Стаття 30 Закону України "Про освіту" | Звітування керівника за 2017/2018 навчальний рік
Звітування керівника за 2017/2018 навчальний рік

Звіт

директора дошкільного навчального закладу-ясла-садок №8 комбінованого типу Логвіненко І.І.

«Про підсумки роботи ДНЗ №8 за 2017/2018 навчальний рік

та визначення основних напрямків соціально-економічного розвитку закладу на 2018/2019 навчальний рік»

 

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

Звіт складено на виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» від 28.01.2005 №55,  згідно Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178.

Розділ І. Організація навчально-виховного процесу

1.    Організаційно-правові засади діяльності ДНЗ

1.1   Нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ.

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

вул. Цюрупи, м. Куп’янськ, Харківська область, 63707

Куп’янський дошкільний навчальний заклад – ясла-садок – №8 комбінованого типу Куп’янської міської ради Харківської області (далі – дошкільний навчальний заклад) створено на підставі рішення VIII сесії VI скликання  Куп’янської міської ради Харківської області від 06.05.2011 №331-VI.

ДНЗ №8 має ліцензію Харківської обласної державної адміністрації на здійснення діяльності, пов’язаної з наданням послуг для одержання загальної середньої освіти за рівнем дошкільної підготовки. Чинний статут закладу зареєстровано виконкомом Куп’янської міської Ради  29.07.2011 розпорядженням №398-VІ.

У своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний  заклад України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі здійснювали 21 педагогічний працівник: 1 директор, 1 вихователь-методист, 14 вихователів, 1 керівник музичний, 1 вчитель-логопед, 1 інструктор з фізкультури, 1 педагог соціальний, 1 практичний психолог.

Заклад працює у п’ятиденному робочому режимі з 7.30 до 16.30.

Режим роботи чергової групи – 7.00 - 7.30, 16.30 – 17.30.

Режим роботи для кожної вікової групи складений згідно програми «Українське дошкілля», наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» (із змінами), Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, з метою охоплення дітей дошкільною освітою та враховуючи побажання батьків, у ДНЗ забезпечено гнучкий режим перебування дітей: групи загального розвитку (9 годин), з короткотривалим перебуванням (до 4 годин), чергова група (10,5 годин). Режим перебування дітей обумовлено у Статуті ДНЗ.

  Організація освітньої роботи з дітьми короткотривалого терміну перебування відбувається  згідно наказу МОНмолодьспорту України від 29.07.2011 №1/9-577 «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». В умовах короткотривалого перебування дитини в ДНЗ забезпечується розвиток особистості по всіх основних напрямках відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні.

Чергову группу у 2017/2018 навчальному році відвідувало 28 дітей.

Навчальний   рік у ДНЗ починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, оздоровчий період триває з 01 червня по 31 серпня.

1.2. Формування дитячого контингенту.

На час звітування у  ДНЗ працюють групи:

- для дітей раннього віку – 2;

- для дітей дошкільного віку – 10 (з них 1 – спеціальна група для дітей з порушенням мовлення, 2 інклюзивні групи).

Чисельність дітей на кінець навчального року – 198, в тому числі:  38 дітей раннього віку,  160 дітей – дошкільного віку, в тому числі в спеціальній  групі для дітей з порушенням мовлення – 12.

Комплектування груп дошкільного закладу дітьми, відрахування дітей з ДНЗ, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснювалося відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305  та власного Статуту (на підставі заяв батьків, направлення міського відділу освіти, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження дитини).

Відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» № 1/9-263 від 07.05.2007 року у 2017/2018 навчальному році в дошкільному закладі було складено план заходів щодо обліку дітей дошкільного віку прилеглого мікрорайону. Педагогом соціальним здійснено загальний облік дітей дошкільного віку по мікрорайону «Ювілейний». Продовжив роботу Консультаційний центр на базі  закладу для батьків дітей п’ятирічного віку, які не охоплені дошкільною освітою. Всього на обліку дітей – 396, звернення батьків до спеціалістів Консультаційного центру – 38, діти охоплені соціально-педагогічним патронатом – 9. Постійно оновлюється сайт закладу, на якому висвітлюються  основні події і  життя закладу.

Розвивальна і виховна робота дітей  дошкільного віку проводилась відповідно до Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

З метою поліпшення якості педагогічного процесу та реалізації варіативного змісту дошкільної освіти у роботі з дітьми дошкільних груп було організовано роботу гуртків:

1. Для другої молодшої групи (від 3 до 4 років):

- з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт» - 1 заняття на тиждень;

- з художньо-продуктивної діяльності (театралізації) - 2 заняття на тиждень.

2. Для середньої групи (від 4 до 5 років):

- з художньо-продуктивної діяльності (театралізації) - 1 заняття на тиждень;

- з художньо-продуктивної діяльності (декоративне малювання «Петриківський первоцвіт») - 1 заняття на тиждень.

 3. Для старшої групи (від 5 до 6 років):

- з англійської мови - 2 заняття на тиждень;

- «Цікаві шашки» - 1 заняття на тиждень;

- «Веселкова музикотерапія» - 1 заняття на тиждень.

При навчанні дітей використовувались парціальні програми: для дітей старшого дошкільного віку «Англійська мова для дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації» Кулікової І.А., Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки «Цікаві шашки» Семизорової В.В., Романюк О.В., Дульської Г.П., Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі «Грайлик» Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.; Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія» Малашевської І., Демидової С..

До гуртків зараховано 92 дитини, на травень 2018 року  всі дитячі роботи гуртка «Петриківський первоцвіт» в наявності. Недоліки: недостатньо висвітлювалась результативність роботи всіх гуртків в межах закладу, батьківській громаді, на сайті закладу.

2. Кадрове забезпечення

2.1Укомплектованість педагогічними кадрами (відповідно до штатного розпису).

Заклад укомплектовано кадрами у повному обсязі окрім педагогічних посад (2  – вихователя, 2  – керівника музичного на 1 вересня), посаду педагога соціального введено за рахунок внутрішнього перерозподілу. Залишається  невідповідність штатного розпису ДНЗ №8 Типовому штатному розпису, затвердженому наказом Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України від 04.11.2010  №1055 (у зв’язку з відсутністю фінансування, а саме відсутність педагога соціального, керівника гуртків).

У 2017/2018 навчальному році спостерігається динаміка підвищення рівня кваліфікації педагогів за результатами атестації вихователів Діхтієвської Т.О., Соболь О.В., інструктора з фізичної культури Бондаренко С.М., прийняттям на роботу практичного психолога Дорошенко Н.Л., педагога соціального Левиги В.Ю. , вихователя Медяник А.В..

 Кількість педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту, збільшилася на 9% і складає 67%.

Неповною мірою виконується частина перша статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» щодо освітнього рівня педагогічних працівників дошкільного закладу в зв’язку з відсутністю фахівців з повною вищою освітою за відповідною спеціальністю. Адміністрації закладу ведеться  просвітницька робота з педагогічними працівниками щодо здобуття вищої педагогічної освіти та робота щодо залучення молодих спеціалістів, оскільки спостерігається тенденція збільшення кількості педагогів, які працюють понад 20 років -  58%.

2.2. Атестація педагогічних працівників, медичного персоналу у 2017/2018 навчальному році

Атестація педагогічних працівників закладу здійснюється згідно з законодавчо – нормативною документацією стосовно атестації педагогічних працівників. Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників затвердженого наказом Міністерств освіти і науки України від 06.10.2010 №930 (зі змінами), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550.

Атестаційною комісією І рівня у Куп’янському дошкільному навчальному закладі-ясла-садок №8 комбінованого типу Куп’янської міської ради (наказ від 19.09.2017 №139 «Про створення атестаційної комісії та затвердження її складу») атестувалося 4 педагогічних працівника закладу.

Атестовано на присвоєння кваліфікаційній категорії «Спеціаліст IІ категорії» - 3 особи. Атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії - тарифного розряду 11 – 1особа.

Адміністрацією закладу ведеться  робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної самооцінки, якісних показників, захисту досвідів роботи та отримання педагогічних звань.

2.3. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу у 2017/2018 навчальному році проходило відповідно до перспективного плану, який виконано на 100%.

Згідно річного плану роботи та графіку проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників підвищили свій професійний рівень на тематичних спецкурсах директор Логвіненко І.І. "Практика мовленнєвого розвитку дошкільників", вихователі Лелека О.В., Пономаренко О.О., Мірошниченко Н.А. «Шляхи набуття дитиною соціально-комунікативної та художньо-продуктивної компетентностей», Вініченко Н.О. «Розвиток творчої особистості дошкільника засобами мистецтва».

Вихователі Коломайко Н.О., Діхтієвська Т.О., вчитель-логопед Зудова Л.В. пройшли навчання, отримали сертифікати за темою «Критичне мислення для освітян» на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.

Директор Логвіненко І.І. відвідала науково-методичний семінар в місті Харкові «Супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання».

Педагоги Мірошниченко Н.А., Дорошенко Н.Л., Левига В.Ю., Медяник А.В. приймали участь у виїзних семінарах - тренінгах для фахівців у сфері інклюзивного навчання за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ (Gmbh), отримали сертифікати за модулями «Особливості навчання дітей з розладами аутичного спектру», «Обладнання ресурсної кімнати та її використання для всіх дітей». Педагоги інклюзивних груп Кравцова О.А., Кузніченко М.В., Коломайко Н.О. в прямому ефірі ознайомились з матеріалами міжнародного форуму "Вчимося жити разом" присвяченому мультидисциплінарному підходу в роботі з дітьми з особливими потребами.

Педагоги і сестри медичні старші отримали сертифікати за участь у вебінарах цифрового видавництва MCFR МОНУ: Дорошенко Н.Л. «Інструменти для професійного зростання практичного психолога», «Практичний психолог ДНЗ і батьки: тонкощі взаємодії»; Левига В.Ю. «Інструменти для професійного зростання практичного психолога»: Погуляй Л.В., Гриценко А.А. «Вакцинація дітей: що має знати медична сестра дитячого садка», Як організувати харчування в дошкільному закладі — не теорія, а практика».

Вихователь Коломайко Н.О. брала участь у науково-практичному семінарі для педагогічних працівників дошкільних та загальноосвітніх (початкова школа) навчальних закладів міста «Організація співпраці школи I ступеня та ДНЗ на засадах педагогіки партнерства».

На методичному порталі та сайті «АБЕТКАland» опубліковані авторські розробки конспектів занять і видані сертифікати 11 педагогам.

З метою реалізації креативних ідей педагогів розпочато вивчення досвідів роботи вихователів:

Пономаренко О.О. «Формування музичної обізнаності та компетентності дошкільника  шляхом інтеграції у всі види життєдіяльності»;

Бондаренко С.М. інструктора з фізичної культури «Фізичний розвиток дітей дошкільного віку засобами танцювальної аеробіки».

Вихователь Діхтієвська Т.О. стала лауреатом І (міського) туру обласного

конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» у 2018 році.

Керівниками методичних об’єднань міста відзначені  педагоги Пономаренко О.О., Бутенко Н.І., Коломайко Н.О., Дорошенко Н.Л., Зудова Л.В., Кузніченко М.В.   за активну участь в проведенні та підготовці методичних об’єднань на базі закладу. При проведенні семінарів, засідань творчої групи на педагогічних читаннях та інших формах методичної роботи використовувалися презентації, наукові доповіді. Відмічено покращення у техніці створення презентацій, зменшення завантаженості виступів науковою термінологією перекачаною з Інтернету.

2.4. Ефективність використання педпрацівниками технічних засобів навчання у навчально-виховному процесі. 

У 2017/2018 навчальному році педагогами закладу широко використовувалися технічні засоби у навчально-виховному процесі: групи оснащені  мультимедійними портативними цифровими спікерами, у закладі є мультимедійна дошка та проектор, ноутбук, екран, також забезпечено доступ до високошвидкісного інтернету та підключено WI-FI.  Недоліком залишається застаріле обладнання, недостатня кількість сучасних комп’ютерів, відсутність спеціального обладнання для стаціонарного підключення мультимедійної дошки, сучасного фото та відео обладнання, тому заклад продовжує приймати участь у конкурсах різних рівнів з власним проектом: «Нашим дітям – сучасне інформаційне середовище».

2.5. Заохочення працівників.

Заохочення педагогічних працівників в закладі здійснювалося на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 30.07.2013 №1047 «Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України». Адміністрацією закладу за підсумками навчального року та за значні досягнення  в реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти, навчання і   виховання підростаючого покоління, за багаторічну сумлінну працю, упровадження  сучасних  методів навчання  і  виховання подано клопотання щодо нагородження вихователя КоломайкоН.О. грамотою МОН. 

В 2017/2018 навчальному році вчасно виплачувалась заробітна плата і аванс, всі педагоги отримали доплату за вислугу років, грошову винагороду до Дня працівників освіти, всі працівники отримали матеріальну допомогу на оздоровлення під час відпустки. Виплачувалася індексація на заробітну плату щомісяця. У зв’язку з недостатнім фінансуванням не в повному обсязі виконується ст.. 57 Закону України «Про освіту».

 2.6. Організація роботи з молодими спеціалістами.

Для організації роботи з молодими спеціалістами видано наказ по ДНЗ №8 від 27.09.2017 №149 «Про організацію роботи з наставництва, закріплення молодих спеціалістів за досвідченими педагогами».

З метою підвищення рівня науково-теоретичних і методичних знань молодих педагогів, формування їхньої педагогічної майстерності, а також забезпечення якості освіти складено спільні плани роботи та призначені наставники. Організовано роботу школи педагога-початківця, молоді спеціалісти залучались до колективних переглядів, занять та режимних моментів, самі приймали участь в колективних переглядах, є членами міських методичних об’єднань. Особисті плани молодих спеціалістів на 2017/2018 навчальний рік виконані. Значно підвищився рівень самоосвіти молодих педагогів.

Всі проблемні питання виховання і розвитку дітей обговорювались на нарадах при директорові та педагогічних годинах при вихователю-методистові. Щомісячно проводились консультації з актуальних питань для педагогів.

2.7. Організація методичної роботи.

Робота методичного кабінету організовувалася з урахуванням вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів та відповідно «Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу».

У 2017/2018 навчальному році колектив працював над вирішенням методичної теми: «Формування всебічно-розвиненої, духовно-багатої, оптимістично та патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника».

Вирішувались основні заплановані завдання:

1. Удосконалення системи літературно-мовленнєвої діяльності у контексті художньо-мовленнєвого розвитку дошкільників.

2. Забезпечення цілеспрямованого педагогічного та батьківського впливу на формування національної свідомості дитини.

3. Підвищення методичної компетентності педагогів для забезпечення якості освітнього процесу в умовах інклюзії.

Робота велася з таких напрямків:  

-Вдосконалення системи координації діяльності всіх ланок освітнього процесу, внутрішньосадкового контролю, інформаційного та науково-методичного забезпечення діяльності ДНЗ;

-Забезпечення умов для індивідуального розвитку дітей, досягнення ними рівня навченості з урахуванням їх пізнавальних інтересів, впровадження нових освітніх технологій навчання;

-Забезпечення умов для розвитку дітей з особливими освітніми потребами;

-Створення умов для постійного професійного вдосконалення педагогічних працівників, підвищення їх майстерності, вивчення та впровадження в освітній процес кращих педагогічних досвідів;

-Залучення позабюджетних коштів для організації життєдіяльності закладу;

-Виконання Статуту закладу, вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових обов’язків та дисципліни праці.

Методична робота була спланована на вирішення основних запланованих завдань поквартально, спрямована на реалізацію  Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». У вересні-листопаді проводилась поглиблена  робота  над удосконаленням системи літературно-мовленнєвої діяльності у контексті художньо-мовленнєвого розвитку дошкільників. В результаті підвищилась якість мовленнєвої компетентності дітей усіх вікових груп. Були забезпечені умови для розвитку та корекції мовлення дітей старшого дошкільного віку, які дали змогу досягти позитивних результатів у логопедичній роботі з дітьми логопатами та дітьми з особливими освітніми потребами.

Завдання забезпечення цілеспрямованого педагогічного та батьківського впливу на формування національної свідомості дитини виконувалось упродовж грудня-лютого 2018 року.  Продовжувалась системна і планомірна робота з національно-патріотичного виховання дітей, реалізовувалась модель національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку в умовах дошкільного закладу шляхом взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу.

На підвищення методичної компетентності педагогів для забезпечення якості освітнього процесу в умовах інклюзії була направлена діяльність колективу у березні-травні, внаслідок чого створено належні умови для інтегрального, цілісного підходу до розвитку, виховання й навчання дітей з особливими освітніми потребами. Значно поліпшилась педагогічна взаємодія між усіма учасниками педагогічного процесу.

Педагогами ДНЗ протягом 2017/2018 навчального року проведено:

- методичне об’єднання для вихователів молодшого віку «Розвиток предметної діяльності в ознайомленні з довкіллям»;

- методичне об’єднання для вихователів старших груп «Формування лідерських якостей у дошкільників через діалог у процесі спілкування»;

- семінар-практикум для вихователів «Гармонійна взаємодія з батьками: уникаємо конфліктів»;

- соціально-педагогічний тренінг «Формування активної громадянської позиції дошкільників»;

- майстер-класи для педагогів: «Обличчям до батьків», «Створення єдиного освітнього простору в дошкільному навчальному закладі та сім’ї»;

- круглий стіл «Інклюзивна освіта – вибір батьків» в межах батьківського всеобучу;

- семінар-практикум «Формування лідерських якостей у дошкільників через діалог у процесі активізувального спілкування»;

- семінари-практикуми «Обстеження стану розвитку мовлення дитини», «Літературний проект: що, як і навіщо»;

- семінар-тренінг «Розвиток дошкільного навчального закладу шляхом використання індексу інклюзії»;

- методичний турнір для вихователів «Мовлення вихователя – один з основних чинників мовленнєвого розвитку дітей»;

- тиждень педагогічної майстерності: колективні перегляди занять з художньо-мовленнєвого розвитку;

- освітньо-виховні тижні: здоров’я, національно-патріотичного виховання, Тиждень безпеки, день ЦЗ;

- - колективні перегляди різних видів форм роботи з батьками у вихователів;

- загальні батьківські збори «Формування життєвої компетентності дошкільників в умовах реформування освіти»;

- групові батьківські збори «Вимоги програми щодо художньо-мовленнєвого розвитку дітей»;

- батьківський всеобуч у формі теоретико-практичного семінару «Увиразнення мовлення батьків — шлях до збагачення мовлення дітей»;

- екологічні акції: «Посади квіточку», «Зустріч птахів»; благодійну акцію «Подаруй дитині книгу».

Оформлено:

- тематичні виставки методичної літератури з правового та національного виховання;

- виставку новорічних газет та новорічних композицій з природного матеріалу;

- виставку дитячих малюнків в межах тижня безпеки, Шевченківських днів, виставку книжок – малюток на тему: «Бережемо здоров’я»; поробок «Великодня радість»;

- виставку новинок методичної літератури на тему: «Мовленнєва діяльність дошкільників».

Запланована робота здійснювалась в рамках  дитячого об’єднання «Країна Барвінкова».

Участь дітей у конкурсах протягом 2017/2018 навчального року:

У конкурсі плакатів «Енергетика для кожного. Придбай! Поділись! Примнож!»,  проведеному АК «Харківобленерго», 8 робіт вихованців ДНЗ  прийняли участь та були відзначені грамотами, нагороджені цінними подарунками, які урочисто вручив дітям начальник Куп'янського РЕМ Максютенко Б.М.. Така пасивність вказує на необхідність посилення роботи педагогів щодо інформування та зацікавлення батьків в  участі у дитячих конкурсах.

Друковані роботи педагогів:

На методичному порталі опубліковані конспекти занять і видані сертифікати педагогам: Кузніченко М.В. за конспект заняття з ознайомлення з природним довкіллям з елементами БЖД «Природні явища», «Для кого голки в їжака»; Бондаренко С.М. «Космічна подорож»; Зудовій Л.В. «Моє рідне місто»; Діхтієвській Т.О. за комплексне заняття з народознавства та ХПД; Коломайко Н.О. конспект заняття з народознавства для дітей середньої групи «Рослини обереги України»,конспект інтегрованого заняття з ознайомлення з довкіллям та аплікації для молодшої групи «Мій перший віночок»; Мартиновій І.В. конспект заняття з розвитку мовлення і культури мовленнєвого спілкування «До бабусі на гостину»; Рябець О.Ф. конспект заняття з народознавства для дітей середньої групи «Український національний побут, одяг, символи, обереги»,Буцік Л.В. конспект заняття із ознайомлення з соціумом у другій молодшій групі, « Поетична сторінка»; Пономаренко О.О.

На сайті «АБЕТКАland» опубліковано авторський матеріал і видано сертифікат Кузніченко М.В. за конспекти занять «Природні явища», «Для кого голки в їжака».

Для підвищення педагогічної кваліфікації у закладі  здійснюється підписка на періодичне фахове видання «Зразковий дошкільний заклад».

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року засідання педагогічних рад, семінари-практикуми, майстер-класи, колективні перегляди занять та режимних моментів, консультації (щомісяця).

Створені умови для підвищення професійного рівня та самоосвіти педагогів. Методичний кабінет забезпечений навчально-методичною літературою з грифом МОНУ; періодичною пресою - комплектом «Зразковий дитячий садок», технічними засобами навчання. Відзначено недостатній рівень самоосвіти педагогів у методичному кабінеті, не всі педагоги користуються фаховими виданнями, пресою, але значно підвищився кількісний показник користуванням Інтернетом для отримання інформації щодо підготовки до освітньо-виховного процесу.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів упродовж навчального року показав, що вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної майстерності педагогів.

Варіативність використаних методичних заходів, співпраця всіх служб закладу, підвищення рейтингу закладу в мікрорайоні «Ювілейний» є певними чинниками, які впливають на підвищення рівня професійної компетентності педагогів.

Суттєвою загальною проблемою педагогічного колективу залишається низький рівень особистої участі педагогів у професійних конкурсах, у фестивалях педагогічної майстерності, ідей та технологій, відсутність досвідів роботи у більшості педагогів та відсутність друкованих робіт у періодичних фахових виданнях.

2.8. Організація інноваційної діяльності ДНЗ здійснювалась відповідно до вимог Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, затвердженого наказом МОН України від 07.11.2000р. № 522. Удосконалювалась робота над урізноманітненням інноваційних форм контрольно-аналітичної діяльності: поповнювались методичні картки участі педагогів у підвищенні науково-теоретичного рівня та професіоналізму, картки аналізу навчально-виховного процесу (діагностична карта педагогічної майстерності, картки самодіагностування, оцінні картки по видам діяльності).

Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного процесу використовував спеціалізовані програми та альтернативні методики, а саме: гуманну педагогіку В. Сухомлинського; технологію розв'язання винахідницьких завдань; технологію «Створення ситуації успіху»;  елементи авторської програми М.Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку»; елементи методики М.Монтесорі; елементи концепції К. Орфа.

Інформаційно-комп'ютерні технології також успішно використовувалися і в методичній роботі, на педагогічних нарадах, семінарах, консультаціях, під час атестації педагогів, на батьківських зборах.

2.9. Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників начально-виховного процесу. 

Соціальна служба ДНЗ №8 представлена роботою педагога соціального, який протягом 2017/2018 навчального року працював над забезпеченням конструктивного проходження процесу соціалізації та адаптації вихованців, профілактикою негативних явищ в закладі, розвитком повноцінної особистості та відповідального громадянина.

Соціальним педагогом були складені картки психолого-педагогічного супроводу вихованців кожної пільгової категорії, де міститься детальна інформація про дітей. Протягом навчального року проводились індивідуальні та групові бесіди та консультації з вихованцями, вихователями, батьками, опікунами та особами, що їх замінюють. В закладі створено банк даних на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування та пільгових категорій. Проведено паспортизацію закладу (Додаток 1).

Ведеться робота з супроводження інклюзивного навчання, також педагог соціальний приділяє значну увагу дітям з особливими потребами, стежить за їх соціальним розвитком та залучає до участі у святкових ранках, які постійно проводяться у закладі. Діти постійно відвідують гуртки, які працюють на базі закладу.

Протягом навчального року було організовано пільгове харчування сиріт, малозабезпечених, багатодітних, дітей з особливими потребами, дітей, батьки яких відбувають військову службу в зоні АТО та дітей потерпілих внаслідок ЧАЕС. З метою виявлення найбільш соціально незахищених сімей в садочку організовано обстеження матеріально-побутових умов. Здійснено загальний облік дітей дошкільного віку по мікрорайону «Ювілейний». За результатами обліку з дітьми не охопленими дошкільною освітою здійснюється соціально-педагогічний патронат вихователями, педагогом соціальним закладу.

Прийнято активну участь у благодійних акціях:

1) Акція «Від серця до серця», зібрано 469 грн, на які закуплено товари для навчання та розвитку дітей закладу , які мають особливі потреби;

2) Благодійна акція «Милосердя» - зібрано 36 дитячих малюнка та передано до Куп’янського об’єднаного міського військового комісаріату і централізовано відправлено до Харківського шпиталю для поранених бійців в зоні АТО;

3) Акція «Подари надежду другому» - проведена територіальною громадою м. Куп’янська «Ми поряд». 

 Взяли участь в конкурсі плакатів «Енергетика для кожного. Придбай! Поділись! Примнож!» від АК «Харківобленерго». За підсумками конкурсу в нашому закладі відбулась церемонія нагородження переможців конкурсу цінними подарунками та дипломами начальником Куп'янського району електричних мереж Максютенко Борисом Миколайовичем.

За 2017/2018 навчальний рік педагогом соціальним було проведено:

- Консультацій індивідуальних – 87;

- Консультацій групових – 80;

- Виступів – 10;

- Складено 32 акти житлово – побутових умов, відвідано 38  дітей удома.

3. Матеріально-технічна та навчально-методична база

3.1. Матеріально-технічна база

 Фінансово-господарська діяльність закладу здійснювалася згідно з кошторисом, сформованим міським відділом освіти.

Протягом 2017/2018 навчального року активно працювала Рада закладу, до складу якої увійшли педагогічні працівники та члени батьківського комітету. Члени Ради закладу систематично були присутні на педагогічних радах, організовували роботу з громадськістю щодо залучення позабюджетних коштів та раціонального їх використання. Рада закладу вела активну діяльність щодо залучення батьків до благоустрою території дошкільного закладу, проведення ремонтних робіт.

З метою зміцнення та розвитку матеріально-технічної бази ДНЗ та його благоустрою, а також забезпечення  якісної організації освітнього процесу, прийом благодійних внесків  від батьків здійснювався на добровільній основі згідно Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-VІ та дотримуючись вимог, викладених у листі МОН, молоді та спорту України від 09.04.2012 №1/9-272 «Щодо благодійних внесків», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і коштів від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб та фінансування».

Співпраця  з батьками відбувалася через посередництво батьківського комітету, діяльність якого у державно-громадській системі управління ДНЗ було урегульовано Примірним положенням про батьківські комітети навчальних закладів, затвердженим наказом МОН, молоді та спорту України  від 26.04.2011 №398. На початок навчального року з батьками вихованців на батьківських зборах обговорювалися питання благодійної допомоги. Члени загального батьківського комітету затвердили суму і порядок внесків батьків на спеціальний рахунок ДНЗ.

У закладі видано наказ про створення комісії, яка здійснює прийом товарів, робіт та послуг від батьківських комітетів способом безоплатної передачі та оформлює Акт приймання-передачі основних надходжень.

З 01.09.2017 року до 31.05.2018 року за благодійні кошти  проведено:

- ремонт і заміну каналізаційних труб на групах №3,№9;

- заміну труб в туалетних кімнатах груп №7,№11, №12 і заміну ламп;

- ремонт світильників і заміну ламп на будівлі;

- заміну каналізаційних труб в підвалі;

- заміну каналізаційних і водяних труб на групах №5,№6;

- підключено холодильник на харчоблоці;

- ремонт паркану на території майданчика групи №11;

- замінено конфорки на електропечі на харчоблоці;

- завезено пісок у пісочниці;

- відремонтовано обладнання на дитячих майданчиках;

- відремонтовано пральну машину;

- проведено ремонт стіни з зовнішньої сторони спортивного залу біля групи №5;

- проведено заміну сантехніки на харчоблоці;

- проведено заміну тенів на 2 водонагрівачах;

- проведено настройку 2 піаніно, ремонт музичного центра;

- замінено частково кухонний та столовий посуд на харчоблоці;

- придбано дитяче ігрове обладнання для занять з фізкультури (тунелі дитячі для підлізання та канат);

- закуплено 5 мультимедійних портативних цифрових спікери;

- закуплено полицю для музичної зали;

- замінено економлампи та лампи ДРЛ - 40 на  нові світлодіодні;

- придбано тачку садову;

- придбано перфоратор;

- виписано пресу, закуплено методичну літературу.

Всього станом на 01.06.2018 року закуплено будівельних матеріалів та господарчих товарів на суму 40740 грн.

За бюджетні кошти станом на 01.06.2018 року  придбано:

- холодильник;

- овочерізальна протирочна машина - 27 000 грн.;

- вогнегасники 4 шт. - 1440 грн.;

- пожежний щит - 17 000 грн.

-медикаменти,дезинфікуючі розчини-2793 грн.

-миючі засоби- 25317грн.

Планується у період ремонтних робіт провести:

- реконструкцію опалювальних систем на групах №3, №2, №7, №8;

- ремонт м'якої покрівлі 60 м кв.над спортивною залою;

- ремонт стелі в коридорі спортивної зали;

- ремонт доріжок до дитячих майданчиків;

- ремонт покрівлі топкової;

- пофарбувати обладнення на центральному вході та дитячих майданчиках;

- ремонт овощесховища;

- поклейку шпалер в холах 2 поверху та на сходових клітинах;

- заміну обробної дошки на харчоблоці;

- ремонт на харчоблоці, в пральні, у кастелянній кімнаті

- ремонт ганку на центральному вході.

В цілому, матеріально-технічна база закладу в задовільному стані. Значний внесок у її розвиток належить батькам вихованців. Недоліком є те,що  бюджетних коштів не вистачає на 100% задоволення потреб закладу.

3.2. Забезпечення музичної та спортивної зали, групових приміщень обладнанням відповідно до Типового переліку.  

Усі приміщення підтримувалися у належному санітарно-гігієнічному стані, були обладнані відповідними меблями, технічними засобами навчання, роздатковим, дидактичним матеріалом. У всіх 12 групах створені відповідні умови для проведення режимних моментів згідно  вимог Базового компонента, програми «Українське дошкілля». Ігрові осередки у вікових групах обладнані в достатній кількості навчальним та ігровим матеріалом, який регулярно поповнюється та оновлюється. Облік майна ведеться систематично, списання проводиться відповідно до чинного законодавства. У 2017/2018 навчальному році планується проведення косметичного ремонту музичної зали та приміщень 12 групових, спальних, буфетних кімнат.

3.3. Створення умов для корекції та лікувально-відновлювальної роботи для дітей.

Ефективність оздоровчих заходів визначалася поєднанням комплексної інтенсивної оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників.

На  підставі діагностичного обстеження дошкільників практичним психологом Дорошенко Н.Л. для дітей  «групи ризику» були розроблені корекційно-розвивальні заняття, як індивідуальні так і групові, велись індивідуальні карти розвитку. Проводилась індивідуальна психокорекція на розвиток пізнавальних здібностей, логічного, наочно-образного, творчого мислення, уяви, підвищення рівня саморегуляції, розвиток зорової та слухової пам’яті, уваги. Станом на травень зменшився рівень тривожності, агресивності, поліпшились показники розвитку пізнавальних процесів.

У ДНЗ №8 протягом 2017/2018 навчального року функціонувала спеціальна група для дітей з порушенням мовлення, до якої за направленням міського відділу освіти відповідно до витягів з протоколів КУХОПМПК з 01.09.2017 року було зараховано 14 дітей.

Впродовж року проводилися індивідуальні та фронтальні заняття з уточнення правильної артикуляції звуків, розвитку фонематичних  процесів, підготовки дітей до аналізу та синтезу звукового складу слова, розвитку лексико – граматичної та синтаксичної сторони мовлення, пропедевтична робота щодо порушень писемного мовлення, підготовка дітей до навчання у школі за програмно-методичним комплексом Рібцун Ю.В. «Корекційна робота з розвитку мовлення  дітей 5 року життя із ФФНМ» та програмою «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого та середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення»  Трофименко Л.І..

В процесі корекції, навчання та виховання спостерігалася позитивна динаміка мовленнєвого розвитку вихованців спеціальної групи для дітей з порушенням мовлення.

Чотирнадцять  дітей були  представлені на засідання Куп’янської міської медико-психолого-педагогічної консультації (КМПМПК) для  консультування з фахівцями та направлені для здійснення системної корекційно-розвиткової роботи до спеціальної групи для дітей з порушенням мовлення на базі ДНЗ №8 у 2018/2019 навчальному році. П’ять дітей з особливими освітніми потребами після обстеження спеціалістами були направлені на консультацію до КУХОПМПК, де отримали рекомендації щодо виховання в умовах інклюзії.

Також у закладі функціонувало дві інклюзивні групи №7 та №9, які відвідувало 6 дітей з особливими потребами за рекомендаціями Харківської обласної психолого-медико-педагогічної консультації, навчально-виховний процес у яких здійснювався на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Комплектування інклюзивних груп відбувалося відповідно до нормативів, визначених Положенням про дошкільний навчальний заклад та Порядком комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням вікових (одновікові, різновікові), сімейних ознак та особливих освітніх потреб дітей і побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Адміністрація дошкільного навчального закладу інформувала батьків дітей, що відвідують заклад щодо особливостей інклюзивного навчання, цілей та завдань, переваг інклюзії для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. Для батьків проводилися тематичні бесіди та надавалися роз’яснення щодо врахування особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, залучених в інклюзивні групи.

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, наповнюваність інклюзивних груп становила до 15 дітей, з них 1 - 3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, в залежності від складності порушення.

Виховна робота з дітьми з особливими освітніми потребами була направлена на їх соціалізацію, формування позитивної самооцінки. Здійснювався навчально-виховний процес в інклюзивних групах відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН.

Відповідно до висновку та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації, група фахівців дошкільного навчального закладу (вихователь-методист, вихователі, асистент вихователя, практичний психолог, вчитель-логопед, медична сестра та інші) із обов’язковим залученням батьків дитини, розробили індивідуальні програми розвитку для кожної дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю та здійснювали відповідний психолого-медико-педагогічний супровід цих дітей. Склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини визначався директором закладу і затверджувався відповідним наказом. Відстеження перебігу виконання цілей та завдань, окреслених в індивідуальній програмі розвитку, здійснювалося вихователем- методистом. При складанні індивідуальної програми розвитку було здійснено певні адаптації та модифікації для облаштування середовища, застосування належних методів, матеріалів, іграшок, обладнання, урахування сенсорних та інших потреб дитини.По закінченню навчального року 3 дітей перейшли до загальноосвітніх навчальних закладів, 3 дітей з ООП залишилися для подальшої корекційної роботи в ДНЗ. Перспективою на наступний навчальний рік передбачено розширення мережі інклюзивних груп у закладі. 

Оновлено банк даних закладу про дітей з особливими освітніми потребами. Вихователем - методистом Мірошниченко Н.А. проведено консультацію «Переваги та методичне підґрунтя використання інклюзивних цінностей у роботі з дітьми з особливими потребами».

Практичним психологом Дорошенко Н.Л. проведено з педагогами тренінг «Бар’єри інклюзивної освіти: як їх подолати». Активно велася робота спеціалістами закладу щодо раннього виявлення та обстеження дітей з особливими освітніми потребами, направлення їх на консультацію до ХОПМПК для визначення програми та форми навчання.

4. Організація харчування дітей

4.1. Загальні  вимоги до організації харчування 

Робота з організації харчування дітей ДНЗ здійснювалася відповідно до пунктів 4, 9, 14 Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спеціальним наказом МОЗ і МОН від 01.06.2005 №242/329, пунктів 1.35, 1.37, 1.38, 2.1 Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України від 17.04.2006 р №298/227.

Відповідно до штатного розпису заклад повністю укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію харчування дітей. У закладі організовано триразовий режим харчування та забезпечено оптимальний питний режим для дітей. 

Адміністрація закладу приділяла особливу увагу якості продуктів харчування, що надходили до ДНЗ, та відповідності їх вимогам державних стандартів, наявності накладних, сертифікатів якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

4.2. Відповідність стану харчоблоку та допоміжних приміщень санітарно-гігієнічним нормам.

Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає санітарно-гігієнічним нормам. Протягом навчального року придбано  машину для переробки овочів, холодильник, частково замінено кухонний посуд на харчоблоці і на усіх вікових групах. Потребують заміни дошки для обробки та необхідна поступова заміна емальованого кухонного інвентаря на нержавіючий.

Комора харчоблоку обладнана згідно санітарних вимог. Умови зберігання та сусідство різних видів продуктів чітко дотримується.

4.3. Дотримання норм харчування в ДНЗ

Аналіз виконання норм харчування показав,що переважно харчування дітей у ДНЗ здійснювалося наближено до норм, було раціональним, збалансованим, різноманітним. Виконання натуральних норм харчування за 9 місяців 2017/2018 навчального року по всіх основних продуктах складає для дітей раннього віку  75%, для дітей дошкільного віку складає 74%, що менше ніж торік.(Додаток2)

Невиконання норм споживання продуктів обумовлено невідповідністю виділених коштів та фактичної вартості харчових продуктів, не постачанням таких продуктів, як сир твердий, сало. Суттєво впливала на вартість харчування відсутність можливості здійснювати замовлення на постачання продуктів в останній тиждень місяця.

Оплата за харчування дітей знаходиться на постійному контролі. При виявленні заборгованості по батьківській оплаті проводиться індивідуальна робота з батьками.

4.4. Сформованість культурно-гігієнічних навичок дітей під час організації харчування.

 В ДНЗ велася планомірна робота щодо формування навичок культури харчування в дошкільників згідно програмових вимог. З дітьми раннього та молодшого дошкільного віку педагоги використовували ігрові прийоми, сюрпризні моменти, власний приклад, художнє слово. Діти знають основні вимоги до режиму та гігієни харчування, виконують правила культурної поведінки за столом, використовують доцільні способи споживання різних продуктів харчування. Старші дошкільнята самостійно накривають на стіл, прибирають посуд після їжі. У дошкільних групах є куточки чергових.

4.5. Контроль за організацією харчування.

Дане питання протягом року знаходилося на контролі адміністрації закладу і відображено у контрольно-аналітичному розділі річного плану. За результатами контролю видано 23 відповідні накази. До контролю за організацією харчування залучалися батьки, представники міської ради та міського відділу освіти.

Питання організації харчування обговорювалися протягом року на загальних батьківських зборах та зборах батьківського комітету у вересні; на нарадах при директорові у: вересні, жовтні, січні, квітні; засіданнях Ради закладу у грудні; загальних зборах працівників в червні.

Медичні сестри забезпечували щоденний контроль за якістю продуктів харчування та готових страв, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування. Для правильної організації харчування дітей, на основі перспективного меню та з урахуванням наявності продуктів складалося щоденне меню. Щоденно проводилося зняття проб їжі, відбір добових проб. За результатами перевірок порушень не виявлено. Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ ведеться на достатньому рівні. 

5. Медичне обслуговування дітей

Медичне обслуговування у дошкільному закладі здійснюють лікар-педіатр Безугла Людмила Василівна, посада якого входить до штатного розпису Куп’янської міської лікарні, сестри медичні старші: Погуляй Л.В. та Гриценко А.А., посади яких входять до штатного розпису дошкільного навчального закладу.

5.1. Наявність медичного кабінету.  

До складу медичного блоку дошкільного навчального закладу  входить: медичний кабінет та процедурна, всі приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Для надання першої медичної допомоги дітям, згідно нормативно-правових актів, медичний кабінет на 100%  забезпечений лікарськими засобами та виробами медичного призначення і лише на 66% забезпечений медичним оснащенням, необхідним для проходження профілактичного медичного огляду та на випадки травмування дітей.

Здійснення медичного супроводу дітей, надання їм у разі потреби невідкладної медичної допомоги відбувалося відповідно до нормативно-правових документів.

5.2. Проходження медичного огляду дітьми та працівниками ДНЗ.

Проведення обов’язкових медичних оглядів дітей організовується і проводиться згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826  «Про порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі», наказу МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» від 30.08.2005, згідно наказу КМЛ «Про поглиблений медичний огляд в дитячих дошкільних закладах м. Куп’янська і Куп’янського району» від 07.02.2017 №62,  медичні огляди працівників на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 №246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій». Проходження медичного огляду працівниками ДНЗ здійснювалося відповідно до чинного законодавства згідно графіка під контролем сестри медичної Гриценко А.А.

Планові лікарські огляди дітей лікарем проводилися 1 раз у квартал у присутності вихователя групи. 12-14 лютого 2018 року у закладі проведено щорічний медичний огляд дітей бригадою фахівців Куп’янської міської лікарні. Було оглянуто 207 дітей, 34 дитини пройдуть медичний огляд в плановому порядку. Діти з виявленими вадами направлені до Куп’янської міської лікарні для уточнень діагнозів та додаткового обстеження. Висновки обстежень передані для ознайомлення батькам вихованців.   За результатами медичного огляду на кінець навчального року діти по групам здоров’я розподілені таким чином: І група – 173 дитина, ІІ група – 62 дітей, ІІІ група – 6 дітей.

5.3. Проведення протиепідемічних заходів

З метою імунопрофілактики для попередження виникнення інфекцій в закладі протягом навчального року проводиться просвітницька робота з батьками та контроль за виконанням щеплень дітей згідно календаря щеплень. Медичними працівниками закладу, постійно проводиться санітарно-просвітницька робота з батьками, працівниками та дітьми, щодо попередження різних видів захворювання. Інформація висвітлюється на сайті закладу, санбюлетнях, куточках для батьків у групах.

5.4. Спільна робота медичного персоналу та педагогів щодо фізичного розвитку дітей. 

Адміністрацією закладу у 2017/2018 навчальному році систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров'я та розвитку вихованців дошкільного навчального закладу. При організації фізкультурно-оздоровчої роботи, педагоги забезпечували диференційований та індивідуальний підхід залежно від стану здоров’я кожного вихованця. Після перенесених хвороб фізичні навантаження дітям знижувалися. У кожній віковій групі за результатами обстеження дітей спеціалістами та на основі антропометричних вимірювань вівся листок здоров’я вихованців, згідно з яким  проводилося маркування меблів. Комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота у поєднанні з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників забезпечила ефективність корекції та лікувально-відновлювальної роботи для дітей.

Протягом навчального року велика увага приділялася контролю за відвідуванням закладу дітьми.Своєчасно з'ясовувувалися причини пропусків, проводилася роз'яснювальна робота з батьками, в результаті чого підвищевся показник відвідування з 63,8% до 72%. Порушення правил відвідування дітьми закладу  негативно впливає на засвоєння програмових вимог та їх розвиток.

Протягом минулих років відбувалося збільшення днів пропущених по хворобі та днів пропущених по простудним захворюванням, за останній навчальний рік незначно, але спостерігається зменшення днів по хворобі (Додаток 3), що є результатом успішного впровадження програми оздоровлення дітей, де окрім спеціальних заходів була організована профілактична робота із застосуванням нетрадиційних видів оздоровлення: вживання  фітонапоїв з шипшини та «Тоніліку», як засобу неспецифічного захисту організму, проводилося полоскання ротової порожнини відваром ромашки, регулярно проводилися сеанси ароматерапії. Недоліком є низький рівень загартованості дітей, починаючи з родини та низька зацікавленість батьків в питаннях загартування дітей в умовах закладу.

У закладі виховувалося 4 дитини-інваліди (1- з вадою слуху, 1- з вадою зору, 1- з численними вадами розвитку, 1- з синдромом Дауна), 3 дитини з затримкою психічного розвитку,  14 дітей з порушеннями мовлення. Тому одним із завдань психолого-медико-педагогічного супроводу дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку, стало забезпечення оптимального середовища, формування позитивного ставлення здорових вихованців до дітей з психофізичними вадами, пошук прийомів адекватної взаємодії.

Розділ ІІ. Результативність навчально-виховного процесу.

Результати моніторингового дослідження якості реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти згідно Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» свідчать про динаміку розвитку сформованості базових компетентностей дітей усіх вікових груп у порівнянні з початком навчального року по всім освітнім лініям, а саме: «Мовлення дитини», «Особистість дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина у соціумі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина у природному довкіллі». Загальний показник засвоєння дітьми програмового матеріалу на кінець навчального року покращено. Найкраще сформованою є лінія « Гра  дитини», найменші  показники належать освітнім лініям «Мовлення дитини» та «Дитина у природному довкіллі» (Додаток 4).

Розділ ІІІ. Окремі питання управління дошкільним навчальним закладом

1.Організація роботи з батьками.     

Адміністрацією дошкільного навчального закладу ведеться планомірна цілеспрямована робота з батьками. На початку навчального року в кожній віковій групі проходили групові збори, на яких батьків знайомили із завданнями виховання і навчання дітей на даний навчальний рік.

Пропаганда педагогічних знань велася через «Куточки для батьків», де містилися консультації по всіх розділах програми з питань оздоровлення та виховання дітей. У спеціальних папках зберігаються добірки методичних рекомендацій для батьків, складених педагогами ДНЗ. Протягом року директором, старшою медсестрою, вихователями проводилися індивідуальні консультації з батьками.

Вихователі дошкільних груп при складанні календарного планування на початку кожного місяця прописували роботу з батьками, де вказували теми індивідуальних і групових консультацій, тематику наочної інформації, роботу з батьківським комітетом.

Для забезпечення найбільшої ефективності роботи з батьками на новий навчальний рік проводилося анкетування в усіх групах з метою виявлення найбільш прийнятних і ефективних форм роботи з батьківською громадськістю. Висунуті батьками пропозиції обговорювалися на педгодинах і враховувалися у подальшій роботі.

Цілеспрямовано велася робота з батьками підготовчої до школи групи. Проводилися індивідуальні бесіди всіх фахівців дитячого саду з кожним з батьків, збори спільно з учителями початкових класів, систематично оновлювалася наочна інформація.

Батьки брали участь у проведенні спортивних свят і розваг: «Мама, тато і я – спортивна сім’я», «Козацькі розваги», «Масляна». Такі заходи планувалися та проводилися для всіх вікових груп протягом року.  Формою активного відпочинку батьків та дітей стали Дні здоров'я, які проводилися на свіжому повітрі один раз на місяць у всіх вікових групах та мали сприяти оздоровленню родини, формуванню пот­реби у щоденних заняттях фізичними вправами, оптимізували рухову підготов­леність дітей дошкільного віку.

Батьки брали активну участь у створенні належних умов перебування дітей у дошкільному закладі.

2. Безпека життєдіяльності та охорона праці.

 Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснювалася робота з охорони праці і техніки безпеки, були призначені відповідальні з питань охорони праці. Дошкільний навчальний заклад забезпечений відповідними нормативними документами та періодичними виданнями, є опорним дошкільним закладом з питань  Цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у місті. Відповідно до законодавства у дошкільному навчальному закладі ведеться вся необхідна документація.

У дошкільному навчальному закладі працює комісія, яка регулярно обстежує стан будівлі, ігрове та фізкультурне обладнання на майданчиках та у приміщеннях, стан дитячих меблів, системи пожежогасіння, електромережі тощо.

Розроблено План заходів з питань безпеки життєдіяльності, охорони життя та здоров’я дітей на 2017/2018 навчальний рік. Відповідно до цього плану проводиться робота щодо охорони життя та здоров’я дітей, запобігання всім видам дитячого травматизму за такими напрямами:

- створення безпечних умов життєдіяльності дітей у приміщеннях та на ігрових майданчиках;

- дошкільного навчального закладу;

- попередження дорожньо-транспортного травматизму;

- забезпечення протипожежної безпеки;

- попередження побутового травматизму;

-запобігання травмуванню дітей через недогляд працівників навчального закладу та батьків.

Робота з дітьми проводиться систематично, з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей. Проведені тижні безпеки дитини, день Цивільного захисту (вересень, травень). Проводились практичні тематичні заняття з педагогічним та обслуговуючим персоналом дошкільного навчального закладу: згідно плану роботи.

Питання профілактики дитячого травматизму розглядалися на засіданнях педагогічної ради, педагогічних годинах при вихователю-методистові; на виробничих нарадах; на загальних та групових батьківських зборах.

З батьками вихованців проводилась профілактична робота щодо попередження дитячого травматизму: консультації, бесіди під підпис батьків; систематично змінювався матеріал в батьківських куточках; батьків залучали до проведення спільних заходів з попередження дитячого травматизму. За 2017/2018 навчальний рік у закладі не зафіксовано випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу, однак 2 дітей отримали травми вдома. Значно зменшилась кількість звертань за медичною допомогою в результаті мілких травм.

Недоліки:

1. Батьки несвоєчасно повідомляють про випадки травмування дітей вдома. Наявність домашніх травм свідчить про недостатню просвітницьку роботу з батьками вихованців, про недогляд батьків за дітьми вдома.

2.  Аналіз стану роботи з попередження дитячого травматизму засвідчив необхідність модернізації планування і пошуку нових дієвих форм  організації роботи з батьками щодо попередження дитячого травматизму з дітьми вдома.

 Відповідно до вимог  Закону України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад, на виконання завдань річного плану ДНЗ у всіх вікових групах здійснювався тематичний контроль щодо стану роботи з попередження дитячого травматизму.

3. Внутрішній контроль, аналіз усіх напрямів діяльності ДНЗ та звітування. 

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо - виховного процесу, адміністрацією ДНЗ №8 були охоплені контролем усі суттєві питання. Спостереження за якістю педагогічного процесу, співбесіди з вихователями, перегляди занять, інші форми роботи з дітьми дали змогу стверджувати, що загалом педагоги закладу спрямовували освітній процес на розвиток комунікації дошкільників, вчили вмінню спілкуватися та жити в навколишньому світі.

У 2017/2018 навчальному році адміністрація закладу охопила оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

4. Ведення ділової документації здійснювалося відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах. Директор здійснював контроль за веденням працівниками закладу ділової документації. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах.

Заклад у достатній кількості забезпечений навчальними програмами та навчально-методичними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки для виконання в дошкільних закладах.

У програмово-методичному забезпеченні роботи закладу значне місце відводилося нормативним, директивним документам, інструктивно-методичним матеріалам МОН України, міського відділу освіти; документації закладу; періодичним виданням професійної спрямованості.

5. Робота з питання щодо  звернень громадян.

З метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України прав громадян на звернення до органів державної влади, виконання статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», наказу ДНЗ №8 «Про затвердження графіку особистого прийому громадян директором дошкільного навчального закладу-ясла-садок №8 комбінованого типу на 2018 рік» від 02.01.2018 №3, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, проаналізовано роботу адміністрації ДНЗ №8 за 2017/2018 навчальний рік, де було розглянуто 37 звернень. З урахуванням кількості звернень громадян за показниками Класифікатора у порівнянні з минулим навчальним роком розглянуто на 20 заяв менше.  В основному громадяни звертались з питань влаштування дітей до ДНЗ, переводу дитини до іншої групи дошкільного закладу, відрахування дитини з дошкільного закладу, надання довідок працівникам закладу з місця роботи, надання довідок батькам про відвідування їх дітьми закладу, працевлаштування. 

За суб’єктом всі звернення були індивідуальними. Для забезпечення анонімності звернень у дошкільному навчальному закладі функціонує скринька побажань та пропозицій.

Розроблено та затверджено графік особистого прийому громадян, інформацію розміщено на стенді «ДНЗ інформує» та на сайті закладу.

Відсутність факту повторних звернень та скарг обумовлюється вжитими заходами щодо поліпшення ефективності роботи з даного напрямку, а саме:

- індивідуальний підхід до розгляду звернень  громадян, детальне вивчення змісту звернення та підбір  доцільних методів, шляхів розв’язання  питань;

- максимально ефективний розгляд та реакція на усні звернення громадян;

- забезпечення максимальної ефективності зворотного зв’язку (телефонним зв’язком, індивідуальні консультації);

- подолання бар’єру у спілкуванні, взаємопорозумінні з представниками громадськості, є систематичне відвідування директором масових заходів за участю батьків вихованців;

- розгляд звернень у максимально короткі строки;

- якісна підготовка та контроль за отриманням відповіді на звернення;

- систематичний аналіз роботи із зверненнями громадян, систематизація основних питань за зверненнями;

- фіксація звернень громадян для виявлення суттєво важливих питань;

- окрема увага до кола питань, що цікавить громадян стосовно діяльності дошкільного закладу.

Всі звернення розглянуто і вирішено позитивно, надано вичерпні відповіді і пояснення. Повторних звернень не надходило.

Таким чином можна зробити висновок, що обрані форми і методи, об'єднані зусилля адміністрації, педагогічного колективу та батьківської громади позитивно впливали на результативність роботи дошкільного навчального закладу.. Річний план за минулий навчальний рік виконано.   

 Враховуючи підсумки навчально-виховної роботи за минулий навчальний рік педагогічний колектив дошкільного закладу продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення проблеми: «Формування всебічно-розвиненої, духовно-багатої, оптимістично та патріотично налаштованої життєво компетентної творчої особистості дошкільника».

 

Основні завдання ДНЗ №8 на 2018/2019 навчальний рік:

1.Розвивати монологічне мовлення дітей дошкільного віку у процесі навчання розповідання за картинами.

2. Формувати основи екологічної культури дошкільників під час ознайомлення з природою рідного краю.

3. Розробити модель інклюзивної  освіти в умовах сучасного закладу дошкільної освіти, удосконалювати освітній процес та командну роботу педагогів та батьків вихованців з особливими освітніми потребами.

Дошкільний навчальний заклад-ясла-садок №8 комбінованого типу здійснюватиме освітньо-виховний процес у 2018/2019 навчальному році за такими пріоритетними напрямами:

- гуманітарним,

- фізкультурно-оздоровчим

Зміст освітньої роботи у 2018/2019навчальному році відповідатиме Державному стандарту - Базовому компоненту дошкільної освіти, зокрема його основним концептуальним положенням та вимогам до рівня освіченості, розвитку й вихованості дитини шести років перед її вступом до школи. Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується програмами:

- Українське дошкілля авт.-упоряд. Білан О.І., (лист МОНмолодьспорту України від 09.12.2011 №1/11-11601).

Навчально-виховна робота в спеціальній групі для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програмно-методичного комплексу «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» Рібцун Ю.В.

Навчально-виховна робота в інклюзивних групах здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програми розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» Сак Т.В. та ін., Комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» Скрипнік Т.В. та ін..

Додаток 1

 

Моніторинг показників дітей пільгового контингенту 

за  2017/2018 навчальний рік

№ з/п

Пільгова категорія

Кількість

   

На початок року

На кінець року

1.

Діти - сироти

1

1

2.

Переселенці

4

3

3.

Діти з малозабезпечених сімей

15

9

4.

Діти напівсироти

1

1

5.

Діти з обмеженими можливостями

4

4

6.

Діти з багатодітних сімей

14

17

7.

Діти одиноких матерів

30

27

8.

Діти з неповних сімей

30

43

9.

Діти, батьки яких відбувають військову службу в зоні АТО

6

5

10.

Діти потерпілих внаслідок ЧАЕС

1

2

 

Додаток 2

Споживання продуктів за 2017/2018 навчальний рік спожили у середньому:

Найменування

продуктів

% виконання - ясла

% виконання - сад

М’ясо

75

71

Риба

81

46

Картопля

97

88

Овочі

82

84

Крупи

92

80

Масло вершкове

91

72

Олія

89

79

Яйця

76

65

Молоко

49

44

Сир кисломолочний

75

63

Сметана

50

33

Фрукти

38

31

Додаток 3

Аналіз стану захворюваності дітей у ДНЗ№8

Відсотковий аналіз захворюваності по ДНЗ №8 із загальної кількості пропущених днів:

2014/2015

навчальний рік

2015/2016

навчальний рік

2016/2017

навчальний рік

2017/2018

навчальний рік

 

7,6%

 

 

8,1%

 

10,2%

 

10,1%

 

Додаток 4

Засвоєння дітьми дошкільного віку програмових вимог

7 освітніх ліній Базового компоненту

з/п

         Освітня лінія

Загальний показник 2017

Загальний показник

2018

 

 

вис

дост

сер.

низ.

вис

дост

сер

низ

1.

 Мовлення дитини

1

31

35

33

12

55

29

4

2.

Особистість дитини

1

45

41

13

25

53

17

5

3.

Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі

2

39

43

16

24

57

13

6

4.

Дитина у соціумі

3

41

44

12

30

53

12

5

5.

Дитина у світі культури

2

38

36

24

18

56

23

3

6.

Гра дитини

3

49

31

10

36

52

12

0

7.

Дитина в природному довкіллі

3

40

33

24

19

51

26

4

Рівень засвоєння освітніх ліній

2

40

37

21

23

54

19

4

Відмічено динаміку засвоєння дітьми програмового матеріалу по всім освітнім лініям. Загальний показник засвоєння дітьми програмового матеріалу на кінець навчального року покращено. Із семи ліній розвитку дошкільника, виділених Базовим компонентом дошкільної освіти України, найбільш сформованою є лінія « Гра  дитини», найменші  показники належать освітнім лініям «Мовлення дитини» та «Дитина у природному довкіллі»

 

Переглядів: 73
Дата публікації: 12:26 07.06.2018
Директор

Логвіненко Ірина Іванівна

Стаття 30 Закону України "Про освіту"
Інклюзивна освіта
Пошук