профлеш-конкурс до Дня захисту дітей від генерального спонсора групи компаній Юніверсал Фіш Компані (UFC) голови правління ТОВ «ЮФК» О.Д. Лущика.

Гурткова робота:

З метою реалізації варіативної складової навчального плану згідно затвердженого розкладу, проводилась гурткова робота   з  вихованцями:

-        у ІІ молодшій групі з художньо-продуктивної діяльності - декоративне малювання «Петриківський первоцвіт», 1 заняття на тиждень; з художньо-продуктивної  діяльності – театралізації, 2 заняття на тиждень;

-        у середній групі  з художньо-продуктивної  діяльності – театралізації,  2 заняття на тиждень; з художньо-продуктивної діяльності - декоративне малювання «Петриківський первоцвіт», 1 заняття на тиждень;

-        у старшій групі з англійської мови 2 заняття на тиждень (за рахунок батьківських коштів); з художньо-продуктивної  діяльності – театралізації, 2 заняття на тиждень.

Заняття у гуртках давали можливість дітям розвивати індивідуальні здібності та нахили, проявляти творчість. Нестабільність відвідування дітьми дитячого закладу впливала на оплату батьками послуг з навчання англійської мови. У зв’язку з невиконанням кошторису роботу гуртка було припинено з квітня місяця.

Під керівництвом вихователя – методиста   педагогічний колектив  здійснював переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення підходів до навчання, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психолого – педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процесс.

3.2. Впровадження інноваційних технологій  здійснювалася відповідно до вимог Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000р. № 522.. З метою удосконалення навчально-виховного процесу в закладі:

- вихователь  Пономаренко О.О. впроваджує технологію Г.С. Алтьтшуллера «Теорія     розв’язання винахідницьких задач (ТРВЗ);

- інструктор з фізичної культури Шахова Л.О. елементи технології фізичного виховання дітей М.Єфименка. «Театр фізичного виховання»;

- інструктор з фізичної культури Бондаренко С,М елементи авторської програми А.Шевчук «Дитяча хореографія» та створює особисті комплекси дитячої аеробіки;   

- вихователь груп раннього віку Мартинова І.В.,.  технологію саморозвитку М.Монтессорі;

 - вихователь Кравцова О.А. впроваджує освітню інновацію «Авторська методика Л.Шелестової. Розвивальне читання»;

- вихователь Шаповал Т.В. технологію «Довкілля», «Сталий розвиток»;

- вихователь Загоруйко Т.Ю « Опорні схеми, графічні моделі в навчально-виховній роботі з дітьми»;

- вчитель-логопед Зудова Л.В «Використання ІКТ в логопедичній роботі».

Всі вихователі впроваджують метод освітніх проектів, при плануванні освітньо-виховної роботи використовують елементи орієнтованої моделі перспективно-календарнного тематичного планування за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Т.В.Наумчук, А.П.Салацької, І.В.Кондратець.

Але інноваційна діяльність роботи дошкільного закладу не забезпечувала в повній мірі  режиму постійного розвитку, в зв’язку з чим адміністрацією проводиться моніторинг впровадження інновацій та  розширюється в плануванні роботи закладу впровадження інноваційних технологій різного рівня (державні, регіональні, місцеві).

3.3. Ефективність використання педпрацівниками технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі. 

 З метою покращення якості навчально-виховного процесу у 2015/2016 навчальному році були придбані  комп’ютер та музичний центр, підключено доступ до високошвидкісного Інтернету. Всі педагоги мали змогу використовувати технічні засоби для удосконалення якості занять. Недоліком залишається застаріле обладнання, недостатня кількість сучасних комп’ютерів, відсутність WІ-FI, тому заклад прийняв участь в обласному конкурсі міні проектів розвитку територіальних громад  «Разом в майбутнє» та запропонував власний проект: «Нашим дітям – сучасне інформаційне середовище».

3.4. Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників начально-виховного процесу. З метою організації виховних і освітніх взаємодій з проблемною особис­тістю, яка потребує до­помоги, підтримки дітей із сімей групи  ри­зику, співпраці з родиною та спільно­тою,  відстеження та допомоги сім`ям пільгового контингенту, якісного обстеження мікрорайону Ювілейний за рахунок внутрішнього перерозподілу було введено 1 ставку педагога соціального. Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2015 року було проведено соціальне опитування сімей, складений соціальний паспорт ДНЗ №8 (Додаток 1).

На дитину позбавлену батьківського піклування та інвалідів заведені особові справи. Розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми пільгового контингенту. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Протягом року сім'ям та педагогам надавались консультації соціального педагога: 11 індивідуальних, 171 групова. Обстежено житлові умови 35 сімей. По закладу на початок навчального року видано наказ про організацію харчування дітей пільгового контингенту:

- звільнено від оплати за харчування дітей, позбавлених батьківського піклування - 1 дитина;

- із малозабезпечених сімей – 12 дітей;

- з особливими потребами – 4 дітей;

- із багатодітних сімей( на 70%) – 16 дітей.

       Наш заклад прийняв активну участь у благодійній акції по залученню коштів для лікування малолітніх дітей, учнів ЗОШ №6. Була зібрана сума у розмірі 410 гривень.

     Психологічні послуги педагогам надавались методистом НМЦПС відділу освіти Підлобною Н.В. Проведені групові консультації для педагогів: «Сучасний вихователь – це вихователь-психолог», «Стратегія роботи дорослих з поведінковими проявами у дітей», «Для себе коханої».

3.5. Заохочення працівників.

Заохочення педагогічних працівників в закладі здійснювалося на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 30.07.2013 №1047 «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України». Адміністрацією закладу за підсумками навчального року та за значні досягнення  в реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти, навчання і   виховання підростаючого покоління, за багаторічну сумлінну працю, упровадження  сучасних  методів навчання  і  виховання подавалося клопотання щодо нагородження працівників закладу.  

У 2015/2016 навчальному році нагороджені:

ØГрамотою відділу освіти Куп’янської міської ради вихователь Пономаренко О.О.

ØДипломом відділу освіти Куп’янської міської ради лауреат І міського туру Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2016 році вихователь ЗагоруйкоТ.Ю.

        В 2015/2016 навчальному році вчасно виплачувалась заробітна плата і аванс, всі педагоги отримали доплату за вислугу років, грошову винагороду до Дня працівників освіти, всі працівники отримали матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки. Виплачувалася індексація на заробітну плату щомісяця. У зв’язку з недостатнім фінансуванням не в повному обсязі виконується ст.. 57 Закону України «Про освіту».

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів,  проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння інтерактивними методами роботи.

4. Результативність навчально-виховного процесу.

Відповідно до плану роботи ДНЗ №8 було проведене моніторингове дослідження якості реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти. Результати вивчення свідчать про динаміку розвитку сформованості базових компетентностей дітей усіх вікових груп у порівнянні з початком навчального року по всім освітнім лініям, а саме: «Мовлення дитини», «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у соціумі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина у природному довкіллі».

Засвоєння дітьми дошкільного віку програмових вимог 7 освітніх ліній Базового компоненту

з/п
Освітня лінія
Загальний показник на початок навчального року
Загальний показник на кінець навчального року
вис
дост
сер
низ
вис
дост
сер
низ
1.
 Мовлення дитини
 
 
5,3
 
 
7,8
 
 
2.
Особистість дитини
 
 
5,6
 
 
8,5
 
 
3.
Дитина в сенсорно-
пізнавальному просторі
 
 
6,3
 
 
8,0
 
 
4.
Дитина у соціумі
 
 
5,5
 
 
8,1
 
 
5.
Дитина у світі культури
 
 
5,4
 
 
8,2
 
 
6.
Гра дитини
 
 
5,6
 
 
8,6
 
 
7.
Дитина в природному довкіллі
 
 
5,3
 
 
8,0
 
 
Рівень засвоєння освітніх ліній
 
 
5,7
 
 
8,3
 
 

З семи ліній розвитку дошкільника, виділених Базовим компонентом дошкільної освіти України, найбільш сформованою є лінія «Гра дитини», найменші показники належать таким освітнім лініям, як «Мовлення дитини», «Дитина у природному довкіллі» та «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі».

 За результатами обстеження дітей на кінець  2015/2016 навчального року діти  потребують індивідуальної роботи в літній період по всім лініям розвитку.

Основна  увага педагогів  приділялася підготовці  дітей до школи. Робота здійснювалась згідно Плану наступності, який укладений з  ЗОШ №4. Відзначено особистий вклад вихователів Загоруйко Т.Ю, Бутенко Н.І., Шапровал Т.В ., які доклали максимум  зусиль щодо  формування у дітей шкільної готовності.

     У квітні 2016року вихователем-методистом  було обстежено  дітей, щодо визначення рівня готовності до школи. Встановлено, що випускники успішно готові до подальшого навчання.

Засвоєння дітьми старшого дошкільного віку програмових вимог 7 освітніх ліній Базового компоненту

з/п

 Освітня лінія

Загальний показник на початок навчального року
Загальний показник на кінець навчального року
 
 
вис
дост
сер.
низьк
вис
дост
середній
низьк
1.
 Мовлення дитини
 
6,7
 
 
 
9,3
 
 
2.
Особистість дитини
 
6,8
 
 
9,7
 
 
 
3.
Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі
 
6,7
 
 
9,6
 
 
 
4.
Дитина у соціумі
 
6,8
 
 
9,8
 
 
 
5.
Дитина у світі культури
 
6,5
 
 
9,6
 
 
 
6.
Гра дитини
 
7,2
 
 
10,1
 
 
 
7.
Дитина в природному довкіллі
 
6,6
 
 
 
9,3
 
 
Рівень засвоєння освітніх ліній
 
6,7
 
 
9,6
 
 
 

Аналіз вивчення компетентності дітей на кінець навчального року свідчить про готовність вихованців до шкільного навчання. Актуальною залишається проблема мовлення дітей. За бажанням батьків з різних причин на повторний курс залишається 7 дітей. 

При плануванні роботи закладу на 2016/2017 навчальний рік було враховано підсумки вивчення за минулий навчальний рік і визначено основні завдання ДНЗ №8.

4. Медичне обслуговування дітей

Медичне обслуговування у дошкільному закладі здійснюють лікар-педіатр Безугла Людмила Василівна, посада якого входить до штатного розпису Куп’янської міської лікарні,   сестри медичні старші: Погуляй Л.В. та Гриценко А.А., посади яких входять до штатного розпису дошкільного навчального закладу. До складу медичного блоку дошкільного навчального закладу  входить: медичний кабінет, процедурна та ізолятор, всі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, але потребують осучаснення та капітального ремонту.

Для надання першої медичної допомоги дітям, згідно нормативно-правових актів, медичний кабінет на 100%  забезпечений лікарськими засобами та виробами медичного призначення і лише на 66% забезпечений медичним оснащенням, необхідним для проходження профілактичного медичного огляду та на випадки травмування дітей.

4.1. Стан відвідування дітьми дошкільного навчального закладу

Відвідування дітьми закладу протягом навчального року складає 64%. У порівнянні з минулим навчальним роком середня відвідуваність дітьми закладу зменшилась на 1%. Відвідування дітьми ранніх груп становила 8,8%, дітьми дошкільних груп  - 55,2%.

4.2. Проходження медичного огляду дітьми та працівниками ДНЗ.

Планові лікарські огляди дітей лікарем проводилися 1 раз у квартал у присутності вихователя групи. У травні місяці 2016 року у закладі проведено щорічний медичний огляд дітей бригадою фахівців Куп’янської міської лікарні. Було оглянуто 237 дітей, 6 дітей пройдуть медичний огляд в плановому порядку. Діти з виявленими вадами направлені до Куп’янської міської лікарні для уточнень діагнозів та додаткового обстеження. Висновки обстежень передані для ознайомлення батькам вихованців.  За результатами медичного огляду видано наказ №78 від 01.06.2016, розроблено оздоровчі заходи на наступний навчальний рік.

Проходження медичного огляду працівниками ДНЗ здійснювалося відповідно до чинного законодавства згідно графіка під контролем сестри медичної Гриценко А.А..

4.3. Спільна робота медичного персоналу та педагогів щодо фізичного розвитку дітей. 

В силу особливої актуальності проблеми збереження та зміцнення здоров’я дітей, враховуючи результати профілактичного медичного огляду, аналіз стану захворюваності  було внесено корективи до програми оздоровлення дітей. Під час аналізу було виявлено, що найбільше дітей мають розлади дихальної, нервової, серцево-судинної систем. Протягом трьох років відбувається поступове збільшення кількості днів, пропущених дітьми по причині хвороби, але при цьому зменшується кількість випадків хвороб, це свідчить  про триваліший перебіг хвороб дітей (Додаток 3). Тому окрім спеціальних заходів була організована профілактична робота із застосуванням нетрадиційних видів оздоровлення: вживання  фітонапоїв з шипшини та «Тоніліку», як засобу неспецифічного захисту організму, проводилося полоскання ротової порожнини відваром ромашки. Недоліком є низький рівень загартованості дітей, починаючи з родини та низька зацікавленість батьків в питаннях загартування дітей в умовах закладу.

4.4. Створення умов для корекції та лікувально-відновлювальної роботи для дітей.

Адміністрацією закладу у 2015/2016 навчальному році систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та рівня розвитку вихованців дошкільного навчального закладу. При організації фізкультурно-оздоровчої роботи, педагоги забезпечували диференційований та індивідуальний підхід залежно від стану здоров’я кожного вихованця. За результатами медичного огляду на кінець навчального року діти по групам здоров’я розподілені таким чином: І група – 174 дитини, ІІ група – 64 дитини, ІІІ група – 5 дітей; гармонійний фізичний розвиток мають 239 дітей і 4 дитини мають негармонійний фізичний розвиток. Після перенесених хвороб фізичні навантаження дітям знижувалися. У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та на основі антропометричних вимірювань вівся листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводилося маркування меблів. Комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота у поєднанні з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників забезпечила ефективність корекції та лікувально-відновлювальної роботи для дітей.

У закладі виховувалися 4 дитини-інваліди (1- з вадою слуху, 1- з вадою зору, 1- з вадою серцево-судинної системи, 1- з неврологічною вадою) та  15 дітей з порушеннями мовлення. Тому одним із завдань психолого-педагогічного супроводу дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку, стало забезпечення оптимального середовища, формування позитивного ставлення здорових вихованців до дітей з психофізичними вадами, пошук прийомів адекватної взаємодії.

Недоліком є відсутність спеціалістів, адже якщо корекційні педагоги, практичні психологи, які спеціалізуються на корекційній роботі, є компетентними щодо роботи з такими дітьми, то вихователі дошкільного закладу  не мають ні психологічної, ні методичної готовності до інклюзії.

Для забезпечення ефективності  усунення різних порушень усної  мови, запобігання різних відхилень мовного розвитку дошкільників  у закладі функціонувала спеціальна група для дітей з порушенням мовлення, до якої відділом освіти Куп’янської міської ради на основі витягів із протоколів ХОПМПК було направлено 15 дітей.

В 2015/2016 навчальному році в логопедичній групі   виховувалося  8 дітей  з фонетико-фонематичним  недорозвитком  мовлення, чотири дитини із загальним недорозвитком мовлення ІІ рівня, три дитини із загальним недорозвитком мовлення ІІІ рівня.

На початок року 11 дітей (92%) мали низький рівень сформованості мовленнєвої діяльності і одна дитина (8%) – середній.

На протязі навчального року здійснювалася корекційна  та розвивальна робота за Програмно-методичним комплексом «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Ю.В. Рібцун та Програмою розвитку дітей «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» Трофименко Л.І..

При  вивченні показників сформованості мовленнєвої компетентності дітей логопатів 6 групи на початок року найбільші труднощі виникали при формуванні мотиваційно-активізуючої (0,36),  динамічно-мовленнєвої (0,39), звукової (0,36)  та синтаксично-інформативної (0,39) компетентностей. На кінець 2015/2016 навчального року якість мовленнєвої діяльності значно покращилася: формування мотиваційно-активізуючої (0,72),  динамічно-мовленнєвої (0,72), звукової (0,72). Але складнощі у дітей виникали із формуванням морфологічно-семантичної (0,69)  та синтаксично-інформативної (0,69) компетентностей.

         В процесі корекції, навчання та виховання спостерігалася позитивна динаміка  мовленнєвого розвитку дітей логопедичної групи. На кінець 2015/2016 навчального року низький рівень мала одна дитина (8%), середній 8  (67%) дітей і достатній 3 (25%) дитини.

 Крім цього регулярно надавалася консультативна допомога та проводилися корекційні заняття з вихованцями старших груп, серед яких порушення мовлення на початок року мали  45 дітей.

На навчання у школі   з спеціальної групи для дітей з порушенням мовлення вибули 11 дітей, з них 3 дітей з виправленою мовою, 3 дітей - із значними покращеннями, одна дитина залишається в групі для продовження роботи у наступному навчальному році. Дев’ятьом  дітям рекомендовано відвідування шкільного логопедичного пункту.

     За результатами логопедичного обстеження тринадцять  дітей були  представлені на засідання Куп’янської міської медико-психолого-педагогічної консультації (КМПМПК) для  консультування з фахівцями та направлені для навчання та виховання в спеціальну групу для дітей з порушенням мовлення на базі ДНЗ №8  у 2016/2017 навчальному році.

Аналіз логопедичної роботи показав, що серед мовленнєвих вад  збільшується кількість важких розладів (заїкання, дизартрія, алалія тощо), які неможливо усунути за один рік. Таким чином існує потреба у відкритті ще однієї спеціальної групи для дітей з порушеннями мовлення.

4.5. Проведення протиепідемічних заходів

З метою імунопрофілактики для попередження виникнення інфекцій в закладі протягом навчального року за допомогою виїзної бригади Куп’янської міської лікарні проведено турову імунізацію від поліомієліту-імунізовано 219 дітей, проведено пробу Манту 140 дітям, КПК 8 дітям. У зв’язку з постійною відсутністю вакцин  у КМЛ значний відсоток дітей залишаються неохопленими плановою вакцинацією.

Нагальною проблемою для закладу є вирішення питання організованого проведення профілактичних щеплень дітям, з обов’язковим попереднім медичним обстеженням, на базі лікарських закладів, згідно чинного законодавства.

4.6. Санітарно-просвітницька робота з дітьми, їхніми батьками та персоналом здійснювалася відповідно до вимог Законів України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу. Медичні працівники та вихователі у батьківських куточках розміщували інформацію для батьків.  

 Розпочато роботу щодо  опрацювання та впровадження в дію Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, введеного в дію 24.03.2016. До початку нового навчального року буде проведено тестування працівників закладу з питань володіння вимогами Регламенту.

5. Організація харчування дітей

5.1. Загальні  вимоги до організації харчування 

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснювалася згідно  Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006р №298/227

У закладі організовано триразовий режим харчування та забезпечено оптимальний питний режим для дітей. Для урізноманітнення раціону дітей протягом  навчального року сестрами медичними розроблена нова картотека страв. Адміністрація закладу приділяла особливу увагу якості продуктів харчування, що надходили до ДНЗ, та відповідності їх вимогам державних стандартів, наявності накладних, сертифікатів якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні.

Недоліком є порушення постачальниками затвердженого графіку  завозу продовольчих продуктів та сировини.

5.2. Відповідність стану харчоблоку та допоміжних приміщень санітарно-гігієнічним нормам.

Стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Харчоблок забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходилося в робочому стані. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів. В плановому порядку буде проводитися заміна кухонного посуду та інвентарю, заміна універсального приводу для перетирання овочів.

Комора харчоблоку обладнана згідно санітарних вимог. Умови зберігання та сусідство різних видів продуктів чітко дотримується.

5.3. Дотримання норм харчування в ДНЗ

Виконання натуральних норм харчування за 9 місяців 2015/2016 навчального року по всіх основних продуктах складає для дітей раннього віку  82 %, для дітей дошкільного віку складає 72%.

Невиконання норм споживання продуктів обумовлено зростанням вартості харчування, недопостачанням харчових продуктів: м’яса, сиру твердого, свіжих фруктів, соків. По даному питанню подано 3 клопотання.

Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2015/2016 навчальному році встановлено 14,00 грн. для дітей груп раннього віку і 17,00 грн. для дітей дошкільних груп. На оздоровчий період передбачено збільшення вартості харчування на 10%. Фактична вартість харчування дітей протягом навчального року складала у середньому 12,06 грн. для раннього віку та 16,29 для дітей дошкільного віку. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 60 відсотків від вартості харчування за день (рішення виконкому ММРЗО від 19.03.2015 р. №41/2).

На постійному контролі тримаємо оплату за харчування дітей. Але  щомісяця ми маємо заборгованість по батьківській оплаті. З такими батьками проводиться індивідуальна робота.

5.4. Контроль за організацією харчування

Дане питання протягом року на контролі адміністрації закладу і відображено у контрольно-аналітичному розділі річного плану. За результатами контролю видано 23 відповідні накази. До контролю за організацією харчування залучали представників міської ради та міського відділу освіти.

Питання організації харчування обговорювалися протягом року на загальних батьківських зборах та зборах батьківського комітету у вересні; на нарадах при завідувачі у: вересні, жовтні, січні, квітні; засіданнях Ради закладу у грудні; загальних зборах працівників в червні.

Медичні сестри забезпечували щоденний контроль за якістю продуктів харчування та готових страв, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування. Щоденно проводилося зняття проб їжі, відбір добових проб.

6. Матеріально-технічна та навчально-методична база

6.1. Матеріально-технічна база

 Фінансово-господарська діяльність закладу здійснювалася згідно з кошторисом, сформованим міським відділом освіти та за рахунок позабюджетних надходжень.

Протягом 2015/2016 навчального року працювала Рада закладу, до складу якої входили педагогічні працівники та члени батьківського комітету.

З метою зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази ДНЗ та його благоустрою, а також забезпечення  якісної організації освітнього процесу, прийом благодійних внесків  від батьків здійснювався на добровільній основі згідно Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-VІ та дотримуючись вимог, викладених у листі МОН, молоді та спорту України від 09.04.2012 №1/9-272 «Щодо благодійних внесків», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і коштів від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб та фінансування».

Співпраця  з батьками відбувалася через посередництво батьківського комітету, діяльність якого у державно-громадській системі управління ДНЗ було урегульовано Примірним положенням про батьківські комітети навчальних закладів, затвердженим наказом МОН, молоді та спорту України  від 26.04.2011 №398.

На початок навчального року з батьками вихованців на батьківських зборах обговорювалися питання благодійної допомоги. Члени загального батьківського комітету затвердили суму і порядок внесків батьків на спеціальний рахунок ДНЗ.

У закладі видано наказ про створення комісії, яка здійснює прийом товарів, робіт та послуг від батьківських комітетів способом безоплатної передачі та оформлює Акт приймання-передачі основних надходжень.

Завдяки благодійній допомозі батьків заклад отримав для проведення ремонтних робіт - 63645грн.  

У  літній період планується  заміна опалювальної системи на групах №5 та №11, заміна каналізаційних труб у підвалі, ремонт покрівлі над музичною залою, повітряних відведень на даху, цоколю овочевого сараю, східців на ганках та проведення ремонтних робіт,оснащення матеріально-технічної бази в усіх вікових групах. (Додаток 2).

На початок навчального року буде складено фінансовий звіт.

Недоліком залишається низька участь батьків у ремонтних роботах та заходах з благоустрою території закладу.

З метою залучення позабюджетних коштів заклад прийняв участь в обласному конкурсі міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом в майбутнє» Харківської обласної ради, де в номінації «Енергозбереження» представив проект «Берегиня» із заміни дерев’яних вікон на пластикові  та у конкурсі «Особлива ініціатива для України», започаткованим Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) за дорученням Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку (BMZ) з проектом «Басейну бути» (з відновлення функціонування басейну).

В результаті співпраці адміністрації закладу з депутатом Харківської обласної ради Стояновим І.І. педколективу були передані 10 офісних стільців. Від представника органів місцевого самоврядування М.В.Єрецького  дитячий садок отримав у подарунок музичний центр. Від Мусієнко В.С., депутата Куп'янської міської ради VII скликання – самокат та м’ячі. Завдяки участі у другому Профлеш - конкурс в рамках дитячого свята до Дня захисту дітей, від організатора  та генерального спонсором конкурсу  групи компаній Юніверсал Фіш Компані, Голови Правління компанії ДОС та Президента ФК «Мрія» - Олега Лущика заклад отримав 6 000 грн. на придбання форми та у якості приза.

6.2. Забезпечення музичної та спортивної зали, групових приміщень обладнанням відповідно до Типового переліку.  

 У 2015/2016 навчальному році приміщення  12 групових, спальних, буфетних кімнат підтримувалися у належному санітарно-гігієнічному стані, були обладнані відповідними меблями, технічними засобами навчання, роздатковим, дидактичним матеріалом.

Відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2002 року № 509) за результатами моніторингу загальний рівень забезпечення ДНЗ навчально-наочними посібниками та іграшками у 2015/2016 навчальному році становить 73%, що на 10% більше в порівнянні з минулим роком. Недостатня кількість іграшок - видів транспорту, конструкторів, настільно-печатних ігор.

Облік майна ведеться систематично, списання проводиться відповідно до чинного законодавства. У всіх 12 групах були створені відповідні умови для проведення усіх режимних моментів відповідно до вимог Базового компонента, програми «Українське дошкілля».

Для спортивної зали придбано спортивні футболки завдяки участі у профлеш-конкурсі танцювальних команд шкіл та дитячих садочків Куп’янська на призи UFC, а також  4 самокати та 2 машини за рахунок спонсорської допомоги від батьків.  У закладі відсутній сучасний спортивний майданчик. З метою вирішення цієї проблеми інструкторами з фізкультури на обласний конкурс міні проектів розвитку територіальних громад  «Разом в майбутнє» був представлений проект «Дитячому садку – спортивний майданчик». Планується облаштування бігової доріжки та ями для стрибків.

7.  Окремі питання управління дошкільним навчальним закладом

7.1.Організація роботи з батьками.     

Робота з батьками велася адміністрацією дошкільного навчального закладу комплексно та планомірно. Мета: удосконалення форм та методів співпраці з батьками, підвищення їх активності, сприяння зацікавленості батьків у вихованні дітей та підвищенні рівня їх педагогічних знань.

Задачі: 1. Вивчення рівня знань батьків.

2. Надання теоретичної допомоги (бесіди, Дні відкритих дверей, усні методичні журнали, конференції та ін.).

3. Надання практичної допомоги (щоденні консультації, дискусії, диспути, діалоги, практичні заняття з розв’язанням батьками педагогічних задач, проблемних завдань).

На початку навчального року в кожній віковій групі проходили групові збори, на яких батьки були ознайомлені із завданнями виховання і навчання дітей на навчальний рік. Всього загальні батьківські збори з участю спеціалістів проведено на початку  (вересень «Сучасні підходи до організації життєдіяльності дітей у ДНЗ.»)  та у кінці навчального року (травень «Відродження традиційної родинної педагогіки дітей в умовах сім’ї»).

Групові батьківські збори із використанням інтерактивних форм взаємодії з батьками проводилися у кожній віковій групі тричі на рік.

Засідання  батьківського комітету відбувалося раз на квартал за такою тематикою:« Роль батьків у житті дошкільного навчального закладу» вересень , «Залучення батьків до організаційно­-правової та освітньої діяльності ДНЗ» грудень, « Організація спільної діяльності педагогів з батьками» травень.

Через систему наочної агітації здійснювалася пропаганда педагогічних знань. У групових “Куточках для батьків” містилися консультації по всіх розділах програми з питань оздоровлення та виховання дітей. У спеціальних папках зберігаються добірки методичних рекомендацій для батьків, складені педагогами ДНЗ. З питань збереження та зміцнення здоров’я дітей були оформлені спеціальні “Куточки здоров’я”, де батьки могли отримати всю цікаву для них інформацію з питань оздоровлення дітей.

Протягом року завідувачем, старшою медсестрою, спеціалістами,  вихователями проводилися індивідуальні та групові консультації з батьками на тему: «Вчимо дитину спілкуватися» - вчитель-логопед, «Батькам про права дитини» - соціальний педагог, «Яким має бути взуття та одяг дитини в різні пори року» - сестра медична, «Небезпечна природа» - вихователь-методист та ін.

Вихователі дошкільних груп при складанні календарного планування на початку кожного місяця прописували роботу з батьками, де вказували теми індивідуальних і групових консультацій, тематику наочної інформації, роботу з батьківським комітетом.

Для забезпечення найбільшої ефективності роботи з батьками на новий навчальний рік проводилося анкетування в усіх групах з метою виявлення найбільш прийнятних і ефективних форм роботи з батьківською громадськістю. Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педагогічних годинах і враховувалися у подальшій роботі.

Цілеспрямовано велася робота з батьками підготовчої до школи групи. Проводилися індивідуальні бесіди всіх фахівців дитячого саду з кожним з батьків, збори спільно з учителями початкових класів, систематично оновлювалася наочна інформація.

Батьки брали участь у проведенні спортивних свят і розваг: «День дошкілля», «Мама, тато і я – спортивна сім’я», «Козацькі розваги», «День народження «Барвінка»», «Масляна» та ін. Такі заходи планувалися та проводилися для всіх вікових груп протягом року.  Формою активного відпочинку батьків та дітей стали Дні здоров'я, які проводилися на свіжому повітрі один раз на місяць у всіх вікових групах та сприяли оздоровленню родини, формуванню пот­реби у щоденних заняттях фізичними вправами, оптимізували рухову підготов­леність дітей дошкільного віку.

Батьки брали участь у створенні належних умов перебування дітей у дошкільному закладі. Аналіз стану роботи з батьками свідчить про необхідність пошуку нових дієвих форм роботи: Школи молодих батьків, батьківського всеобучу, проведення практичних майстер-класів з питань мовленнєвого розвитку та інших просвітницьких питань освітньо- виховного процесу для надання теоретичної і практичної допомоги батькам, підвищення їх активності і відповідальності за освіту своїх дітей.

7.2. Безпека життєдіяльності та охорона праці.

 Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснювалася робота з охорони праці і техніки безпеки.  Відповідальним за організацію роботи із запобігання дитячому травматизму було призначено вихователя-методиста Мірошниченко Н.А.

Дошкільний навчальний заклад забезпечений відповідними нормативними документами та періодичними виданнями є опорним дошкільним закладом з питань  Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у місті. Відповідно до законодавства у дошкільному навчальному закладі ведуть усю необхідну документацію.

У дошкільному навчальному закладі працює комісія, яка регулярно обстежує стан будівлі, ігрове та фізкультурне обладнання на майданчиках та у приміщеннях, стан дитячих меблів, системи пожежогасіння, електромережі тощо.

Розроблено План заходів з питань безпеки життєдіяльності, охорони життя та здоров’я дітей на 2015/2016 навчальний рік. Відповідно до цього плану проводиться робота щодо охорони життя та здоров’я дітей, запобігання всім видам дитячого травматизму за такими напрямами (слайд)

-  створення безпечних умов життєдіяльності дітей у приміщеннях та на ігрових майданчиках дошкільного навчального закладу;

-  попередження дорожньо-транспортного травматизму;

-  забезпечення протипожежної безпеки;

-  попередження побутового травматизму;

-  запобігання травмуванню дітей через недогляд працівників навчального закладу та батьків.

Робота з дітьми проводиться систематично, з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей.  Проведені тижні безпеки дитини, день ЦЗ. Проводились практичні тематичні заняття з педагогічним та обслуговуючим персоналом дошкільного навчального закладу  згідно плану роботи.

Питання профілактики дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради, педагогічних годинах при вихователі-методистові; на виробничих нарадах; на загальних та групових батьківських зборах .

З батьками вихованців проводилась профілактична робота щодо попередження дитячого травматизму: консультації, бесіди під підпис батьків; систематично змінювався матеріал в батьківських куточках; батьків залучали до проведення спільних заходів з попередження дитячого травматизму.

Навчальні роки
Загальна кількість дітей
Травмування під час навчально-виховного процесу
Травмування вдома
2011/2012
270
2
7%
5
2%
2012/2013
273
1
4%
0
0%
2013/2014
261
0
0%
3
1%
2014/2015
252
0
0%
2
1%
2015/2016
243
0
0%
2
1%

 За 2015/2016 навчальний рік у закладі не зафіксовано випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, однак 2 дітей отримали травми вдома. Збільшилась кількість звернень за медичною допомогою в результаті дрібних травм:

2012 рік -21

2013 рік - 5

2014 рік – 34

2015рік-53

Недоліки:

Батьки несвоєчасно повідомляють про випадки травмування дітей вдома. Наявність домашніх травм свідчить про недостатню просвітницьку роботу з батьками вихованців, про недогляд батьків за дітьми вдома.

Відповідно до вимог  Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад, на виконання завдань річного плану ДНЗ у всіх вікових групах здійснювався тематичний контроль щодо стану роботи з попередження дитячого травматизму.

7.3. Внутрішній контроль, аналіз усіх напрямів діяльності ДНЗ та звітування. З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ДНЗ №8 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовували освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчили вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

У 2015/2016 навчальному році адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

7.4. Ведення ділової документації здійснювалося відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах. Завідуючий здійснював контроль за веденням працівниками закладу ділової документації. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах.

Заклад у достатній кількості забезпечений навчальними програмами та навчально-методичними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки для виконання в дошкільних закладах.

У програмово-методичному забезпеченні роботи закладу значне місце відводилося нормативним, директивним документам, інструктивно-методичним матеріалам МОН України, міського відділу освіти; документації закладу; періодичним виданням професійної спрямованості.

7.5. Робота з питання щодо  звернень громадян.

З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, виконання статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», адміністрацією дошкільного закладу проводилася роз’яснювальна робота з питань реалізації громадянами права на звернення та особистий прийом, було затверджено графік прийому громадян (інформацію розміщено на стенді «ДНЗ інформує» та на сайті ДНЗ та відділу освіти), проводилося  спілкування з колективом для вивчення нагальних питань з метою вирішення на місцях та недопущення звернень працівників до вище стоячих органів.

За І півріччя 2016 року розглянуто 25 заяв, що в порівнянні з минулим півріччям 2015 року залишається на такому ж рівні. Найбільш актуальними були питання влаштування дітей в навчальні заклади, праця і заробітна плата та надання архівних довідок, роз’яснень.

  Скарг за І півріччя не надходило. Всі звернення розглянуто і вирішено позитивно, надано вичерпні відповіді і пояснення. Повторних звернень не надходило.

Таким чином, аналізуючи роботу за навчальний рік, можна зробити висновок, що обрані форми і методи, об'єднані зусилля адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливали на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. Річний план за минулий навчальний рік виконано. Роботу педагогічного колективу оцінено як задовільну.  

 Враховуючи підсумки навчально-виховної роботи за минулий навчальний рік педагогічний колектив дошкільного закладу продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення проблеми: «Формування всебічно-розвиненої, духовно-багатої, оптимістично та патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника».

Основні завдання ДНЗ №8 на 2016/2017 навчальний рік:

1.Формування у дітей дошкільного віку культури здорового способу життя, як складову психофізичного розвитку.

2.Формування основ національної свідомості дошкільників та громадянської компетентності їх батьків.

3. Інтеграція завдань Базового компонента дошкільної освіти щодо мовленнєвого розвитку дітей у всі види життєдіяльності дошкільників.

4. Розвиток професійної компетентності педагога щодо формування ціннісних орієнтацій  особистості через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії.

Дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №8 комбінованого типу здійснюватиме  освітньо -виховний процес у 2015/2016 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

§  гуманітарним,

§  фізкультурно-оздоровчим

§  Напрями розвитку освітньо-виховної системи ДНЗ:

·       оновлення законодавчo-нормативної бази;

·       продовження модернізації структури та змісту дошкільної освіти на засадах компетентнісного підходу;

·       створення і забезпечення можливостей для реалізації різноманітних форм та засобів отримання дошкільної освіти;

·       створення ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації   дітей дошкільного віку;

·       формування здоров’язберігаючого та здоров’яформуючого середовища, валеологічної культури  учасників навчально-виховного процесу;

·       розвиток інноваційної діяльності, підвищення якості дошкільної освіти на інноваційній основі;

·       інформатизація дошкільної освіти, засобами ІКТ (сайт ДНЗ) та  удосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення педагогічного процесу;

·       підвищення соціального статусу педагогів ДНЗ;

·       створення сучасної матеріально-технічної бази освітньо-виховної системи ДНЗ;

·       інтегрування національної системи освіти в освітньо-виховний простір ДНЗ.

 Освітня робота:

•        Удосконалення роботи щодо виховання культури спілкування, мов­леннєвого етикету, формування самостійної, комунікативно розвинутої особистості дошкільника

•        Формування духовності засобами гурткової діяльності та різноманітних заходів, використовуючи методики вивчення креативності дитини

•        Організація практичної трудової діяльності дітей, в процесі якої поступово формуються їхні трудові навики та вміння, виховуються позитивні моральні якості

•        Виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят.

Робота методичного кабінету:

•        Формування у педагогів свідомого ставлення до інновацій, самоосвіти, внутрішнього зростання, самовдосконалення, модифікації активних методів і прийомів роботи відповідно до їх можливостей

•        Удосконалення форм, методів і прийомів роботи з дітьми відповідно до новітніх наукових досягнень, реалізуючі гуманно-особистісний підхід до дитини

•        Сприяння становленню співробітницьких взаємин між колегами, співпраці досвідчених педагогів і молодих спеціалістів

Робота з батьками:

•        пропаганда дошкільної освіти в соціумі;

•        підвищення психолого-педагогічної культури батьків;

•        формування позитивно-емоційного ставлення до вихователів та обслуговуючого персоналу;

•        урахування вікових особливостей характеру батьків;

•        усебічне вивчення багатоаспектної специфіки кожної родини;

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності залишається обладнання і оснащення педагогічного процесу, зміцнення умов праці працівників, медично-профілактичної та фізкультурно-оздоровчої бази.

Додаток 1

Пільговий контингент у Куп’янському ДНЗ №8 станом на 25.05.2016

Дітей в дошкільних групах – 235

З/П
Пільговий контингент
Всього дітей
1.
 
Дітей-сиріт
-
2.
Дітей, які позбавлені батьківського піклування
1
3.
Дітей напівсиріт
5
4.
Дітей інвалідів
4
5.
Дітей-інвалідів, які навчаються по індивідуальній програмі
-
6.
Дітей потерпілих в наслідок ЧАЕС
-
7.
Багатодітних сімей
11
8.
Дітей з багатодітних сімей
16
9.
Малозабезпечені сім’ї
9
10.
Дітей з малозабезпечених сімей
12
11.
Сімей,які опинилися в складних життєвих обставинах
-
12.
Дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах
-
13.
Дітей на  обліку міліції
-
14.
Дітей на внутрішньому обліку
-
15.
Дітей обдарованих
-
16.
Дітей, матерів одиначок
25
17.
Дітей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків
-
18.
Неповних сімей 
33
19.
Дітей із неповних сімей
36
20.
Дітей у яких батьки інваліди
1
21.
Дітей з девіантною поведінкою
-
22.
Дітей на диспансерному обліку
65
23.
Кількість сімей ромів
-
24.
Кількість дітей із сімей ромів
-
25.
Кількість дітей, які виховуються батьком без матері
1
26.
Сім’ї з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей
6
27.
Дітей  з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей
6
28.
Діти, батьки яких відбувають військову службу в АТО
3

Додаток 2

ЗВІТ

про надходження та використання батьківських внесків на розвиток закладу станом на 01.09.2016

Батьківські внески – 115935 грн.

Витрачено для благоустрою закладу:

1. Топкова:

- заміна теплового датчика – 435 грн.

- заміна водяної труби – 3000 грн.

2. Закупка господарчих товарів – 3505 грн.

- саморізи, граблі, мітли, віники, лопати, замки, провід, вимикачі, розетки, ізолента, отрута для прусаків і мишей, підшипники, сальники, проволока, коробка-автомат, цвяхи, наждачний папір, навіси дверні, батарейки, бистрий монтаж, шурупи, бордюр, свердла, кабель, направляюча смуга, корзини для овочів.

3. Деззасоби – 500 грн.

4. Канцтовари – 4622 грн.

- журнали канцелярські, папки, клей канцелярський, папір ксерокс ний, файли, фото, заправка та ремонт ксерокса і принтера.

5. Преса – 6857 грн.

6. Будівельні матеріали – 11200 грн.

- цемент, шпаклівка, алебастр, ґрунтовка, валики, щітка малярна, фарба різна, шпалери, клей шпалерний, макловиця, фарба водоемульсійна, розчинник фарби, шпателя, мастерка, діски-вулканіт, смужки для лінолеуму, смужки для порогів, самок лейка, лак, клей ПВА, клей універсальний, селікон, добор до коробу, обналічка дверна, лак білий, мастика для кровлі.

7. Харчоблок:

- ремонт електрокотла, м’ясорубки, конфорок, жарочної шафи – 1812 грн.

- заміна тенів на електрокотла, водонагрівачі – 1210 грн.

8. Настройка піаніно – 500 грн.

9. Оформлення холів і патріотичного куточка – 2296 грн.

10. Сантехніка – 2275 грн.

- заміна кранів, гусака на кран, шланги, труби, муфти, глушки, тапера, трійників, коліна, уголків на 45, на 90, редукції.

11. Реконструкція опалення на 5 та 11 групах – 2236 грн.

- установлено труби шваби, перехідники, крани, муфти, пластикові вуголки).

12. Миючі засоби – 17626 грн.

- чистячий засіб, миючий засіб, мило дитяче, мило господарче, папір туалетний, серветки, Сантрі, білизна, освіжував повітря, Містер пропер, сода кальцинована, порошок пральний, миюче для скла, пакети для сміття,

13. Установка панелей із МДФ  в коридорі І поверху – 9866 грн.

- панелі МДФ ( 160 шт.), стартова смуга, дерев’яні смужки (192 м.), пластикові вуголки МДФ (31 шт.), бистрий монтаж, цвяхи.

14. Вивезення сміття – 1620 грн.

15. Інтернет – 725 грн.

16. Медичні картки для вихованців (230 шт.) – 980 грн.

17. Економ лампи – 1624 грн.

18. Костюми новорічні – 399 грн.

19. Косіння трави (леска, масло, бензин) – 323 грн.

20. Установка вхідних дверей на центральному вході ( 2 шт.) – 5300 грн.

21. Заміна пластикових вікон у музичній залі – 6600 грн.

22. Установка жалюзів у музичній залі – 1300 грн.

23. Заміна пожежних ящиків на пластикові (6 шт.) – 1800 грн.

24. Заміна дверей на пластикові до спортивної зали – 1800 грн.

Всього витрачено –  113335 грн.

Залишок на спец рахунку – 2600 грн.

 

Заступник завідувача з господарської роботи                                                    З.В.Нікітенко

Додатк 3

Аналіз стану захворюваності дітей у ДНЗ

Порівняльний аналіз захворюваності дітей за основними показниками:

Показники
2013/2014
навчальний рік
2014/2015
навчальний рік
2015/2016
навчальний рік
Пропущено днів по хворобі
3218
3678
3753
Кількість випадків захворюваності
654
739
692
Пропущено по простудним захворюванням
2869
3364
3375
Кількість випадків простудних захворювань
600
693
638
Середня кількість дітей, які відвідували заклад
167
167
156

Показники захворюваності на 1 дитину

 

Показники
2013/2014
навчальний рік
2014/2015
навчальний рік
2015/2016
навчальний рік
Кількість днів, пропущених 1 дитиною по хворобі
12,6
14,4
15,5
Кількість випадків захворювань на 1 дитину
2,6
2,9
2,9
Кількість днів, пропущених 1 дитиною по простудним захворюванням
11,3
13,1
13,9
Кількість випадків простудних захворювань на 1 дитину
2,4
2,7
2,6

Відсотковий аналіз захворюваності із загальної кількості пропущених днів:

2013/2014
навчальний рік
2014/2015
навчальний рік
2015/2016
навчальний рік
6,8%
7,6%
8,1%

 

Дата публікації: 14:30 07.02.2017
Завідувач

Логвіненко Ірина Іванівна

Анонс подій
Подій не заплановано
Пошук